Razred za prirodne znanosti

Centar za znanstveni rad u Vinkovcima

Upraviteljica: dr. sc. Anica Bilić
Voditelj: akademik Slavko Matić
Znanstvena savjetnica: dr. sc. Anica Bilić

Jurja Dalmatinca 22, 32100 Vinkovci
Telefon: +385(0)(32)332316
Telefaks: +385(0)(32)332316
E-mail: hazu.centar-vk@vk.htnet.hr

 

Centar za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima osnovan je 1969. te je prva i najstarija Akademijina jedinica u kontinentalnoj Hrvatskoj, a godinama i jedina na prostoru istočne Hrvatske.

Bavi se znanstvenim istraživanjima u području biotehničkih i humanističkih znanosti, posebice u polju šumarstva te u polju filologije ponajviše granama kroatistike i povijesti književnosti, potom organizacijom znanstvenih i stručnih skupova te izdavačkom  djelatnošću.  
Izdavačka djelatnost Centra odvija se u edicijama Radovi i Posebna izdanja, čiji su urednici akademik Slavko Matić i dr. sc. Anica Bilić, znanstvena savjetnica.

Svoju djelatnost Centar obavlja u skladu sa Statutom i programom rada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te u suradnji s njezinim razredima nadležnim za recenzentski postupak svih Centrovih izdanja i druge poslove. Centar je upućen na suradnju s drugim znanstvenim, obrazovnim i kulturnim ustanovama te jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave.  

Rad Centra predočen je u spomenicama:
Katica Čorkalo, Spomenica Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima 1969./70. – 2000., Zagreb – Vinkovci, 2000.
Anica Bilić, 40 godina Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima 1969./70. – 2010., Zagreb – Vinkovci, 2010.
Slavko Matić, Anica Bilić, Živi znanstveni kapital, Spomen-knjiga u povodu 45. obljetnice Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima 1969./70. – 2014., Zagreb – Vinkovci, 2014.

Uprava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti imenovala je dr. sc. Anicu Bilić upraviteljicom Centra za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima na vrijeme od 4 godine, s time da početak izobornoga razdoblja počinje od 23. ožujka 2018.

 

Sjedište Centra za znanstveni rad


Sjedište Centra za znanstveni rad Akademije u Vinkovcima

 

 

Predavanje upraviteljice i znanstvene savjetnice dr. sc. Anice Bilić Prâva žèna i právā žénā u muškim narativima Josipa Kozarca: o 160. obljetnici rođenja

 

Mjesto: Centar za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima
Datum: 18. srpnja  2018.
Vrijeme: u 19 sati

Centar za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima organizira predavanje dr. sc. Anice Bilić, znanstvene savjetnice i upraviteljice Prâva žèna i právā žénā u muškim narativima Josipa Kozarca: o 160. obljetnici rođenja. Predavanje će se održati 18. srpnja 2018. u 19 sati u Rodnoj kući Ivana Kozarca u Vinkovcima.

 

Pozivnica

 

 

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

  • Arboretum Trsteno
  • Arhiv Akademije
  • Knjižnica Akademije
  • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti