Razred za društvene znanosti

Odsjek za arheologiju

Voditelj: dr. sc. Marin Zaninović
Upraviteljica: dr. sc. Branka Migotti

Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14698222
Telefaks: +385(0)14856211
E-mail: bmigotti@hazu.hr

 

Odsjek za arheologiju, osnovan 1949., bavi se sustavnim interdisciplinarnim arheološko-antropološkim istraživanjima antičkoga i srednjovjekovnoga razdoblja u Hrvatskoj. Arheološka istraživanja usmjerena su proučavanju izvora i materijalne kulture procesa romanizacije i kristijanizacije rimske provincije Panonije (sjeverna Hrvatska) kao podlozi za razumijevanje razvitka hrvatskoga srednjovjekovlja. Antropološka istraživanja usmjerena su na rekonstrukciju uvjeta i oblika života hrvatskih arheoloških populacija i proučavanje načina njihova prilagođavanja promjenama u ekološkom i kulturnom sustavu.

Zbirke fundusa Odsjeka, nastale tijekom dugogodišnjih terenskih istraživanja, obuhvaćaju vrijedne arheološke nalaze neolitskih kultura i jedinu u Hrvatskoj sustavno obrađenu zbirku ljudskoga osteološkoga materijala, s više od 1200 kostura.

Stručnjaci Odsjeka njeguju razgranatu znanstvenu suradnju s arheološkim i antropološkim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

PROJEKT financiran od Hrvatske zaklade za znanost: Rimski grobni spomenici jugozapadne Panonije u svome materijalnom, društvenom i religijskom kontekstu (RGSP, IP-2014-09-4632)

 

 


novelirano: 28. travnja 2016.
urednica: D. Torbica

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

  • Arboretum Trsteno
  • Arhiv Akademije
  • Knjižnica Akademije
  • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti