Razred za prirodne znanosti

Antropološki centar

Upravitelj: prof. dr. sc. Mario Šlaus
Voditelj: akademik Pavao Rudan

Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
A. Hebranga 1, 10000 Zagreb
V. Bukovca 14, 20000 Dubrovnik
telefon: +385(0)14895256

 

 

Predjedništvo HAZU imenovalo je akademika Pavla Rudana voditeljem Antropološkoga centra HAZU u Zagrebu s područnom jedinicom u Dubrovniku u novom mandatnom razdoblju od 4 godine počevši od 30. rujna 2020.

 

 

Projekt financiran od Hrvatske zaklade za znanost: Utjecaj endemskog ratovanja na zdravlje kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih populacija Hrvatske

 

 

 

 

 

 


 

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice