Natječaji za izbore na znanstvena radna mjesta

 

N A T J E Č A J

za izbor jednog znanstvenika na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijesti, u radnom odnosu  na neodređeno vrijeme u Odsjeku za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

objavljen u Narodnim novinama ; otvoren od 19.7.2017. ROK  ZA PRIJAVU:18.8.2017.

 

 

 

 


novelirano: 19. srpnja ; 12. lipnja ; 10. svibnja ; 20. travnja ; 6. veljače 2017.
novelirano: 25. ; 17. studenoga ; 27. ; 21. rujna ; 15. lipnja ; 13. svibnja ; 23. ožujka 2016.
postavljeno: 19. veljače 2016.
urednica: D. Torbica