Natječaji za izbore na znanstvena radna mjesta

 

N A T J E Č A J

za izbor jednog znanstvenika na radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje tehnologija prometa i transport, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u Zavodu za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Prijava se podnosi u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama. Rok. 15. veljače 2019.