Natječaji za izbore u suradnička zvanja i radna mjesta

 

N A T J E Č A J

za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistenta za znanstveno područje: humanističkih znanosti; znanstveno polje: filologija, u radnom odnosu na određeno vrijeme (za vrijeme mirovanja radnog odnosa zaposlenice), s probnim radom od 6 mjeseci, u Odsjeku za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Natječaj je ovoren 30 dana od objave u Narodnim novinama 20. lipnja 2018.

 


 

N A T J E Č A J

za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta – magistar muzikologije za znanstveno polje znanost o  umjetnosti  (grana muzikologija) u području humanističkih znanosti u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u radnom odnosu na određeno vrijeme od četiri godine s punim radnim vremenom, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti, radi obavljanja poslova za potrebe provedbe projekta ograničenog trajanja ”Umrežavanje glazbom: promjena paradigmi u "dugom 19. stoljeću" – od Luke Sorkočevića do Franje Ks. Kuhača” (NETMUS19), voditeljice prof. dr. sc. Vjere Katalinić, 1 izvršitelj, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci.

Natječaj je ovoren 30 dana od objave u Narodnim novinama 20. travnja 2018.


 

N A T J E Č A J

za izbor jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, za znanstveno polje povijest umjetnosti u području humanističkih znanosti u Strossmayerovoj galeriji starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u radnom odnosu na određeno vrijeme od četiri godine s punim radnim vremenom, na temelju natječaja  Hrvatske zaklade za znanost Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti radi obavljanja poslova za potrebe provedbe projekta ograničenog trajanja pod nazivom Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century (TransCultAA) – projekt u okviru programa HERA (Humanities in the European Research Area), 1 izvršitelj, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci.

Natječaj je ovoren 30 dana od objave u Narodnim novinama 20. travnja 2018.