Izložbe

Mjesto izložbe:

Godina:


25.02.2021 - 16.03.2021
Ana Sladetić / DREAM MAPS
Ana Sladetić
Kabinet grafike HAZU (A. Hebranga 1, Zagreb)
05.02.2021 - 28.02.2021
Izložba akademskog slikara Tonija Franovića: VRT
Toni Franović
Gliptoteka HAZU (Medvedgradska 2, Zagreb)
29.01.2021 - 31.12.2021
Virtualna izložba grafičkih mapa iz edicije ARGOLA
razni
Kabinet grafike HAZU (A. Hebranga 1, Zagreb)
28.01.2021 - 31.12.2021
Virtualna izložba: Giovanni Battista Piranesi i vedutistički odjeci / Iz fundusa Kabineta grafike HAZU
Ana Petković Basletić, viša kustosica
Kabinet grafike HAZU (A. Hebranga 1, Zagreb)
25.01.2021 - 25.03.2021
Virtualna IZLOŽBA UMJETNINA IZ MEMORIJALNE ZBIRKE MAKSIMILIJAN VANKA HAZU U KORČULI
Ivana Gržina
Strossmayerova galerija starih majstora (Zrinski trg 11, Zagreb)
13.01.2021 - 31.12.2021
Izložba SVEČANOST KOJA JE PROMIJENILA LICE GRADA
Indira Šamec Flaschar i Ivana Gržina
Strossmayerova galerija starih majstora (Zrinski trg 11, Zagreb)

 

 


 

Strossmayerova galerija starih majstora


Radno vrijeme:
utorak od 10h do 19h
srijeda-petak od 10h do 16h
sub. i nedjeljom od 10h do 13h
ponedjeljkom zatvorenoGliptoteka
Radno vrijeme:
utorak-petak 11-19 sati
vikend 10-14 sati
 
Kabinet grafike

Hrvatski muzej arhitektureZBIRKA ŠULENTIĆ
Naumovac 9A, Zagreb
posjet po dogovoru
tel. 01 467-37-93

 

 


 

 

U GLIPTOTECI HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI OTVARA SE IZLOŽBA

AKADEMSKOG SLIKARA TONIJA FRANOVIĆA POD NAZIVOM VRT

Izložbom akademskog slikara Tonija Franovića  pod nazivom Vrt, u Gliptoteci HAZU bit će predstavljen izbor recentnih slika velikih  i srednjih formata umjetnika čije je stvaralaštvo, između ostalog, vezano uz krajolik, vegetaciju te opažanje i bilježenje izmjena godišnjih doba. Na njegovim umjetničkim radovima prisutan je vrsni koloristički virtuozitet- boja je osnovni element kojim gradi motive i raspoređuje kompoziciju. Intimističan doživljaj prirode iščitava se sa njegovih radova te je osjetno jedinstvo autora s motivom koji ga preokupira. Raskoš boja snažnih intenziteta i raspona nijansi vibrira na njegovim platnima kao dokaz ekspresivno-emotivnog doživljaja krajolika. Izvedba motiva iz prirode koji ga okružuju u svakodnevnom životu mijenja se ovisno o godišnjim dobima te o tome ovise i osjećaji koji nastaju pri susretu umjetnika s motivom.

Izložba se bavi prirodom kao sredstvom umjetničkog izraza sa više aspekata. Pritom je -vrt- središnja metafora, ali i svakodnevni radni prostor te se  likovni aspekt rada  u zadnjih par godina reflektira  na  većim platnima izloženima u Gliptoteci HAZU.

„Slikarstvo Tonija Franovića u kontinuitetu je posvećeno prirodi i njezinim mijenama, od godišnjih doba do efekata svjetla na vegetaciji, vodi i nebu. No, njegovo slikarstvo nije tek virtuozna koloristička kontemplacija na temu prirode, već u sebi nosi različite slojeve metaforike i simboličnih značenja… I u novom je ciklusu Toni Franović sačuvao skicozni odnos spram motiva kojeg slika, čak i kada se radi o slikanju akrilom, no površine slika više nisu tako dinamički pokrenute, koloristički i optički uznemirujuće. Priroda više nije refleks unutrašnjeg nemira umjetnika, niti ju umjetnik doživljava kao izvor nemirne, uskovitlane ili dezintegrirane stvarnosti. To više nije niti halucinantno lijepi pejzaž koji skriva pravo lice i emotivno-mentalno stanje umjetnika, već produžetak umjetnikova fizičkog postojanja i njegova okruženja u stvarnom vremenu i prostoru. Toni Franović na tom slikarskom konceptu radi godinama, no u ovoj je seriji slika u cjelosti vidljiv utjecaj njegovog života i slikanja na imanju u prirodi. .. Njegov 'vrt' nije tek biografsko-dokumentarističko bilježenje mijena dnevnih i godišnjih doba u prirodi ili upisivanje vlastitih raspoloženja u sliku. Ti su vrtovi pokušaj dosezanja ideje rajskog vrta, u kojemu je slikar tvorac i vrtlar koji ga pomno njeguje, a u vrtu uvijek negdje raste Drvo života, posebna biljka, grm ili cvijet, kao nagrada onomu koji metaforički pronađe smisao života i/ li Boga… Možda stoga umjetnikov novi ciklus djeluje na promatrača toliko umirujuće i skladno, bez imalo gestualne, kolorističke i duhovne disharmonije: ravnoteža postignuta između motiva i umjetnikova očišta ukazuje na višu razinu unutrašnjeg i vanjskog sklada, na drevnu ideju da je svaki vrt u konačnici refleksija duše i duha onoga tko ga stvara.“  Iva Körbler

BIOGRAFIJA Toni Franović rođen je u Zagrebu 15. travnja 1964. godine. Crta i slika od ranog djetinjstva, a izlaže od 1989. Nakon tri godine studija medicine na Sveučilištu u Zagrebu upisuje Akademiju likovnih umjetnosti istog Sveučilišta, gdje diplomira 1990. Godine 1993. zapošljava se na “Arad Arts’ Project” u Aradu gdje predaje slikanje u prirodi. Akademske godine 1994/95. boravi na “American University, Wesley Theological Seminary”u Washingtonu D.C. gdje predaje duhovnost umjetnosti. Krajem 1995. zapošljava se na mjestu mlađeg asistenta na katedri slikanja i crtanja Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje predaje crtanje akta i slikanje u prirodi do 2004. Gostuje kao predavač na “Kresge Academic Center” u Washington D.C., “School of Visual Arts” u New Yorku, Boston University itd. Njegovi značajniji umjetnički zahvati na javnim objektima uključuju centralnu zgradu Name u Zagrebu (1998.), interijer zgrade Židovske općine u Zagrebu (1992.) i sinagoge u Osijeku (1999.), Or Kodeš židovski centar u Chevy Chase, Maryland (2001/2002), Oxnam crkvu, Washington D.C. (1995.), WUJS Institute, Arad Izrael (1993.), eksterijer prodajnog centra Podravke, Koprivnica (1999.). Njegove slike i djela primijenjene umjetnosti nalaze se u brojnim privatnim i javnim zbirkama, te u fundusima nekoliko muzeja u Europi, Americi i Izraelu.

Izložba će biti otvorena do 28. VELJAČE 2021. godine
 Radno vrijeme Gliptoteke HAZU: uto.-pet.: 11-19, vikendom 10-14 sati