HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, HR-10000 Zagreb – www.hazu.hr
telefon: +385 1 4895 122 – telefaks: +385 1 4819 979 – e-adresa: kabpred@hazu.hr

Za nakladnika:  akademik Dario Vretenar, glavni tajnik

 
ODJEL ZA IZDAVAČKU DJELATNOST
Hebrangova 1, HR-10000 Zagreb
TEL./FAKS: +385 (0)1 48 95 178

 

Aco Zrnić, rukovoditelj
+385 (0)1 48 95 173
naklada@hazu.hr  

 


Nina Ivanović,
grafička urednica
+385 (0)1 48 95 352
nina@hazu.hr

 

Suzana Jukić,
tajnica časopisa Forum
+385 (0)1 48 95 164
forum@hazu.hr 

Sonja Batušić,

grafička urednica

 +385 (0)1 48 95 178

sbatusic@hazu.hr
 

Maja Silov Tovernić,                              
lektorica i korektorica
 +385 (0)1 48 95 351
maja@hazu.hr                                        

Gorka Radočaj,
prevoditeljica
 +385 (0)1 48 95 351
gorka@hazu.hr                                          

 

PRIRUČNA KNJIŽARA

Hebrangova 1, e-mail: knjizara@hazu.hr
Radno vrijeme za stranke: pon.– pet. 9-15 h

Inoslav Tompak
+385 (0)1 48 95 174
inoslav@hazu.hr  

Mirjana Skvičalo
+385 (0)1 48 95 174
mirjanas@hazu.hr  

 

U tradiciji je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti da rezultate znanstvenoga i umjetničkoga rada podastire javnosti s obzirom na to da su joj glavni zadaci, utvrđeni člankom 3. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, sljedeći: Akademija 1. potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu; 2. objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva; 3. daje prijedloge i mišljenja za unapređivanje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Od dana svojega osnutka 29. travnja 1861., kad je Josip Juraj Strossmayer održao govor u Hrvatskome saboru iznijevši strateške pravce djelovanja i zadaću institucije za koju se cijeloga života toliko borio – za instituciju pod nazivom Academia Scientiarum et Artium Slavorum Meridionalium – do danas Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ukupno je objavila 6.543 sveska raznih publikacija . I u godini 2019. posebnu smo pozornost posvetili Akademijinoj izdavačkoj djelatnosti, jer tako možemo najbolje prikazati njezin rad i rad njezinih članova.

U 2019. godini Akademija je objavila ukupno 110 sveska raznih publikacija i to:

23 knjige, 20 zbornika radova, 38 sveska časopisa, 13 kataloga izložbi, 3 knjige sažetaka, 12 spomenice preminulim akademicima, 1 partituru.

Od navedenih izdanja, 89 svezaka Akademija je objavila kao izvršni izdavač, a 21 svezak  kao suizdavač.

Ukupna naklada svih Akademijinih izdanja objavljenih u 2019. iznosi 37.977 svezaka – prosječna je naklada 345 primjerka po naslovu.

Navedene publikacije ukupno imaju 25.705 stranica znanstvenih tekstova iz svih grana znanosti i umjetnosti – prosječno 233 stranica po naslovu.

 

 

Među tiskanim naslovima pojedini Akademijini razredi prema broju objavljenih svezaka zastupljeni su na sljedeći način:

Općenito – 6 sv.;

Razred za društvene znanosti – 35 sv.;

Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti – 2 sv.;

Razred za prirodne znanosti – 9 sv.;

Razred za medicinske znanosti – 10 sv.;

Razred za filološke znanosti – 7 sv.;

Razred za književnost – 12 sv.;

Razred za likovne umjetnosti – 21 sv.;

Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju – 3 sv.;

Razred za tehničke znanosti – 5 sv.

 

Osim publikacija, Akademija tiska i razni tzv. sitni tisak, kao što su pozivnice za razna događanja, plakate, diplome, deplijane za izložbe itd.

 

 

NATJEČAJ "HRVATSKA LIJEPA KNJIGA"

Na natječaju Hrvatska lijepa knjiga, koji organizira Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, a koji se raspisuje radi odabira najljepše oblikovanih hrvatskih knjiga za međunarodni natječaj Best Book Design from all over the World, od pristiglih  197 naslova odabrano je 25 naslova koji će predstavljati Hrvatsku za vrijeme trajanja Sajma knjiga u Leipzigu i Sajma knjiga u Frankfurtu 2020. godine.

Od Akademijinih izdanja objavljenih u 2019. godini odabrana su sljedeća izdanja:

katalog izložbe Juraj Dobrović Izbor iz donacije,

katalog izložbe Četiri memorijala Nenada Fabijanića.

 

DIGITALNA IZDANJA

U Digitalnoj zbirci DIZBI na mrežnim stranicama Knjižnice Akademije 1972 sveska Akademijinih izdanja dostupna su u punom formatu:

http://dizbi.hazu.hr/

25 časopisa uključeno je u datobazu hrvatskih znanstvenih časopisa HRČAK:

http://hrcak.srce.hr/

Online katalog svih Akademijinih izdanja s naslovima svih članaka i sažetaka na stranim jezicima dostupan je na web stranicama Knjižnice HAZU.

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

 

 

Urednik stranica Akademijne izdavačke djelatnosti Aco Zrnić.