Razred za društvene znanosti

Odsjek za arheologiju

Voditelj: akademik Željko Tomičić

Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14698255
Telefaks: +385(0)14856211
E-mail: bmigotti@hazu.hr
E-mail: branka.migotti@gmail.com

 

Odsjek za arheologiju osnovan je 1949. izdvajanjem iz tadašnjeg Historijskog instituta JAZU, gdje je dotad djelovao kao Arheološka sekcija. Njeguje sustavna interdisciplinarna arheološko-povijesno istraživanja antičkog razdoblja u Hrvatskoj na temelju pisanih povijesnih izvora i arheološke građe, s naglaskom na prostoru sjeverne Hrvatske, odnosno hrvatskome dijelu rimske provincije Panonije. Arheološka iskopavanja većeg broja nalazišta u sjevernoj Hrvatskoj pretežno su usmjerena istraživanju antičkog urbanizma, uključujući i nekropole. Preostale teme proučavanja provincijalno-rimskog društva jesu religija i kultovi, te grobni spomenici u kontekstu istraživanja proizvodnje i trgovine mramornim i kamenim izrađevinama na prostoru Norika i Panonije. 

Odsjek raspolaže priručnom knjižnicom koju koriste i stručnjaci iz drugih ustanova, a njeguje i bibliotečnu razmjenu s domaćim i stranim izdanjima na temelju Arheoloških radova i rasprava, časopisa Razreda za društvene znanosti i Odsjeka za arheologiju. Podržava se i  razgranata suradnja s muzejskim i znanstveno-istraživačkim arheološkim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Akademik Željko Tomičić imenovan je voditeljem Odsjeka za arheologiju odlukom Predsjedništva HAZU u mandatnom razdoblju od četiri godine počevši od 29. siječnja 2021.

 


 

PROJEKT financiran od Hrvatske zaklade za znanost: Rimski grobni spomenici jugozapadne Panonije u svome materijalnom, društvenom i religijskom kontekstu (RGSP, IP-2014-09-4632)

 

 

 

 

 

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice