Natječaji za izbore u znanstvena zvanja i na znanstvena radna mjesta

 

N A T J E Č A J

za izbor jednog znanstvenika u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje prava, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama u srijedu, 30. siječnja 2019. te će biti aktivan u razdoblju od 30.siječnja 2019. do 1. ožujka 2019.

 


 

N A T J E Č A J

za izbor jednog znanstvenika u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti - polje povijest, grana - povijest znanosti (za povijest matematike i fizike), u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u Odsjeku za povijest prirodnih i matematičkih znanosti Zavoda za povijest i filozofiju znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama u srijedu, 30. siječnja 2019. te će biti aktivan u razdoblju od 30.siječnja 2019. do 1. ožujka 2019.