Natječaji za izbore u znanstvena zvanja i na znanstvena radna mjesta

N A T J E Č A J

za izbor jednog znanstvenika na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika za znanstveno područje društvenih znanostiznanstveno polje ekonomije, u radnom odnosu  na neodređeno vrijeme u Odsjeku za ekonomska istraživanja Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama 17. travnja 2019. godine i bit će otvoren do 17. svibnja 2019.