Razred za društvene znanosti

Odsjek za ekonomska istraživanja

Voditelj: akademik Gordan Družić

Strossmayerov trg 2, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895102

Odsjek (prije Zavod) za ekonomska istraživanja osnovan je 29. ožujka 1979., a s radom je otpočeo 1. listopada 1980.

Osnovni djelokrug rada Odsjeka čine: temeljna teorijska istraživanja i njihova primjena, makroekonomske analize, pitanja gospodarskoga, tehnološkoga i demografskoga razvoja, financijski položaj osnovnih privrednih subjekata, gospodarska povijest te istraživanja o uvjetima, strukturi i strategiji razvitka hrvatskoga gospodarstva.

Za ostvarivanje projekata Odsjeka formirana je statistička dokumentacija i priručna biblioteka te je uspostavljena suradnja sa srodnim institucijama u zemlji i inozemstvu. 

Akadenik Gordan Družić imenovan je voditeljem Odsjeka za ekonomska istraživanja za novo mandatno tazdoblje od četiri godine počevši od 1. travnja 2019. godine.

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice