Ostali natječaji

 

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na temelju članka 15. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Narodne novine 34/91, 43/96, 150/02 i 65/09) i članka 24. i 42. Statuta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o b j a v l j u j e  izbor novih članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Skupština za izbor novih redovitih i dopisnih članova, članova suradnika te ponovni izbor članova suradnika Hrvatske akademije održat će se dana  10. svibnja (četvrtak) 2018.

Objavljeno u Narodnim novinama br. 107 od 3. studenoga 2017.

Pisane i obrazložene prijedloge ovlaštenih organizacija za izbor članova Akademije, valja dostaviti Predsjedništvu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, u tri primjerka najkasnije u roku od dva mjeseca od objave ove obavijesti.

 


Raspisan Natječaj za dodjelu nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Odbor za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti raspisao je Natječaj za dodjelu nagrada HAZU.

Odlukom Skupštine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ustanovljene su nagrade koje će se dodjeljivati domaćim i inozemnim autorima za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj čija djela su doprinos od iznimnog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku.

Nagrade se mogu dodijeliti domaćim i inozemnim autorima koji nisu redoviti ni dopisni članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Nagrade se dodjeljuju svake godine 29. travnja prigodom Dana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Nagrada se sastoji od plakete i povelje o dodjeli nagrade.

Natječaj je otvoren do 31. siječnja 2018.

Natječaj

 


N A T J E Č A J

za izbor jednog izvršitelja na radnom mjestu preparatora u Kabinetu grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca.

Objavljen u Narodnim novinama 6.12.2017. ROK: 14.12.2017.


novelirano: 5. prosinca ; 8. studenoga ; 23. ; 11. listopada ; 26. ; 12. lipnja ; 17. svibnja ; 23. ; 15. : 3. ožujka 2017.
novelirano: 4. studenoga ; 26. rujna ; 19. srpnja ; 18. ; 11. svibnja ; 18. ožujka ; 17. veljače 2016.
novelirano: 16. ; 9. prosinca ; 5. studenoga ; 1. rujna, 24. srpnja ; 5. lipnja ; 8. svibnja ; 5. ožujka 2015.
novelirano: 19. prosinca ; 23. listopada; 17. rujna ; 10. travnja 2014.
novelirano:  6. prosinca ; 17. srpnja ; 28.; 2. svibnja ; 11. ožujka 2013.
novelirano: 18. rujna 2012.
urednica: D. Torbica