Razred za prirodne znanosti

Antropološki centar

Upravitelj: prof. dr. sc. Mario Šlaus
Voditelj: akademik Pavao Rudan

Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
A. Hebranga 1, 10000 Zagreb
V. Bukovca 14, 20000 Dubrovnik
telefon: +385(0)14895256

 

 

 

Projekt financiran od Hrvatske zaklade za znanost: Utjecaj endemskog ratovanja na zdravlje kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih populacija Hrvatske

 

 

 

 

 

 


postavljeno: 31. ožujka 2015.
urednica: D. Torbica

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

  • Arboretum Trsteno
  • Arhiv Akademije
  • Knjižnica Akademije
  • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti