Natječaji za izbore u suradnička zvanja i radna mjesta

 

N A T J E Č A J

za izbor jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, za znanstveno  polje arheologije u području humanističkih znanosti, u Zavodu za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli, u radnom odnosu na određeno vrijeme od 5 godina, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

objavljen u Narodnim novinama ; otvoren od 19.7.2017. ROK  ZA PRIJAVU:18.8.2017.


N A T J E Č A J

za izbor u radni odnos i imenovanje na položaj upravitelja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vukovaru,  s obvezom reizbora na položaj svake četiri godine. Radni odnos zasniva se na suradničkom radnom mjestu i u zvanju asistenta, za znanstveno  područje društvenih ili  humanističkih znanosti, u radnom odnosu na određeno vrijeme od 5 godina, uz uvjet probnog rada u trajanju od 4 mjeseca.

objavljen u Narodnim novinama ; otvoren od 19.7.2017. ROK  ZA PRIJAVU:18.8.2017.


N A T J E Č A J

za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje  biologije, u Zavodu za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za vrijeme trajanja projekta, u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska za rad na projektu ograničenog trajanja Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA ) – projekt koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), 1 izvršitelj, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci.

objavljen u Narodnim novinama ; otvoren od 19.7.2017. ROK  ZA PRIJAVU:18.8.2017.

 

 


novelirano: 19. srpnja ; 10. svibnja ; 14. travnja ; 15. ; 7. ožujka 2017.
novelirano: 26. rujna ; 29. ; 1. srpnja ; 13. svibnja ; 29. ; 20. siječnja 2016.
novelirano: 5. ožujka 2015.
novelirano: 24. ; 11. veljače 2014.
novelirano:  04. listopada ; 14. ožujka 2013.
postavljeno: 21. rujna 2011.
urednica: D. Torbica