Natječaji za izbore u znanstvena zvanja i na znanstvena radna mjesta

 

N A T J E Č A J

za izbor jednog znanstvenika u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu višeg znanstvenog suradnika, u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje arheologija, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u Odsjeku za arheologiju  Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama u petak, 2. veljače 2018. te će biti aktivan u razdoblju od 2.2.2018. do 5.03.2018.

 

Nov.: 2.2.2018. ds

 

 

 

 

 

 

 


novelirano: 15. ; 12. ; 6. prosinca ; 17. studenoga ; 19. listopada 2017.
postavljeno: 12. srpnja 2017.
urednica: D. Torbica