Razred za društvene znanosti

Kabinet za pravne, političke i sociološke znanosti Juraj Križanić

Voditelj: akademik Zvonko Posavec

Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14818280
Telefaks: +385(0)14856211

Kabinet za pravne, političke i sociološke znanosti Juraj Križanić osnovan je 1990., a zadaća mu je promicati suradnju među navedenim disciplinama unutar Razreda za društvene znanosti i širega znanstvenoga kruga.

Predmet pravnih, političkih i socioloških znanosti su vrlo složeni, dinamički, nelinearni, normativni društveni sustavi i procesi. Suradnja se odnosi na razvijanje toga zajedničkoga teorijskog okvira, a njezin glavni oblik rada jest Radna skupina Pravo i društvo.

Akademik Zvonko Posavec imenovan je voditeljem Kabineta u mandatnom razdoblju od 4 godine, počevši od 5. studenoga 2018.

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

  • Arboretum Trsteno
  • Arhiv Akademije
  • Knjižnica Akademije
  • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti