PROJEKT financiran od Hrvatske zaklade za znanost: Rimski grobni spomenici jugozapadne Panonije u svome materijalnom, društvenom i religijskom kontekstu (RGSP, IP-2014-09-4632)

 

Sažetak i cilj projekta

Budući da grobna antropologija sadržava materijalnu i duhovnu komponentu, sa sastavnicama koje se  međusobno isprepliću, djelujući na više razina: etničko-kulturnoj, socijalnoj, gospodarskoj, umjetničkoj i ritualno-religijskoj, grobni spomenici mogu značajno doprinijeti poznavanju struktura i funkcioniranja provincijalno-rimskih društava. S obzirom na višestruki interpretativni potencijal građe, prostor istraživanja usredotočen je na tri jugozapadno-panonska rimska grada na prostoru sjeverne Hrvatske: municipija Andautonije  (Andautonia / Ščitarjevo), kolonije Siscije (Siscia/Sisak) i municipija Akva Balisa (Aquae Balissae/Daruvar). Interdisciplinarno (arheološki, epigrafski i geološki) i cjelovito evidentiraju se, sistematiziraju i analiziraju objavljeni i neobjavljeni kameni grobni spomenici naznačenog prostora u razdoblju od 1. do 5. stoljeća pos. Kr. Aspekti proučavanja su povijesni, umjetnički i materijalni, a temelje se na uvidu u odabir vrste spomenika (tituli, stele, sarkofazi, urne, oltari, grobne građevine) i odgovarajućeg pogrebnog rituala (spaljivanje ili tjelesno pokapanje), analizama oblika i struktura spomenika, ikonografije i natpisa, te karakteriziranju kamena, odnosno određivanju vrste upotrijebljene stijene i kamenolomskog podrijetla. Sistematizacijom navedenih podataka očekuju se različiti uvidi u društveni i kulturni profil provincijalno-rimskog društva koje se istražuje: socijalnu stratifikaciju (statusnu i položajnu, te civilnu i vojničku),  etničko podrijetlo, religijsku pripadnost i odnos klasične religije i kršćanstva, umjetničke trendove i gospodarske aspekte (nastanak domaćih radionica i trgovina izrađevinama od mramora i druge vrste kamena na prostoru Norika i Panonije). Konačan cilj opisanog interdisciplinarnog istraživanja jest produbljivanje uvida u funkcioniranje provincijalnog društva odabranog prostora na podlozi integracije autohtonih i rimskih elemenata i razumijevanje njegove preobrazbe  u rasponu od rane do kasne antike. Projekt je zamišljen kao interdisciplinarno pilot istraživanje, primjenjivo na druge gradove i regije Rimskog carstva, a rezultirat će objedinjenom monografskom objavom.

Voditeljica projekta:


Branka Migotti, dr. sc., arheologinja, znanstvena savjetnica  (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za arheologiju, Zagreb) branka.migotti@gmail.com


Suradnici:


Ljubica Perinić, dr. sc., arheologinja, znanstvena suradnica (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za arheologiju, Zagreb)


Ivan Radman-Livaja, dr. sc., arheolog, viši kustos, znanstveni suradnik (Arheološki muzej u Zagrebu)

 
Mirko Belak, dr. sc., geolog, viši znanstveni suradnik (Hrvatski geološki institut, Zagreb)

  
Marjeta Šašel Kos, dr. sc., arheologinja i klasična filologinja, znanstvena savjetnica  (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana)

Doktorandica:


Hana Ivezić

Savjetnik:

  
Bojan Djurić, dr. sc., arheolog, izvanredni profesor  (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)

Projekt je u cijelosti  financiran od Hrvatske zaklade za znanost, a traje od 4. svibnja 2015. do 3. svibnja 2018.

Predstavljanje projekta Rimski grobni spomenici jugozapadne Panonije u svome materijalnom, društvenom i religijskom kontekstu (RGSP, IP-2014-09-4632)

 1. 15. prosinca 2015.; aula Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, 10-minutno predstavljanje
 2. 12. travnja 2016.; Knjižnica HAZU, polusatno predstavljanje
 3. 25. travnja 2016., Katedra za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu; predstavljanje u trajanju od 2 školska sata.

PREZENTACIJA _ Migotti predstavljanje projekta


Aktivnosti (4. svibnja 2015. do 3. svibnja 2017.)

 1. Izrada kataloške baze podataka

  U prvoj godini projekta načinjen je kostur kataloške baze podataka na temelju literature i uvida u spomenike, koji će se dorađivati u nastavku istraživanja. Uzeti su uzorci kamena s ukupno 102 spomenika, koji će u idućem razdoblju biti podvrgnuti petrografskim analizama. U svrhu izrade kataloga i geološkog uzorkovanja dio istraživačkog tima (Ljubica Perinić, Mirko Belak i Branka Migotti) u nekoliko je navrata ostvario uvid u spomeničku građu koja se čuva u nizu muzejskih ustanova i zbirki u Hrvatskoj (Arheološki muzej u Zagrebu, Hrvatski povijesni muzej, Gradski muzej Sisak, Gradski muzej Varaždin, Gradski muzej Bjelovar, Gradski muzej Karlovac,  Gradski muzej Jastrebarsko, Zbirka dvorca Janković u Daruvaru, Muzej grada Pakraca, Muzej Turopolja u Velikoj Gorici, Gradski muzej Križevci, Gradski muzej Nova Gradiška, Arheološki park „Andautonija“ u Ščitarjevu, Magyar Nemzeti Múzeum u Budimpešti, Zemaljski muzej u Sarajevu ), te na otvorenom u različitim mjestima (Zagreb, Sisak,  Petrinja, Lobor, Novigrad Podravski, Paka, Ivanec, Hraščina, te niz naselja i položaja na Kordunu).

  U drugoj godini rada katalog spomenika gotovo je dovršen i organiziran prema gradovima (Andautonia, Siscia, Aquae Balissae), a unutar njih prema vrsti spomenika. Od početnih 175 spomenika nakon prve godine rada, njihov broj sada je povećan na 189, a načinjene su i mnoge nadopune i ispravci prethodno napravljenih kataloških jedinica (B. Migotti). Prethodno ustanovljena prednost Siscije u broju spomenika u odnosu na druga dva grada još se povećala (Siscija: 141, Andautonija 22, Akve Balise 26). U kronološkom smislu uočena je izrazita prevlast spomenika iz 2. i 3. stoljeća u odnosu na one ranije ili kasnoantičke. Dovršena je primarna epigrafska i paleografska analiza natpisa na spomenicima svih triju gradova (M. Šašel Kos). Načinjene su i petrografske, kemijske i izotopne analize 25 mramornih uzoraka(W. Prochaska, Sveučilište u Leobenu) i 70 uzoraka od vapnenaca i pješčenjaka (M. Belak, HGI). Na temelju petrografske analize spomenika i geoloških karata ustanovljene su i obiđene potencijalne lokacije rimskih kamenoloma na Ivanščici, Medvednici, Zrinskoj i Petrovoj gori, te u Slavonskom gorju (B. Migotti, M. Belak, Lj. Perinić).
   
 2. Sudjelovanja na skupovima

  PowerPoint prezentacije:

 

Publikacije:
 

 • B. Migotti, Saxa loquuntur. Roman Epitaphs from North-Western Croatia / Rimski epitafi iz sjeverozapadne Hrvatske, Oxford: Archaeopress.

 

 


novelirano: 5. ; 1. lipnja i 31. svibnja 2017.
novelirano: 12. svibnja 2016.
postavljeno: 28. travnja 2016.
urednica. D. Torbica