Razred za društvene znanosti

Jadranski zavod

Voditelj: akademik Jakša Barbić

Šenoina 4, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14920733
Telefaks: +385(0)14812703
E-mail: jz@hazu.hr

 

Jadranski zavod WEB

 

 

Jadranski zavod, utemeljen 1945. godine, jedan je od rijetkih zavoda europski usmjerenih na znanstveno proučavanje pomorskoga prava i prava mora. U okviru znanstvenoistraživačke djelatnosti Zavoda prikupljaju se, proučavaju i obrađuju podaci o domaćem i stranom zakonodavstvu te sudskoj i arbitražnoj praksi iz područja pomorskoga prava i prava mora.

Jadranski zavod je od 1958. godine izdavač časopisa Usporedno pomorsko pravoComparative Maritime Law, jedinog časopisa u Republici Hrvatskoj namijenjenog isključivo pitanjima pomorskog prava i prava mora. U tom se časopisu objavljuju rezultati rada djelatnika i brojnih vanjskih suradnika Zavoda. Znanstvenoistraživačka djelatnost Zavoda odvija se i kroz dugogodišnji kontinuirani rad na znanstvenim projektima podržanima od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

U okviru svoje stručne djelatnosti Zavod pruža stručna mišljenja, savjete i druge oblike pomoći odgovarajućim državnim organima i institucijama. U tom pogledu posebice je značajan doprinos Zavoda u izradbi i unapređenju hrvatskoga pomorskopravnoga zakonodavstva. U sastavu Zavoda djeluje i specijalizirana biblioteka koja broji preko 30 tisuća naslova. Osim djelatnicima Zavoda biblioteka je na raspolaganju i zainteresiranim vanjskim korisnicima.

Akademik Jakša Barbić imenovan je odlukom Predsjedništva HAZU voditeljem Jadranskoga zavoda u mandatnom razdobju od četiri godine počevši od 29. siječnja 2021.

 

Foto / D. Skok

 

 


 

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice