Natječaji za izbore na znanstvena radna mjesta

N A T J E Č A J

za izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, 1 izvršitelj, za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, u Odsjeku za povijest hrvatske književnosti Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama u petak, 14. rujna 2018. te će biti aktivan u razdoblju od 15. rujna 2018. do 15. listopada 2018.
 
 

N A T J E Č A J

za izbor jednog znanstvenika u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog savjetnika u znanstvenom području društvenih znanosti - polje pravo u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Natječaj je otvoren od 25. srpnja 2018. do 24. kolovoza 2018.

 

N A T J E Č A J

za izbor jednog znanstvenika na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijesti, u radnom odnosu  na neodređeno vrijeme u Zavodu  za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci, PJ u Puli.

Natječaj je otvoren od 25. srpnja 2018. do 24. kolovoza 2018.

 

N A T J E Č A J

za izbor jednog znanstvenika na znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u Odsjeku za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 

Natječaj je otvoren od 25. srpnja 2018. do 24. kolovoza 2018.

 

N A T J E Č A J

za izbor jednog znanstvenika na radnom mjestu znanstvenog savjetnika u znanstvenom području humanističkih znanosti - polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinam  u srijedu, 21. ožujka 2018. te će biti aktivan u razdoblju od 22.3.2018. do 20.4.2018.

Nov.: 21.03.2018. ds

 

N A T J E Č A J

za izbor dva znanstvenika na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje arheologija, u radnom odnosu  na neodređeno vrijeme u Antropološkom centru  Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama 28.2.2018. i otvoren je do 30.3.2018.

Nov.: 28.2.2018. ds