Razred za prirodne znanosti

Centar za znanstveni rad u Vinkovcima

Upraviteljica: dr. sc. Anica Bilić
Voditelj: akademik Slavko Matić

Jurja Dalmatinca 22, 32100 Vinkovci
Telefon: +385(0)(32)332316
Telefaks: +385(0)(32)332316
E-mail: hazu.centar-vk@hazu.hr

 

Centar za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima osnovan je 1969. te je prva i najstarija Akademijina jedinica u kontinentalnoj Hrvatskoj, a godinama i jedina na prostoru istočne Hrvatske.

Bavi se znanstvenim istraživanjima u području biotehničkih i humanističkih znanosti, posebice u polju šumarstva te u polju filologije, ponajviše granama kroatistike i povijesti književnosti, potom organizacijom znanstvenih i stručnih skupova te izdavačkom djelatnošću.
Izdavačka djelatnost Centra odvija se u edicijama Radovi i Posebna izdanja, čiji su urednici akademik Slavko Matić i dr. sc. Anica Bilić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju.

Svoju djelatnost Centar obavlja u skladu sa Statutom i programom rada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te u suradnji s njezinim razredima nadležnim za recenzentski postupak svih Centrovih izdanja i druge poslove. Centar je upućen na suradnju s drugim znanstvenim, obrazovnim i kulturnim ustanovama te jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave.

Rad Centra predočen je u spomenicama: Katica Čorkalo, Spomenica Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima 1969./70. – 2000., Zagreb – Vinkovci, 2000.; Anica Bilić, 40 godina Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima 1969./70. – 2010., Zagreb – Vinkovci, 2010.; Slavko Matić, Anica Bilić, Živi znanstveni kapital, Spomen-knjiga u povodu 45. obljetnice Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima 1969./70. – 2014., Zagreb – Vinkovci, 2014.

 

 

Sjedište Centra za znanstveni rad


Sjedište Centra za znanstveni rad Akademije u Vinkovcima

 

 

 

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

  • Arboretum Trsteno
  • Arhiv Akademije
  • Knjižnica Akademije
  • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti