Ostali natječaji

 

 N A T J E Č A J

za administrativnu tajnicu/tajnika (zamjena za odsutnog radnika) u Odjelu za opće, administrativne, upravne, pravne i personalne poslove.

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama 13. veljače 2019. i otvoren je do 21. veljače 2019.