PROJEKT financiran od Hrvatske zaklade za znanost: Rimski grobni spomenici jugozapadne Panonije u svome materijalnom, društvenom i religijskom kontekstu (RGSP, IP-2014-09-4632)

 

Sažetak i cilj projekta

Budući da grobna antropologija sadržava materijalnu i duhovnu komponentu, sa sastavnicama koje se  međusobno isprepliću, djelujući na više razina: etničko-kulturnoj, socijalnoj, gospodarskoj, umjetničkoj i ritualno-religijskoj, grobni spomenici mogu značajno doprinijeti poznavanju struktura i funkcioniranja provincijalno-rimskih društava. S obzirom na višestruki interpretativni potencijal građe, prostor istraživanja usredotočen je na tri jugozapadno-panonska rimska grada na prostoru sjeverne Hrvatske: municipija Andautonije  (Andautonia / Ščitarjevo), kolonije Siscije (Siscia /Sisak)  i municipija Akva Balisa (Aquae Balissae  / Daruvar). Interdisciplinarno (arheološki, epigrafski i geološki) i cjelovito evidentiraju se, sistematiziraju i analiziraju objavljeni i neobjavljeni kameni grobni spomenici naznačenog prostora u razdoblju od 1. do 5. stoljeća pos. Kr. Aspekti proučavanja su povijesni, umjetnički i materijalni, a temelje se na uvidu u odabir vrste spomenika (tituli, stele, sarkofazi, urne, oltari, grobne građevine) i odgovarajućeg pogrebnog rituala (spaljivanje ili tjelesno pokapanje), analizama oblika i struktura spomenika, ikonografije i natpisa, te karakteriziranju kamena, odnosno određivanju vrste upotrijebljene stijene i kamenolomskog podrijetla. Sistematizacijom navedenih podataka očekuju se različiti uvidi u društveni i kulturni profil provincijalno-rimskog društva koje se istražuje: socijalnu stratifikaciju (statusnu i položajnu, te civilnu i vojničku),  etničko podrijetlo, religijsku pripadnost i odnos klasične religije i kršćanstva, umjetničke trendove i gospodarske aspekte (nastanak domaćih radionica i trgovina izrađevinama od mramora i druge vrste kamena na prostoru Norika i Panonije). Konačan cilj opisanog interdisciplinarnog istraživanja jest produbljivanje uvida u funkcioniranje provincijalnog društva odabranog prostora na podlozi integracije autohtonih i rimskih elemenata i razumijevanje njegove preobrazbe  u rasponu od rane do kasne antike. Projekt je zamišljen kao interdisciplinarno pilot istraživanje, primjenjivo na druge gradove i regije Rimskog carstva, a rezultirat će objedinjenom monografskom objavom.

Voditeljica:

Branka Migotti, dr. sc., arheologinja, znanstvena savjetnica  (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za arheologiju, Zagreb) branka.migotti@gmail.com


Suradnici:

 • Ljubica Perinić, dr. sc., arheologinja, znanstvena suradnica (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za arheologiju, Zagreb)
 • Ivan Radman-Livaja, dr. sc., arheolog, viši kustos, znanstveni suradnik (Arheološki muzej u Zagrebu)
 • Mirko Belak, dr. sc., geolog, viši znanstveni suradnik (Hrvatski geološki institut, Zagreb)
 • Marjeta Šašel Kos, dr. sc., arheologinja i klasična filologinja, znanstvena savjetnica  (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana)

Doktorandica:

 • Hana Ivezić

Savjetnik 

 • Bojan Djurić, dr. sc., arheolog, izvanredni profesor  (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)

Projekt je u cijelosti  financiran od Hrvatske zaklade za znanost, a traje od 4. svibnja 2015. do 3. svibnja 2018.

Predstavljanje projekta Rimski grobni spomenici jugozapadne Panonije u svome materijalnom, društvenom i religijskom kontekstu (RGSP, IP-2014-09-4632)

 1. 15. prosinca 2015.; aula Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, 10-minutno predstavljanje;
 2. 12. travnja 2016.; Knjižnica HAZU, polusatno predstavljanje;
 3. 25. travnja 2016., Katedra za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu; predstavljanje u trajanju od 2 školska sata.

PREZENTACIJA _ Migotti predstavljanje projekta

Aktivnost

 1. Izrada kataloške baze podataka

  U prvoj godini projekta načinjen je kostur kataloške baze podataka na temelju literature i uvida u spomenike, koji će se dorađivati u nastavku istraživanja. Uzeti su uzorci kamena s ukupno 102 spomenika, koji će u idućem razdoblju biti podvrgnuti petrografskim analizama. U svrhu izrade kataloga i geološkog uzorkovanja dio istraživačkog tima (Ljubica Perinić, Mirko Belak i Branka Migotti) u nekoliko je navrata ostvario uvid u spomeničku građu koja se čuva u nizu muzejskih ustanova i zbirki u Hrvatskoj (Arheološki muzej u Zagrebu, Hrvatski povijesni muzej, Gradski muzej Sisak, Gradski muzej Varaždin, Gradski muzej Bjelovar, Gradski muzej Karlovac,  Gradski muzej Jastrebarsko, Zbirka dvorca Janković u Daruvaru, Muzej grada Pakraca, Muzej Turopolja u Velikoj Gorici, Gradski muzej Križevci, Gradski muzej Nova Gradiška, Arheološki park „Andautonija“ u Ščitarjevu, Magyar Nemzeti Múzeum u Budimpešti, Zemaljski muzej u Sarajevu ), te na otvorenom u različitim mjestima (Zagreb, Sisak,  Petrinja, Lobor, Novigrad Podravski, Paka, Ivanec, Hraščina, te niz naselja i položaja na Kordunu).
   
 2. Sudjelovanja na skupovima

  PowerPoint prezentacija

 


novelirano: 12. svibnja 2016.
postavljeno: 28. travnja 2016.
urednica. D. Torbica