Razred za društvene znanosti

Odsjek za etnologiju

Voditelj: akademik Dragutin Feletar

Odsjek za etnologiju, Andrije Hebranga 1, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895150
E-mail: etnologija@hazu.hr


Odsjek za etnologiju (prije Etnološki zavod) osnovan je na inicijativu Akademijina Odbora za narodni život i običaje 1963. godine u svrhu proučavanja hrvatske tradicijske kulture. U sastavu Odsjeka nalazi se bogat rukopisni arhiv Odbora za narodni život i običaje koji čine Stara (SZ) i Nova zbirka (NZ), rukopisna kolekcija usmenih pjesama (MH) te etnološka knjižnica.

Osim obavljanja redovitih poslova, djelatnici Odsjeka rade na suradničkom znanstvenom projektu Etnološka i folkloristička građa HAZU: obrada i kritičko objavljivanje (voditeljica akademkinja Maja Bošković-Stulli). Svrha projekta je primarna zaštita, istraživanje i kritičko objavljivanje etnološke i folklorističke građe koja na taj način postaje dostupna znanstvenoj, stručnoj i široj korisničkoj javnosti. S obzirom na vrijednost starije građe Odsjeka za mnoga suvremena istraživanja, projekt se temelji na interdisciplinarnim postavkama istraživanja etnološke i folklorističke tradicije te ga karakterizira  prožimanje s drugim projektima, posebice onih Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu.

Rezultate istraživanja stručnjaci Odsjeka objavljuju u publikaciji Zbornik za narodni život i običaje (koji izlazi od 1896. godine), u ediciji Rukopisna baština Matice hrvatske te u ostalim hrvatskim edicijama.

Akademik Dragutin Feletar imenovan je voditeljem Odsjeka za etnologiju u mandatnom razdoblju od 4 godine, počevši od 27. veljače 2019.

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

  • Arboretum Trsteno
  • Arhiv Akademije
  • Knjižnica Akademije
  • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti