Izbor prikaza događaja

Mjesec:


Tip događaja:


 

 

 

COVID 19 MESSAGES III : STEM FOR HUMAN SPECIES SURVIVAL

Mjesto: -, Rijeka
Datum: 22.10.2020 - 22.10.2020
Vrijeme: 12 sati

U četvrtak, 22. listopada 2020. u predavaonici Građevinskog fakulteta na Sveučilišnom kampusu u Rijeci održava se simpozij STEM for Human Species Survival, treći od pet simpozija organiziranih na temu COVID-19 MESSAGES do konca ove godine. Simpozij se održava u organizaciji HAZU Zavoda za biomedicinske znanosti u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci. Supredsjedatelji Programskog odbora simpozija COVID 19 MESSAGES I-V su prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci i akademik Daniel Rukavina, voditelj Akademijinog Zavoda za biomedicinske znanosti u Rijeci. Prof. dr. sc. Senka Mačešić je predsjednica Znanstvenog odbora skupa COVID 19 MESSAGES III.

Predavanja i cjelokupni rad skupa je na engleskom jeziku. Radi se o "hibridnom" simpoziju koji će biti prenošen online putem internet streaminga, a svi sudionici trebaju se registrirati i ispuniti Registration form. Poštovat će se rigorozno sve epidemiološke preporuke.

Program simpozija