Natječaji za izbore u znanstvena zvanja i na znanstvena radna mjesta

 

 

N A T J E Č A J

za izbor jednog znanstvenika u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog suradnika, za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje znanosti o umjetnosti, grana muzikologija, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.


Natječaj objavljen u Narodnim novinama u petak, 17.11.2017. Otvoren do 18.12.2017.

 

 

 

 


novelirano: 17. studenioga ; 19. listopada 2017.
postavljeno: 12. srpnja 2017.
urednica: D. Torbica