Biografija


Zoran Ladić

Datum rođenja:

  • 23.11.1962

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • Posao: Odsjek za povijesne znanosti, Strossmayerov trg 2, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Telefon: +385(0)14895194

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • znanstveni savjetnik - Odsjek za povijesne znanosti Zvaoda za povijesne i društvene znanosti HAZU

 

Rođen 23. studenog 1962. godine u Zagrebu. Diplomirao jednopredmetni studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1988. godine. Magistrirao 1994.,a doktorirao 2002. godine na Odsjeku za srednjovjekovne studije pri CEU pod mentorstvom prof. dr. sc. Gerharda Jaritza. Od rujna 1989. zaposlen na Odsjeku za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Tijekom doktorskog studija na Odsjeku za srednjovjekovne studije Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti bio na šestomjesečnoj doktorskoj stipendiji na University of California u Los Angelesu (UCLA) te na Medieval and Renaissance Institute u Los Angelesu gdje su mu mentori bili prof. dr. Henrik Birnbaum, prof dr. Bariša Krekić i direktor spomenutog instituta prof. dr. sc. Patrik J. Geary. Godine 1999. bio na petnaestodnevnoj međuakademijskoj razmjeni između HAZU i British Academy u Londonu. Od 1989. do 2006. radio u svojstvu istraživača na projektu Odsjeka “Izvori, studije i pomagala za hrvatsku povijest od 7. do 19. st.” (glavni istraživač: dr. sc. Ante Gulin) Od 2007. godine voditelj projekta “Glagoljski i latinički izvori i studije za povijest stanovništva i svakodnevlja” (101-1012604-2600). Suradnik na projektu “Srednjovjekovna Istra: prostor zajedništva i suprotnosti (od VI. do XVI. st.)” (glavni istraživač: prof. dr. sc. Ivan Jurković). Od 2015. suradnik na projektu „Izvori, studije i pomagala za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka do kraja dugog 19. stoljeća“ (glavni istraživač: dr. sc. Damir Karbić (HRZZ-6547). Od 2014. član znanstvenog odbora na međunarodnom projektu «Way to Jerusalem: Pilgrimage, Maritime and Cultural Routes» (glavni istraživač: prof. dr. Anna Trono, Dipartimento di Beni Culturali, Università di Salento, Italija).

Član uredništva ovih časopisa: “Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti”, “Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti ZPDZ HAZU u Zagrebu”, “Historijski zbornik”, “Cris: časopis Povijesnog društva Križevci”. Član savjetničkog vijeća časopisa «Hiperboreea Journal». Od 2003. do 2007. godine vršio sam dužnost tajnika Odjela za povijest Matice hrvatske u Zagrebu.

Kao izlagač i organizator skupova i sekcija sudjelovao na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova i kongresa u zemlji i inozemstvu (Zagreb, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik, Đakovo, Šibenik, Dubrovnik, Baška na Krku, Budimpešta, Sofija, Koper, Leeds, Oradea, Lecce, Kotor i dr.). U svom znanstvenom radu prvenstveno se bavim društvenim i religoznim odnosima u srednjovjekovnoj Hrvatskoj i Dalmaciji, te objavljivanjem latinskih i glagoljskih izvora za hrvatsku srednjovjekovnu povijest. Objavio i bio je urednik više knjiga i zbornika radova sa znanstvenih skupova. Knjiga «Last Will: Passport to Heaven. Urban Last Wills from Late Medieval Dalmatia with Special Attention to the Legacies pro remedio animae and ad pias causas” (Srednja Europa, Zagreb 2012.) nagrađena je godišnjom nagradom HAZU za područje društvenih znanosti 2013. godine. Također objelodanio više znanstvenih studija, priloga i prikaza u domaćim I stranim časopisima. Urednik je edicije “Povijest Hrvata” u sedam svezaka u izdanju Matice Hrvatske. Surađivao je u radu nekoliko edicija HAZU: “Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatioae, et Slavniae” (sv. XVIII), “Hrvatska i Europa” (sv. 2-3), “Opsada Zadra – Obsidio Iadrensis” te novog izdanja “Acta croatica. Hrvatski spomenici. Hrvatske glagoljične i ćirilične isprave iz zbirke Stjepana Ivšića 1100. - 1527”, (knj. I) koji je za tisak priredio akad. Josip Bratulić. Godine 2012. izabran je u zvanje znanstvenog savjetnika.

 

 

 

 


novelirano: 25. studenoga 2016.
urednica: D. Torbica