Natječaji za izbore u suradnička zvanja i radna mjesta

 

N A T J E Č A J

za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, za znanstveno područje: - biomedicine i zdravstva, ili prirodnih znanosti, ili biotehničkih znanosti

u radnom odnosu na određeno vrijeme od najviše 4 godine u Zavodu za imunologiju i genetiku tumora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama br. 47 od 03.05.2019., a rok za prijavu je 3. lipnja 2019.