Zijad Duraković

Datum rođenja:

 • 04.03.1943

Mjesto rođenja:

 • Prijedor

Telefoni:

 • kućni telefon: +385(01)4586049
 • pokretni: +385(099)3809060

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u trajnom zvanju - Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • znanstveni savjetnik - Institut za antropologiju (2008. - 2013.)

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik - Razred za medicinske znanosti (03.12.1992. - ...)

 

CURRICULUM VITAE

 • Rodom iz Hercegovine, iz Stoca, rođen u Prijedoru 4. ožujka 1943.g., živi u Zagreb od lipnja 1943;
 • Supruga: prof.dr.sc. Marjeta Mišigoj Duraković , internist, antropolog;
 • Sin: Din Duraković, 21. g., student 3. g. medicine
 • Majka i otac: pok. Remza Duraković, rođena Festić, pok. Bekir Duraković;
 • Braća: prof.dr sc. Senadin Duraković, Zagreb i prof.dr sc. Asaf Duraković, Washington, D.C., S.A.D.

Zvanje i sadašnji položaj:

 • član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti;
 • znanstveni savjetnik;
 • redoviti profesor interne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u trajnom znanstveno-nastavnom zvanju;
 • voditelj konzilijarne internističke službe u Klinici za unutrašnje bolesti Rebro, Kliničkog bolničkog centra i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu do 31. siječnja 2008 g.;
 • znanstveni savjetnik i voditelj Odjela za medicinsku antropologiju i epidemiologiju u Institutu za antropologiju u Zagrebu od 1. veljače 2008. do 31. prosinca 2013

Obrazovanje i akademski stupanj

 • 1957. Osnovna škola Anka Butorac, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 6, Zagreb;
 • 1961. Matura, gimnazija  "Braća Ribar" , Križanićeva ul. 4, Zagreb;
 • 1968. Doktor medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (23. siječnja);
 • 1969. Poslijediplomski studij iz medicine rada na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1971. Magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, tema:  Prilog epidemiologiji koronarne srčane bolesti s posebnim osvrtom na dijagnostičku vrijednost subjektivnih simptoma, mentor akademik Marko Šarić, povjerenstvo za ocjenu i obranu rada: akademik Radovan Ivančić, prof.dr Milorad Mimica, akademik Marko Šarić; 
 • 1976. stipendist u Nefrološkoj klinici Medicinskog fakulteta „Claude Bernard” u Lyonu, Francuska, stekao naslov: l,assistant étranger;
 • 1978. Disertacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, tema: Učestalost i kliničko značenje češćih promjena elektrokardiograma u populaciji, mentor prof.dr Milorad Mimica, povjerenstvo za ocjenu i obranu rada: akademik Radovan Ivančić, prof.dr Zdenko Radošević, prof.dr Milorad Mimica;
 • 1980. Poslijediplomski studij iz kardiologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Radna mjesta, usavršavanje i znanstveni stupanj

 • 1969. poslijediplomski studij iz higijene rada, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,;
 • 1971. asistent iz interne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u Klinici   za unutrašnje bolesti Rebro, Klinički bolnički centar;
 • 1976.  specijalistički ispit iz interne medicine u Zagrebu pred povjerenstvom u sastavu: prof.dr Erik Hauptmann, prof.dr Laslo Kallai, prof.dr Ljubo Barić;
 • 1977. assistant étranger, Service de Nephrologie, l,hôpital „Edouard Herriot”, Medicinski fakultet "Claude Bernard" u Lyonu, Francuska;
 • 1980.  poslijediplomski studij iz kardiologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1980.  viši znanstveni suradnik pri Ministarstvu znanosti Republike Hrvatske u Zagrebu;
 • 1982.  docent iz interne medicine u Klinici za unutrašnje bolesti Rebro Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra;
 • 1984. poslijediplomski tečaj iz ehokardiografije, Klinički bolnički centar, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1986-1980 i 1989-1992. continuing medical education, physician,s recognition award; The American Medical Association;
 • 1986. znanstveni savjetnik, Republički komitet za znanost, tehnologiju i informatiku Republike Hrvatske;
 • 1986.  redoviti profesor iz interne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u Klinici za unutrašnje bolesti Rebro, Kliničkog bolničkog centra;
 • 1987.  voditelj kliničkog odjela Zavoda za hitnu internu medicinu Klinike Rebro, KBC u Zagrebu (od travnja do prosinca);
 • 1987.  voditelj Zavoda za kardiologiju Klinike za unutrašnje bolesti Rebro, KBC u Zagrebu (od prosinca 1987.do siječnja l993.);
 • 1992.-1995. predstojnik Klinike za unutrašnje bolesti s poliklinikom Rebro, KBC, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1996-2008: voditelj konzilijarne internističke službe u Klinici za unutrašnje bolesti Rebro, Medicinskog fakulteta i Kliničkog bolničkog centra u Zagrebu;
 • 1997. redoviti profesor iz interne medicine u trajnom znanstveno-nastavnom zvanju, izabran od Rektorata Sveučilišta u Zagrebu;
 • 2003.  stalni sudski vještak iz interne medicine, Županijski sud u Zagrebu
 • 2004. subspecijalist iz nefrologije, izborom od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske;
 • 2004. subspecijalist iz intenzivne medicine, izborom od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske;
 • 2004. subspecijalost iz kardiologije, izborom od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske;
 • 2005. primarius, izborom od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske;
 • 2007. nadalje: stalni sudski vještak iz interne medicine, reizbor;
 • 2008. znanstveni savjetnik i voditelj Odjela za medicinsku antropologiju i epidemiologiju Instituta za antropologiju u Zagrebu do 31. prosinca 2013.

Nastavna djelatnost

 • 1997.  redoviti profesor interne medicine u trajnom znanstveno-nastavnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • 2000.  nositelj kolegija: Nutricionizam u starijoj dobi, doktorski studij pri Sveučilištu u Zagrebu, na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu;
 • 2002.  vanjski suradnik kolegija: Izabrana poglavlja iz interne medicine na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
 • 2008 nadalje: nositelj obveznog kolegija: Geriatric, na 6-oj godini studija medicine na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta u Zagrebu;
 • 2008 nadalje: predavač na studiju medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu na engleskom jeziku: Basic toxicology and principles of poisoning therapy, Basic propedeutical skill, Physical examination-general survey;
 • 2008 nadalje: nositelj izbornog kolegija: Antropologija starenja, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, studij Antropologije;
 • 2011 nadalje: nositelj izbornog kolegija: Starija dob u zdravstvenom turizmu, Veleučilište turizma u Opatiji: Zdravstveni turizam;
 • 2011 nadalje: Predavač je na dodiplomskom i doktorskom studiju tema: Farmakoterapija starije dobi, u okviru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku;
 • 2011 nadalje: nositelj kolegija: Antropologija starenja, na Sveučilištu u Kopru;

 

NASTAVNI RAD

DODIPLOMSKI STUDIJ:


Godinama je održavao vježbe iz interne propedeutike tijekom 4 i 5 semestra, studentima medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu; sudjelovao je u svim oblicima turnusne nastave iz interne medicine u oba semestra turnusa u nastavnoj bazi na Rebru. Održavao je vježbe iz interne medicine tijekom turnusa, održavao je u svakom turnusu 3 seminara iz nefrologije, održavao 6 seminara iz kardiologije. Od toga je vodio 8 sati u turnusu do 2000.g., a od tog vremena vodio je 4 sata u turnusu, iz elektrokardiografije, održavao je ranije jedan seminar iz područja akutnog infarkta miokarda i jedan seminar iz reanimacijem, u okviru tema iz kardiologije, predavao je kardiološku temu­ plućnu emboliju. tijekom kardioloških tema turnusne nastave. Bio je ispitivač na ispitima iz predmeta. interna medicina, dodiplomske nastave na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Bio je mentor diplomskih radova studenata, magistarskih radova i doktorskih disertacija, kako je navedeno u prethodnom popisu.

Osnivač je i voditelj izbornog predmeta: Medicina starije dobi, tijekom šestogodišnjeg studija medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u trajanju od 60 sati i koordinator drugih kliničkih izbornih predmeta tog kolegija u trajanju od 120 sati, ukupno 180 sati nastave.

