Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Odsjek za filozofiju znanosti


Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14698220
Telefaks: +385(0)14856211

Odsjek za filozofiju znanosti djelovao je od osnutka 1965. godine kao samostalni Zavod za filozofiju znanosti i mir. Njegova je osnova u multidisciplinarnom pristupu u istraživanju znanosti kao opće pojave, a posebno prirodnih i tehničkih znanosti u njihovoj unutarnjoj strukturi i razvoju, međuodnosu i odnosu sa širim duhovnim i povijesnim kontekstom, to jest s ostalim ljudskim djelatnostima. Tim je pristupom istaknuta suvremena tendencija u filozofiji znanosti, koja zahtijeva da se filozofsko-znanstvena istraživanja temelje na povijesti znanosti. Stoga je bilo prirodno da se Zavod 1992. godine uklopio u rad novonastaloga Zavoda za povijest i filozofiju znanosti kao jedan od njegovih odsjeka.

Interdisciplinarno istraživanje znanosti u Odsjeku obavlja se zasada iz područja fizike, filozofije jezika, etike. Krajnji je cilj istraživanja pridonijeti zasnivanju jedne nove teorije znanstvene spoznaje.

U okviru stručne djelatnosti Odsjek i dalje sudjeluje u uređivanju i objavljivanju multidisciplinarnoga časopisa Encyclopaedia moderna u izdanju HAZU. Nadalje, djelatnici Odsjeka redovito sudjeluju u radu međunarodnoga tečaja Philosophy of Science u IUC-u u Dubrovniku.

Encyclopedia Moderna
Encyclopaedia Moderna,
interdisciplinarni časopis

 

Projekt: Hrvatska znanstvena i filozofska baština : transferi i aproprijacije znanja od srednjeg vijeka do dvadesetog stoljeća u europskom kontekstu

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

  • Arboretum Trsteno
  • Arhiv Akademije
  • Knjižnica Akademije
  • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti