Meni osobnih stranica


akademik Zvonko Kusić

Datum rođenja:

 • 14.06.1946

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Adresa: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Telefon: +385(0)14895122

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • predsjednik Upravnoga odbora - Zaklada HAZU (2019. - ...)
 • predsjednik Upravnog vijeća - Poliklinika Aviva (01.11.2016. - ...)

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj - Zavod za imunologiju i genetiku tumora (31.10.2012. - ...)
 • predsjednik Odbora - Odbor za genomiku i proteomiku u onkologiji
 • predsjednik Upravnog odbora - Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (01.01.2019. - ...)
 • predsjednik - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2011. - 31.12.2018.)
 • tajnik - Razred za medicinske znanosti (01.01.2004. - 31.12.2010.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za medicinske znanosti (18.05.2000. - ...)
 • član suradnik - Razred za medicinske znanosti (18.06.1992. - 18.05.2000.)

 

Životopis

 

Akademik Zvonko Kusić rođen 14. lipnja 1946. u Zagrebu, član je suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) od 1992. g., redoviti član HAZU od 2000. g., tajnik Razreda za medicinske znanosti i član Predsjedništva HAZU u razdoblju 2004. – 2010. te predsjednik HAZU od 2011. do 2018. Liječnik je, diplomirao je i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, specijalist je nuklearne medicine te specijalist radioterapije. Vanjski je suradnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za nastavu na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Medicina (na engleskom jeziku) te na poslijediplomskom specijalističkom i/li doktorskom studiju. Predsjednik je Upravnog vijeća poliklinike "Aviva". Bio je predstojnik Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu, pročelnik Katedre za kliničku onkologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu te voditelj izbornog predmeta: Bolesti štitnjače – dijagnostka i liječenje, pročelnik i redoviti profesor onkologije na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice i dekan Medicinskog fakulteta u Zagrebu. 

Predsjednik je Upravnoga odbora Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Stručno se usavršavao i bio gostujući profesor u sljedećim institucijama: Guy's Hospital, London; Michigan University, Ann Arbor; Cornell University, New York; Cincinnati Medical Center; National Institute of Health, Bethesda, SAD; M.S.Course in Nuclear Medicine, London; American Thyroid Association, postgraduate program, New York, i Mayo Clinic Endocrine Course.

Inicijator je osnivanja i predsjednik Hrvatskog društva za štitnjaču, voditelj Referentnog centra za bolesti štitnjače, predsjednik Komisije za suzbijanje gušavosti Ministarstva zdravstva; voditelj je Odbora za genomiku i proteomiku u onkologiji i voditelj Zavoda za imunologiju i genetiku tumora HAZU. 

Predsjednik je Savjeta Hrvatske zaklade za znanost, Etičkog povjerenstva za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, te za izbor zastupnika RH u Europski parlament, Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, Odbora “Nagrade Vladimir Nazor” i Natječajnog povjerenstva nacionalnog programa stipendiranja Žene u znanosti. 

Član je sljedećih tijela: Upravnog odbora Hrvatskog onkološkog društva, Američko-hrvatske onkološke radne skupine (US-Croatian Oncology Task Force), Povjerenstva za izradu prijedloga modela restrukturiranja javnih znanstvenih instituta u RH, Povjerenstva za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv zloćudnih bolesti, Gospodarskog savjeta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Uredničkog odbora časopisa Annals of Thyroid Research, Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost i Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti.

Kao inicijator drugog Zakona o jodiranju soli 1996. g. pridonio je eliminaciji gušavosti i zaostajanja u psihomotoričkom razvoju koji su bili uzrokovani nedostatkom joda, što je neprocjenjivo važno za svaku populaciju. Time se Hrvatska uvrstila među države koje su najuspješnije riješile taj važni javnozdravstveni problem, što je međunarodno priznalo Međunarodno vijeće za kontrolu poremećaja uzrokovanih nedostatkom joda (International Council for Control of lodine Deficiency Disorders – ICCIDD). 

Uz funkcije koje sada obnaša, akademik Kusić bio je: pomoćnik, zamjenik i ravnatelj KB-a Sestre milosrdnice u Zagrebu; prodekan i dekan Medicinskog fakulteta u Zagrebu; predsjednik Povjerenstva za izradu smjernica za strategiju odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije Ministarstva znanosti; predsjednik Upravnog vijeća Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac;  potpredsjednik Upravnog odbora Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH; član Nacionalnog koordinacijskog tijela za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, član Upravnog odbora Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu, član Nacionalnog zdravstvenog vijeća, predsjednik Područnog vijeća za biomedicinske znanosti Ministarstva znanosti i tehnologije, član Povjerenstva za nuklearnu medicinu Ministarstva zdravstva, savjetnik Ministarstva zdravstva, član Povjerenstva za organizaciju sustava zdravstva, član Matičnog povjerenstva Rektorskog zbora, član Upravnog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Upravnog vijeća Klinike za tumore, predsjednik Upravnog vijeća Visoke zdravstvene škole, član Upravnog vijeća Ustanove za hitnu medicinsku pomoć i član Povjerenstva za radioterapiju i onkologiju Ministarstva zdravstva.

Područje stručnog i znanstvenog rada akademika Kusića jest nuklearna medicina i onkologija, a uže područje etiologija, dijagnostika, liječenje i prevencija bolesti štitnjače, osobito malignih tumora. U tom području međunarodno se afirmirao i ostvario suradnju s najprestižnijim medicinskim centrima i organizacijama te vodećim stručnjacima i znanstvenicima u svijetu koji su postavili temelje tireoidologije (William Beierwaltes, David Becker, Eugen Saenger, Richard Benua, Francois Delange i dr.).

Akademik Kusić rukovodio je klinikom Medicinskog fakulteta u kojoj djeluju 4 katedre i 3 referentna centra Ministarstva zdravstva: za melanom, za bolesti štitnjače te za imunodijagnostiku i imunoterapiju zloćudnih solidnih tumora; bio je glavni istraživač u nizu domaćih i važnih međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata (u suradnji s Upravom za hranu i lijekove Ministarstva zdravlja SAD-a / Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration – FDA, USA, Međunarodnom agencijom za atomsku energiju / International Atomic Energy Agency – IAEA, Europskom organizacijom za istraživanje i liječenje raka / European Organisation for Research and Treatment of Cancer – EORTC, UNICEF-om, ICCIDD-om i dr.) te mentor 29 obranjenih magisterija i doktorata; bio je mentor u istraživačkom radu niza uglednih znanstvenika i stručnjaka koji su postali sveučilišni profesori i voditelji različitih odjela i katedri; održao je niz pozivnih predavanja na međunarodnim skupovima; osnovao je jedno stručno društvo Hrvatskog liječničkog zbora, inicijator je osnivanja tri referentna centra Ministarstva zdravstva i jednog istraživačkog instituta te je sudjelovao u osnivanju dviju katedri; bio je 15 godina glavni urednik međunarodno indeksiranoga časopisa Acta Clinica Croatica na engleskom jeziku (Medline i Science Citation Index Expended); glavni je urednik Glasnika Hrvatskog društva za štitnjaču, zamjenik glavnog urednika časopisa Libri Oncologici i član izdavačkog odbora publikacije The Tyroid Gland – Clinical and experimental. Objavio je više od 800 stručnih i znanstvenih publikacija koje su citirane u najprestižnijim časopisima; autor je ili urednik više stručnih i znanstvenih knjiga, enciklopedijskih izdanja i udžbenika.

Član je brojnih stručnih i znanstvenih udruženja u zemlji i inozemstvu te Povjerenstva za znanstvenoistraživački rad Medicinskog fakulteta; predstavnik je Hrvatske u Međunarodnome vijeću za kontrolu poremećaja uzrokovanih nedostatkom joda (International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders), Governing Council European Science Foundation i All European Academies.
Bio je predsjednik Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima. 

Primio je odlikovanje predsjednika Republike – Red Danice Hrvatske za osobite zasluge u znanosti; Nagradu HAZU za doprinos od osobitog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku u području medicinskih znanosti; Državnu nagradu za znanost za životno djelo; Spomenicu domovinske zahvalnosti; Odlikovanje Reda hrvatskog trolista i Nagradu za životno djelo u onkologiji Hrvatskog onkološkog društva.