Od zimskog semestra 2000. g. osnivač je i voditelj izbornog predmet na Medicinskom fakultetu u Zagrebu: Klinička toksikologija, u trajanju od 30 sati, a od 2001.g. održavao se u ljetnom i u zimskom semestru, dakle u ukupnom trajanju od 60 sati godišnje.

Vanjski je suradnik i bio je voditelj kolegija: Izabrana poglavlja iz interne medicine, na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u trajanju od 30 sati u ljetnom semestru.

Od studenog 2008: voditelj je obveznog dodiplomskog kolegija: Geriatrics, na diplomskom studiju na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u trajanju od 30 sati godišnje i jedini je ispitivač toga predmeta;

Predavač je na tom studiju od početka studija, dviju tema iz predmeta Clinical propedeutics: Basic propedeutic skill, kao i: Physical examination-general survey, u trajanju od 4 sata godišnje;
Predavač je na tom studiju teme: Basic toxicology and principles of poisoning therapy, 2 sata godišnje, od početka tog studija na engleskom jeziku;

Od listopada 2008: voditelj izbornog kolegija: Antropologija i starenje, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studija: Antropologija, u trajanju od 30 sati u zimskom semestru i jedini je nastavnik i ispitivač toga predmeta;

Osnivač je i voditelj predmeta: Antropologija starenja, na Sveučilištu u Kopru, Slovenija (voditelj studija prof.dr Rade Pišot) u trajanju od 120 sati godišnje;

Voditelj je predmeta: Starije osobe u zdravstvenom turizmu, unutar poslijediplomskog studija: Zdravstveni turizam Veleučilišta u Opatiji, u okviru Talasoterapije Opatija, u trajanju od  30 sati godišnje (voditelj doc.dr V.Peršić);

Predavač je na dodiplomskom i doktorskom studiju tema: Farmakoterapija starije dobi, u okviru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, u trajanju od 30 sati godišnje (voditelj prof.dr J. Čulig);

Godinama je voditelj obveznog predmeta: Nutricionizam u starijoj dobi, na doktorskom studiju iz Nutricionizma, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u trajanju od 20 sati godišnje (voditelj studija prof.dr I. Colić Barić).

SUDJELOVANJE U UDŽBENICIMA ZA DODIPLOMSKU NASTAVU:


Autor je 4 poglavlja u. B.Vrhovac i sur. Udžbenik Interne medicine, što je udžbenik za pripremanje ispita iz interne medicine, u 1. izdanju objavljenom 1995.g, u 2. izdanju objavljenom 1997.g., a autor je 7 poglavlja u 3. izdanju, objavljenom 2003 g., 4 poglavlja u 4. izdanju objavljenom 2007 g.

Autor je 4 poglavlja u knjizi. N.Hadžić i sur. Priručnik interne medicine; Medicinska naklada, Zagreb 1989.;

Urednik je knjige-udžbenika. Z.Duraković i sur. Elektrokardiogram za studente i liječnike, i autor je 12 poglavlja; knjige koja je objavljena u 2 izdanja: 1993 i 2003 g., a u pripremi je 3. izdanje.

Autor je 4 poglavlja u knjizi. M.Marušić, S. Gamulin i sur.: Patofiziologija, što je nastavni udžbenik iz predmeta Patofiziologija, na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a koja je upravo objavljena u 6-om obnovljenom izdanju 205 g.

Urednik je i autor 12 poglavlja u knjizi. Z. Duraković i sur.: Medicina starije dobi; Naprijed, Zagreb 1990.

Urednik je i autor 11 poglavlja u knjizi. Z.Duraković i sur. Primjena lijekova u starijoj dobi. Obje su knjige namijenjene bloku dodiplomske nastave: Medicina starije dobi, koji je ranije bio ustrojen sa 6 tjedana nastave izbornog kolegija šestogodišnjeg studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, no zbog premalog broja slušatelja, smanjen je na mali izborni predmet, kako je ranije navedeno. Voditelj je jednog od tih blokova u trajanju od tjedan dana, s ukupno 30 sati nastave. Sve su knjige navedene u poglavlju: nastavni tekstovi.

Urednik je i autor 66 tekstova, u knjizi-udžbeniku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Klinička toksikologija, koja je udžbenik Medicinskog fakulteta u Zagrebu, za mali izborni predmet: Klinička toksikologija;

Urednik je i autor u 17 poglavlja udžbenika Medicinskog fakulteta u Zagrebu: Gerijatrija-Medicina starije dobi, koji je izborni predmet u 6-godišnjem studiju medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu;

Urednik je i autor 25 poglavlja dvojezičnog udžbenika pet Medicinskih fakulteta: Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Mostaru, Splitu i Rijeci: Farmakoterapija u gerijatriji / Geriatric Pharmacotherapy (izdavač: CT-poslovne informacije, Zagreb 2007).

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ:

VODITELJ KOLEGIJA NA POSLIJEDIPLOMSKIM STUDIJIMA

 1. Z. Duraković: predavao je: Pristup srčanom bolesniku i bolesti miokarda i perikarda, poslijediplomski studij iz Kardiovaskularnih bolesti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu-vodio do ukidanja tog studija,
 2. Z. Duraković: predavao je: Hitna stanja u internoj medicini, poslijediplomski studij iz Hitne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a potom: Plućna embolija;
 3. Z. Duraković: predavao je: Specifičnosti internih bolesti u starijoj dobi, poslijediplomski studij iz Gerontologije Medicinskog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (predavanja 20 sati, seminari 20 sata, vježbe 20 sata, ukupno 60 sati) do ukidanja studija;
 4. Z. Duraković. predavao je: Klinička medicinska propedeutika, poslijediplomski studij iz Gerontologije Medicinskog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (8 sati predavanja i 8 sati seminara, ukupno l6 sati);
 5. Z.Duraković. bio je koordinator medicinskog dijela poslijediplomskog studija iz Gerontologije na Medicinskom i Filozofskom fakultetu u Zagrebu;
 6. Z. Duraković. predavač i ispitivač: Nutritivne potrebe osoba starije dobi,  poslijediplomski studij iz Biotehničkih znanosti. Nutricionizam, Sveučilišta u Zagrebu (20 sati predavanja svake godine).: :

PREDAVANJA NA POSLIJEDIPLOMSKIM STUDIJIMA, U KOLEGIJIMA U KOJIMA NIJE VODITELJ:

 1. Z. Duraković. predavao je: Specijalna metodika kliničkog ispitivanja diuretika (2 sata) i. Antiagregacijska terapija (2 sata), poslijediplomski studij iz Kliničke farmakologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
 2. Z. Duraković. predavao je: Arterijska hipertenzija u starijih osoba (l sat), poslijediplomski studij iz Nefrologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (do ukidanja tog studija prije nekoliko godina);
 3. Z. Duraković. predavao je: Osobitosti primjene lijekova u starijoj dobi (l sat), poslijediplomski studij iz Opće medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
 4. Z.Duraković. predavao je: EKG u koronarnoj bolesti (l sat), u kolegiju: Elektrokardiografija i vektokardiografija,  poslijediplomski studij iz Kardiovaskularnih bolesti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ( do ukidanja tog studija);
 5. Z.Duraković: predavao je: Profilaktička digitalizacija, 2 sata, na poslijediplomskom studiju iz Anesteziologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu,
 6. Z.Duraković: predavao je: Plućna embolija, 2 sata, poslijediplomski studij iz Hitne interne medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu,
 7. Z.Duraković: održavao je: Medicinski aspekti tjelovježbe, 4 sata na poslijediplomskom studiju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (voditelj kolegija prof.dr M. Relac),
 8. Z.Duraković: predavao je: Opasnosti tjelovježbe, 4 sata, ibidem (voditelj kolegija);
 9. Z. Duraković: predavao je godinama: ST,T promjene (1 sat), poslijediplomski tečaj iz Elektrokardiografije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se održava 2x godišnje (voditelj M. Bergovec); 
 10. Z.Duraković: predaje jednom godišnje: Kardiovaskularne opasnosti tjelovježbe, poslijediplomski studij na Fakultetu za šport Sveučilišta u Ljubljani, 2 sata.

UDŽBENICI ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU:

 1. Z. Duraković. autor 2 poglavlja u knjizi. Čustović F i sur. Klinička kardiologija, Medicinska naklada, naklada, Zagreb 1995.(udžbenik za poslijediplomsku nastavu iz Kardiovaskularnih bolesti)
 2. Z. Duraković. autor 2 poglavlja u knjizi: B. Vrhovac i sur. Kliničko ispitivanje lijekova,Školska knjiga, Zagreb 1984.(za poslijediplomsku nastavu iz Kliničke farmakologije)
 3. Z. Duraković. prevoditelj poglavlja u knjizi: Laurence-Benett. Klinička farmakologija (ured. B. Vrhovac), JUMENA Zagreb 1990. (udžbenik za poslijediplomsku nastavu iz kliničke farmakologije);
 4. Z. Duraković i sur. Medicina starije dobi, Naprijed, Zagreb 1990.(za poslijediplomsku nastavu iz Gerontologije)
 5. Z. Duraković i sur. Primjena lijekova u starijoj dobi, Naprijed, Zagreb 1991.(za poslijediplomsku nastavu iz Gerontologije)
 6. Z. Duraković i sur. Elektrokardiogram, Naprijed, Zagreb, 1993. (za poslijediplomsku nastavu iz tog područja)
 7. Z. Duraković i sur. Elektrokardiogram, 2. izdanje, Grafos, Zagreb 2003.
 8. Z. Duraković i sur. Gerijatrija-Medicina starije dobi, CT-poslovne informacije, Zagreb 2007.
 9. Z. Duraković i sur. Farmakoterapija u gerijatriji / Geriatric Pharmacotherapy, CT-poslovne informacije, Zagreb 2011.

PROJEKTI - VODITELJSTVO

 1. Z.Duraković. Preekscitacija­ epidemiološko, kliničko i genetsko istraživanje, Hrvatsko ministarstvo znanosti, br.l.08.03.0l.l4.(razdoblje:l987-l990)
 2. Z.Duraković. Starenje i promjene funkcija unutrašnjih organa, Hrvatsko ministarstvo znanosti, br.3-0l-002(razdoblje: l99l-l995)
 3. Z.Duraković: Promjene funkcija organa starenjem i racionalna terapija, Hrvatsko ministarstvo znanosti, br.108064, razdoblje: 1996-2001 g.
 4. Z. Duraković: Starenje, promjene funkcija organa, racionalna dijagnostika i terapija, Hrvatsko ministarstvo znanosti, br. 108078, razdoblje: 2002-2004 g.
 5. Z. Duraković: Promjene funkcija organa starenjem, radna sposobnost i biološka dob,  Hrvatsko ministarstvo znanosti br. 196-0342282-0291, razdoblje: 2006-2013.

OBNAŠAO DUŽNOSTI U TIJELIMA MEDICINSKOG FAKULTETA U ZAGREBU:

 • 1979-1983: član Odbora za nastavu;
 • 1986-1990: član Odbora za izdavačku djelatnost;
 • 1991-1995: predsjednik odbora za izdavačku djelatnost;
 • 1991-1994: dopredsjednik Katedre za internu medicinu;
 • 1991-2000: član Suda časti;
 • 1991-1995: član odbora za odlikovanja;
 • 1992-1993: član povjerenstva za nastavu;
 • 1994 - ­naprijed: član odbora za sudska mišljenja.

OBNAŠAO DUŽNOSTI U TIJELIMA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA ZAGREB

 • l975-l977. predsjednik samoupravne radničke kontrole Interne klinike Rebro, KBC;
 • l978-l982:član Povjerenstva za medjusobne odnose i osobne dohotke Interne klinike Rebro, KBC;
 • l980-l982. član Središnjeg Savjeta KBC;
 • l978-l982. član Povjerenstva za lijekove KBC

OBNAŠAO DRUGE DUŽNOSTI

 • 1978-1986 blagajnik Internističke sekcije Hrvatskog liječničkog zbora
 • 1980. delegat uprava bolnica Sekretarijata za zdravstvo grada Zagreba
 • 1992-1995: član uredničkog odbora časopisa Medicinski anali, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
 • 1990-1992 osobni liječnik predsjednika Republike Hrvatske dr Franje Tuđmana
 • 1992-2000 predsjednik povjerenstva za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 • 2004-2007: član Povjerenstva za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 • 2000 nadalje: predsjednik uredničkog odbora časopisa: Medix u Zagrebu
 • 2000 nadalje: član uredničkog odbora časopisa Vaše zdravlje (Oktal Pharma) u Zagrebu
 • 2001. nadalje: član savjetodavnog odbora međunarodnog časopisa: Collegium Antropologicum;
 • 2003-2005.: član etičkog povjerenstva Hrvatskog kardiološkog društva
 • 2009-2011: član Upravnog vijeća Instituta za antropologiju u Zagrebu;
 • 2011-2103: član Upravnog vijeća Instituta za antropologiju u Zagrebu.

ČLANSTVO ILI PREDSJEDNIŠTVO POVJERENSTAVA PRI OBRANI DIPLOMSKIH RADOVA

 1. Đendinović N. Nagla smrt u internističkih bolesnika, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1983.(mentor J.Čiček, član povjerenstva Z.Duraković);
 2. Cirković Lj.Protektivno djelovanje bromokriptina na želučani ulkus, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1984. (mentor J.Geber, predsjednik povjerenstva Z.Duraković);
 3. Šimičić M. Indikacije za stavljanje umjetne valvule srca, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1984. (mentor Z.Ašperger, član povjerenstva Z.Duraković);
 4. Perković R. Procjena zdravstvenog stanja radnika eksponiranih vinilkloridu, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1985. (mentor E.Žuškin, član povjerenstva Z.Duraković);
 5. Jurković V. Arterijske embolije­ analiza postoperativnog letaliteta, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1986. (mentor V.Luetić, predsjednik povjerenstva Z.Duraković);
 6. Radić I. Eksperimentalni ulkus želuca u štakora, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1986. (mentor J.Geber, predsjednik povjerenstva Z.Duraković);
 7. Starčević K. Usporedba učinka ligature pilorusa i ligature fundusa na čir želuca u štakora, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l988. (mentor J.Geber, predsjednik povjerenstva Z.Duraković);
 8. Đaković N. Učinak stresa na nastajanje i razvoj želučanog ulkusa u štakora, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1989. (mentor J. Geber, član povjerenstva Z.Duraković);
 9. Rebić B. Oštećenje cirkulacije kao najvažniji uzrok želučanog ulkusa, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1989. (mentor P.Sikirić, predsjednik povjerenstva Z.Duraković);
 10. Carić D. Utjecaj hipotermije na kardiotoksične učinke egzogenog kalija, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1989. (mentor S.Gamulin, član povjerenstva Z. Duraković);
 11. Korolija D. Kirurško liječenje endokarditisa, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1989. (mentor I.Jelić, predsjednik povjerenstva Z.Duraković)
 12. Filipović-Čugura J. Miksomi srca, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1989. (mentor I. Jelić, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 13. Novosel D. Učenje interpretacije elektrokardiograma pomoću elektroničkog računala, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1990. (mentor Đ. Deželić, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 14. Grgić Z."Body protection compound" na modelu hemoragijskog šoka u štakora, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1992 (mentor P.Sikirić, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 15. Garčević O. Učinak cervikalne vagotomije na frekvenciju srca u štakora, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1992 (mentor P.Sikirić, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 16. Dragun R. Učinak subdijafragmalne vagotomije na frekvenciju srca u štakora, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1992 (mentor P.Sikirić, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);

ČLANSTVO ILI PREDSJEDNIŠTVO POVJERENSTAVA PRI OCJENI I OBRANI DOKTORSKIH DISERTACIJA

 1. Čorović N. Prognostičko značenje depresije S-T segmenta u elektrokardiogramu populacije srednje zivotne dobi, doktorska disertacija, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1990 (mentor M. Mimica, član povjerenstva  Z. Duraković);
 2. Modrić B. Učestalost morfoloških i funkcijskih promjena srca u asimptomatskih kroničnih alkoholičara s cirozom jetre i bez ciroze jetre, doktorska disertacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1992 (mentor I.Čikeš, predsjednik povjerenstva  Z. Duraković);
 3. Vrcić-Keglević M. Prepoznavanje tipova kliničkog prosudjivanja liječnika opće medicine i njihove karakteristike, doktorska disertacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1995.(mentor Ž.Jakšić, član povjerenstva Z. Duraković);
 4. Šeparović J. Učinak novog peptida BPC na eksperimentalne modele toksičnosti, doktorska disertacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1996.(mentor P.Sikirić, član povjerenstva Z. Duraković)
 5. Jazbec AM. Interakcija kardiovaskularnih i respiratornih čimbenika te životnih navika u procjeni doživljenja, doktorska disertacija, Medicinski fakultet u Zagrebu, 2001. (mentor J.Kern, član povjerenstva Z. Duraković)
 6. Knežević A. Procjena uloge mehanoreceptora srca u vazovagalnoj sinkopi tilt-table testom, doktorska disertacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2002.(mentor A. Jović, predsjednik povjerenstva za obranu Z. Duraković)
 7. Jug M. Uloga endotelina u procjeni akutog infarkta miokarda, doktorska disertacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2004. (mentor V. Goldner, član povjerenstva Z. Duraković)

ČLANSTVO ILI PREDSJEDNIŠTVO POVJERENSTAVA PRI OCJENI I OBRANI MAGISTARSKIH RADOVA

 1. Čerič B. Arterijska hipertenzija u populaciji i kardiovaskularna sposobnost, magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu, poslijediplomski studij prirodnih znanosti, Zagreb 1980.(mentor M. Mimica, član povjerenstva Z. Duraković);
 2. Opačić M. Uživanje alkoholnih pića kao uzrok kroničnih bolesti želuca, jetre i pankreasa u čovjeka, magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu, poslijediplomski studij prirodnih znanosti, Zagreb l982.(mentor M. Mimica, član povjerenstva Z. Duraković);
 3. Behani AM. Cardiovascular pathology in the Yemenese youth, masters degree thesis, Medical Faculty University of Zagreb, Zagreb 1983.(mentor F. Čustović, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 4. Gulič F. Organizacija kardiološke službe v občini Maribor, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1983. (mentor S.Cvahte, član povjerenstva  Z.Duraković);
 5. Muačević D. Inhibicija kolinesteraze rendgenskim kontrastnim sredstvima, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1986.(mentor E. Kunec-Vajić, član povjerenstva Z. Duraković);
 6. Kučić A. Učestalost i oblici poremećaja srčanog ritma u akutnom infarktu miokarda i njihov utjecaj na ranu prognozu, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1987 (mentor F. Čustović, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 7. Stojičić Dj. Izoenzimi laktat dehidrogenaze kod akutnog infarkta miokarda, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1987.(mentor F.Čustović, predsjednik povjerenstva Z.Duraković);
 8. Goronja M. Poremećaj acidobazne ravnoteze kod akutnog infarkta miokarda različite lokalizacije, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1988¸ (mentor M. Radonić, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 9. Biščević A. Prevalencija gojaznosti i njen značaj za razvoj faktora rizika od koronarne bolesti kod industrijskih radnika, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1989.(mentor R. Buzina, član povjerenstva Z. Duraković);
 10. Hamuda AM. Comparison between echo-doppler and cardiac catheterization data in patients with aortic and mitral valve disease, master thesis, Medical faculty University of Zagreb 1989. (mentor I. Čikeš, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 11. Madani AR. Serum uric acid in patients with essential hypertension, master of sciences degree thesis, facultry University of Zagreb, Zagreb 1989. (mentor M.Marinković, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 12. Gašparac I. Usporedba elektrokardiografskih, rendgenoloških i ehokardiografskih M-mode kriterija hipertrofije lijevog i desnog ventrikula, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1989. (mentor I.Bogdan, predsjednik povjerenstva  Z. Duraković);
 13. Bolić G. Invalidnost zbog kroničnih poremećaja dišnog sustava na zadarskom području, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1989.(mentor M. Pavlović, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 14. Stoisavljević-Šatara S. Individualizacija doze digoksina, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1990. (mentor F. Plavšić, predsjednik povjerenstva  Z. Duraković);
 15. Zimonja M. Analiza frekvencija i poremećaja ritma srca kod novaka i starijih vojnika pomoću dinamičke elektrokardiografije i testa opterećenja, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1990 (mentor V. Goldner, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 16. Zuran I. EKG spremembe v odvodih V4R in CR4R pri akutnem miokardnem infarktu spodnje stene in desnega prekata, magistarsko delo, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1991.(mentor V. Goldner, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 17. Husedžinović I. Utjecaj sastava otopine za kardioplegiju na pojavu postoperativne aritmije srca nakon primjene izvantjelesnog krvotoka, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1991 (mentor J. Sokolić, predsjednik povjerenstva  Z. Duraković);
 18. Škrinjarić-Cincar S. Diltiazem i penbutolol u liječenju stabilne angine pektoris s posebnim osvrtom na nijeme miokardne ishemije, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l99l (mentor K. Čatipović Veselica, predsjednik povjerenstva  Z. Duraković);
 19. Bergman-Marković B. Učestalost činitelja rizika od kardiovaskularnih bolesti u odnosu na znakove koronarne bolesti u populaciji starije životne dobi, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1992 (mentor M. Bergovec, predsjednik povjerenstva Z. Duraković);
 20. Pivac N. Usporedba diuretskih učinaka infuzije i endovenskog bolusa furosemida u dekompenziranih srčanih bolesnika, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Split 1995. (mentor Z. Rumboldt, član povjerenstva Z. Duraković);
 21. Kirbiš J. Analiza viabilnosti miokarda s pomoću segmentalnog epikardijalnog elektrokardiograma za vrijeme operacije na otvorenom srcu, magistarski rad, Medicinski fakultet u Zagrebu 1997. (mentor I. Jelić, predsjednik povjerenstva Z. Duraković).

Priznanja  

 • 1992. Član suradnik Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti;
 • 2002. Član suradnik Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, reizbor;
 • 2008. dobitnik nagrade za najbolje znanstveno djelo iz medicinskih znanosti Josip Juraj Strossmayer za 2007.g. od Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti;
 • 1982: Plaketa, Klinički bolnički centar u Zagrebu;
 • 1989. Spomenica, za sudjelovanje na stručno-znanstvenim sastancima internista Slavonije, Osijek;   
 • 2001. član Društva hrvatskih književnika;         
 • 2003.  član The International Society of Poets;
 • 2009. izabran za doživotnog člana suradnika Razreda za medicinske znanosti Hrvatske  akademije znanosti i umjetnosti.
 • 2010. nadalje: predsjednik Hrvatskog gerontološkog i gerijatrijskog društva.

Članstva u profesionalnim društvima

 • 1970.    Hrvatski liječnički zbor; član slijedećih društava: Hrvatsko društvo za intenzivnu medicinu, Hrvatsko kardiološko društvo, Hrvatsko društvo za nefrologiju, Hrvatsko društvo za kliničku farmakologiju, Hrvatsko gerontološko društvo;
 • 1979-1985. Internistička sekcija HLZ, Zagreb, blagajnik;
 • 1981. The New York Academy of Sciences;
 • 1982. The American Medical Association;
 • 1985. Odbor za ekologiju i medicinu rada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu;
 • 1986. Odbor za proučavanje respiratornog distres odraslih, u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu;
 • 1986. The American College of Physicians (ACP);
 • 1986. Odbor za medicinu rada i ekologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu;
 • 1987. The International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy;
 • 1987. The Mediterranean Cardiological Society;
 • 1990: član Hrvatskog antropološkog društva;
 • 1991. Fellow of the American College of Physicians (FACP);
 • 1993. Member of the Worldwide Hungarian Medical Academy, Boston, USA
 • 1995. Member of the American Academy of Anti-Aging Medicine
 • 1995. Odbor za aterosklerozu Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Zagrebu;
 • 2000. The European College of Sport Science;
 • 2003-2005. Etički odbor Hrvatskog kardiološkog društva;
 • 2000: Hrvatsko gerontološko i gerijatrijsko društvo Hrvatskog liječničkog zbora.

Članstvo u kolegijima stručnih i znanstvenih časopisa:

 • Predsjednik uredničkog kolegija časopisa Medix;
 • Član savjetodavnog odbora međunarodnog časopisa Collegium Antropologicum;
 • Član savjetodavnog odbora međunarodnog časopisa Acta Medica Academica.

 


novelirano: 19. ožujka 2014.
novelirano: 18. veljače 2013.
                   14. veljače i 31. siječnja 2012.
urednica: D. Torbica