Izložbe

Mjesto izložbe:

Godina:


22.05.2019 - 26.05.2019
BERNARDO BERNARDI I TVIN – OD KOMPONIBILNOGA SUSTAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA DO PROGRAMA HUMANIZACIJE RADNOGA MJESTA
HMA HAZU u suradnji s Gradskim muzejom Virovitica i Muzejom za arhitekturo in oblikovanje u Ljubljani
Hrvatski muzej arhitekture (Ul. I. G. Kovačića 37, Zagreb)
20.05.2019 - 22.06.2019
U Splitu izložba Heimoa ZOBERNIGA
Heimo ZOBERNIG
Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu (Trg braće Radića 7, Split)
10.05.2019 - 10.06.2019
Izložba recentnih grafika
Celestina Vičević
Kabinet grafike HAZU (A. Hebranga 1, Zagreb)
25.04.2019 - 17.05.2019
izložba Gordane Bakić "TRENUTNI PROSTORI"
Gliptoteka HAZU
Gliptoteka HAZU (Medvedgradska 2, Zagreb)
18.04.2019 - 18.05.2019
Izložba Unescovi spomenici u Gliptoteci HAZU
Gliptoteka HAZU
Gliptoteka HAZU (Medvedgradska 2, Zagreb)
17.04.2019 - 08.05.2019
IZLOŽBA : ARHITEKT PAVAO JUŠIĆ NA BRODU "WILHELM GUSTLOFF"
Hrvatski muzej arhitekture HAZU
Hrvatski muzej arhitekture (Ul. I. G. Kovačića 37, Zagreb)
10.04.2019 - 30.04.2019
Izložba AMO T’AMO 2 u Hrvatskom muzeju arhitekture HAZU
Borislav Doklestić
Hrvatski muzej arhitekture (Ul. I. G. Kovačića 37, Zagreb)
28.03.2019 - 20.04.2019
U Kabinetu grafike izložba "Tomislav Buntak / Lost in Space"
Kabinet grafike HAZU
Kabinet grafike HAZU (A. Hebranga 1, Zagreb)
20.03.2019 - 27.03.2019
U HMA otvaranje Izložbe studentskih radova kolegija Perivojno oblikovanje
Hrvatski muzej arhitekture HAZU
Hrvatski muzej arhitekture (Ul. I. G. Kovačića 37, Zagreb)
11.03.2019 - 13.03.2019
U HMA izložba i predstavljanje knjiga Ljetne škole Ambientura
Hrvatski muzej arhitekture HAZU
Hrvatski muzej arhitekture (Ul. I. G. Kovačića 37, Zagreb)
15.02.2019 - 28.02.2019
Predstavljanje grafičke mape EDVIN DRAGIČEVIĆ / SUBTERRANEUS i otvaranje izložbe recentnih grafika
Izv. prof. art. Edvin Dragičević
Kabinet grafike HAZU (A. Hebranga 1, Zagreb)
13.02.2019 - 28.02.2019
13. 02. Izložba NAKLADNIČKA DJELATNOST U 2018. GODINI

Atrij Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Zrinski trg 11, Zagreb)
15.01.2019 - 10.02.2019
Izložbe Anabel Zanze “Napinjanje teksta”
Anabel Zanze
Gliptoteka HAZU (Medvedgradska 2, Zagreb)
15.01.2019 - 01.02.2019
Izložba: ZAGREBAČKA SERIGRAFIJA

Kabinet grafike HAZU (A. Hebranga 1, Zagreb)

 

IZLOŽBA MOLITVENIKA IZ MAĐARSKE I GRADIŠĆA

 NOVI VINAC ANĐEOSKI

Molitvenici iz Gradišća

Na izložbi će biti izložen izbor starih molitvenika iz 19. stoljeća različite provinijencije iz Zbirke gradišćanskohrvatske književne baštine koja se čuva u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Tijekom 2001. i 2002. dopisni član HAZU prof. dr. Nikola Benčić, jedan od najboljih poznavatelja gradišćanskohrvatske književosti, darovao je Akademiji vrlo vrijednu zbirku hrvatske literature iz Gradišća. Zbirka, uz novije knjige, sadrži i niz starih i rijetkih naslova, objavljenih tijekom 19. i 20. stoljeća i sadrži vrijednu građu koja predstavlja kroniku društvenog, kulturnog i vjerskog života i nasljeđa Hrvata u Gradišću. Zbirka danas broji ukupno 339 bibliografskih jedinica. Eksponate iz fonda Knjižnice HAZU za izložbu odabrala i bibliografske jedinice izradila Tamara Runjak, viša knjižničarka, voditeljica Zbirke starih i rijetkih knjiga Knjižnice HAZU.

Hrvatski molitvenici tiskani u Mađarskoj
Na narodnom jeziku Hrvata u Podunavlju, od prvog izdanja do danas izdano je 170 molitvenika, a budući da su neki doživjeli i više izdanja, ukupan broj je veći od 200. Na ovoj izložbi izloženi su samo neki od hrvatskih molitvenika tiskanih u Mađarskoj, većinom u prvoj polovici 20. stoljeća, različite provenijencije: od Budimpešte, Pečuha, pa sve do Šiklosa i Subotice. Velik dio molitvenika potječe iz privatnih zbirki, najveći broj od Milice Klaics Tarađije, predstavnice Hrvata iz Mađarske, a dio molitvenika je u vlasništvu lokalnih samouprava (Kukinj, Veliki Kozar, Pogan, Olas). Uz tiskane molitvenike izložena su i dva rukopisna molitvenika koja pripadaju gospođi Jelici Fabič-Körösi iz Pomurja/Zala Megye. Molitvenici iz Mađarske čine dio kulturne baštine Hrvata, a predstavljaju veliku rijetkost i vrijednost. Naime, običaj je da se pokojnika pokapa zajedno s molitvenikom, pa je danas mali broj onih koji se mogu naći, a oni koji ih imaju čuvaju to kao veliko blago. Eksponate za izložbu odabrala Milica Klaics Tarađija.

Izložba ostaje otvorena do 15. svibnja 2018.

Poziv