Natječaji za izbore u znanstvena zvanja i na znanstvena radna mjesta

N A T J E Č A J

za izbor jednog znanstvenika na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje geologija, u radnom odnosu  na neodređeno vrijeme u Zavodu  za paleontologiju i geologiju kvartara Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama 28. studenoga 2018. a rok za prijavu je do 28. prosinca 2018.


 

N A T J E Č A J

za izbor dva znanstvenika na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijesti, u radnom odnosu  na neodređeno vrijeme u Odsjeku za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama 28. studenoga 2018. a rok za prijavu je do 28. prosinca 2018.


 

N A T J E Č A J

za izbor jednog znanstvenika u znanstveno zvanje i na znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u Jadranskom zavodu HAZU
 
Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama u srijedu, 14. studenoga 2018. te će biti aktivan u razdoblju od 14.11.2018. do 14.12.2018.