Arhiv

Upravitelj: dr. sc. Marinko Vuković
Voditelj: akademik Nikša Stančić

Strossmayerov trg 2, 10000 Zagreb
Rad s korisnicima i čitaonica: +385(0)14895107
Orijentalna zbirka: +385(0)14895161
telefaks: +385(0)14819979
E-mail: arhiv@hazu.hr

Radno vrijeme čitaonice: ponedjeljak - petak, 9:00 - 14:30 h
 

Arhiv Akademije započeo je poslom 1867., sa (stvarnim) početkom rada Akademije. Sadrži arhivsku i drugu građu koja je bitan dio baštine hrvatskoga i drugih naroda, a odnosi se na razdoblje od 11. stoljeća do danas. To je blago važan dio hrvatske nacionalne znanosti, kulture i umjetnosti.
Riječ je o jednoj od najznačajnijih zbiraka u Republici Hrvatskoj te u srednjoj i južnoj Europi. Najbogatiji je uopće, npr., glagoljskim (hrvatski jezik) i arabičkim rukopisima (arapski, perzijski, turski, hrvatski jezik); nedvojbeno su najvrjednije cjeline raritetna glagoljska i orijentalna, vrlo je velika i zbirka latiničkih, pa i ćiriličnih rukopisa. U Arhivu se čuva i veliki broj ostavština hrvatskih znanstvenih, kulturnih, političkih i dr. velikana (R. Bošković, P. Preradović, I. Kukuljević, E. Fermendžin, B. Magovac, I. Mažuranić, F. Rački, T. Smičiklas itd.); ostavština biskupa J. J. Strossmayera, osnivača Akademije jedna je od najopsežnijih.
Uz stručne arhivske, konzervatorske, restauratorske i druge poslove djelatnici Arhiva bave se i znanstvenom i izložbenom djelatnošću. Arhiv djeluje u cjelinama: središnja zbirka (rukopisi, isprave, ostavštine, stari administrativni arhiv HAZU, filigranološka, kartografska, sigilografska i druge skupine, diplome, fototeka itd.), Orijentalna zbirka, razne zbirke, laboratorij za restauriranje i konzerviranje, fotolaboratorij i knjigovežnica. Tu su i priručne knjižnice Središnje i Orijentalne zbirke. Glasilo je zbornik Arhiv.
 

PREGLED FONDOVA ARHIVA

HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

 

 

 Poljički statut
Poljički statut, rukopis s kraja 15. st.
pisan na papiru bosančicom

Pismo Charlesa Darwina
Pismo Charlesa Darwina prirodoslovcu
Spiridonu Brusini iz 1869. godine, Arhiv
Akademije

Pismo Rudjera Boškovića
Pismo Rudjera Boškovića dubrovačkom senatoru
L. A. Sorgu iz 1780. godine, Arhiv Hrvatske akademije

Pismo Franza Listza
Pismo Franza Listza upućeno Josipu
Jurju Strossmayeru iz 1880. godine,
Arhiv Akademije

 


 

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice