Meni osobnih stranica


akademik Željko Reiner

Datum rođenja:

 • 28.05.1953

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • : Klinika za unutrašnje bolesti, Klinički bolnički centar 10000 Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • telefon, Klinika za unutrašnje bolesti KBC-a Zagreb: +385(0)12388772
 • Telefaks, Klinika za unutrašnje bolesti KBC-a Zagreb: +385(0)12388623
 • Razred za medicinske znanosti HAZU: +385(01)4895171

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik (18.05.2006. - ...)
 • doktor znanosti (1982. - ...)

Institucije:

 • redoviti profesor u trajnom zvanju - Medicinskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1997. - ...)
 • redoviti član - Kraljevski liječnički zbor, London (2007. - ...)
 • potpredsjednik - Hrvatski sabor (14.10.2016. - ...)
 • predsjednik - Hrvatski sabor (28.12.2015. - 14.10.2016.)
 • potpredsjednik - Hrvatski sabor (2012. - 2015.)
 • ravnatelj - Klinički bolnički centar Zagreb (2004. - 2012.)
 • ministar - Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske (1998. - 2000.)
 • zamjenik ministra - Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske (1993. - 1997.)

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik Odbora - Odbor za aterosklerozu

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za medicinske znanosti (18.05.2006. - ...)
 • član suradnik - Razred za medicinske znanosti (18.06.1992. - 18.05.2006.)

 

Životopis

Srednja škola:  

 • Klasična gimnazija u Zagrebu, maturirao 1971.

Dodiplomski studij:

 • 1971. - 1976. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Postdiplomsko usavršavanje:  

 • 1976. - 1978. Postdiplomski studij iz Molekulske biologije Sveučilišta u Zagrebu (Mr.sc. 1978.).
 • 1982. Doktorat medicinskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu.
 • 1980. - 1981. Gost istraživač na Internoj klinici Sveučilišne bolnice Eppendorf, Hamburg, Njemačka.

Značajnije znanstvene i nastavne funkcije:

 • 1977. - 1978. Asistent na Zavodu za Farmakologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1981. - 1986. Predavač na postdiplomskom studiju iz endokrinologije i metabolizma Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
 • 1983. - Predavač na Postdiplomskom studiju iz dijabetologije (međunarodni), Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
 • 1988. - Voditelj Postdiplomskog studija iz fiziologije s patofiziologijom, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1989. - Profesor na Postdiplomskom studiju iz kardiologije, Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
 • 1989. - Profesor na Postdiplomskom studiju iz kliničke farmakologije, Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
 • 1984. - 1985. Gost-profesor i istraživač u Oklahoma Medical Research Foundation, USA.
 • 1986. - 1988. Docent patofiziologije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1988.-1997. Redoviti profesor patofiziologije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1997. - Redoviti profesor interne medicine u trajnom zvanju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2009. – Redoviti profesor, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • 2011. – počasni član Akademije medicinskih nauka Bosne i Hercegovine


Znanstveni projekti:

 • 1980.-1981. Istraživač na znanstvenom projektu Tumorskog centra Hamburg (Njemačka)  “Adjuvantna kemoterapija operabilnog karcinoma želuca”,   financiranog  od SFB,
 • 1983.-1987. Voditelj znanstveno-istraživačkog projekta “Hormonalni receptori u bolesnika s karcinomom larinksa,hipofarinksa i nazofarinksa”, u sklopu programa V-62/0134 financiranog od SIZ-a V za znanstveni rad Republike Hrvatske,
 • 1987.-1991. Voditelj znanstveno-istraživačkog projekta “Hormonski i metabolički čimbenici u kroničnim neendokrinim bolestima”, broj: 1.08.03.08.10.,firanciranog od SIZ-a znanosti Republike Hrvatske,
 • 1987.-1991. Istraživač na znanstvenom-istraživačkom projektu “Steroidni receptorski sustavi u malignim bolestima”, broj: 1.08.04.00.12, financiranog od SIZ-a znanosti Republike Hrvatske,
 • 1991.-1996. Glavni istraživač znanstvenog projekta “Metabolički i hormonski čimbenici u razvoju ateroskleroze” - br. 3-01-034, financiranog od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske,       
 • 1996. – 2001. Glavni istraživač znanstvenog projeka “Metabolički i hormonski čimbenici rizika za aterosklerozu” - br. 108187  - financiranog od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
 • 1988.-1991. predsjednik Projektnog savjeta - najvećeg projekta u Republici Hrvatskoj “Istraživanje etiopatogeneze kroničnih i degenerativnih bolesti te unapređenje njihove dijagnostike i liječenja”        
 • 2001-2007 Voditelj projekta “Međuodnos „novih” i „starih” čimbenika rizika za aterosklerozu”
 • 2007.- Voditelj projekta “Percepcija i prevencija čimbenika rizika za aterosklerozu u Hrvatskoj” 108-1080-134-0121 i voditelj programa “Ateroskleroza – od genetike do prevencije”


Iskustvo u struci:   

 • 1976. - 1977.- Liječnički staž - Klinička bolnica “Sestre milosrdnice”, Zagreb.
 • 1978. - 1979.- Služio vojsku kao liječnik.
 • 1979. - 1983.- Specijalizacija iz interne medicine - Klinika za unutrašnje bolesti “Sestre milosrdnice”, Zagreb.
 • 1983. - 1984. i 1985. - 1986. - Liječnik specijalista u Klinici za unutrašnje  bolesti KB “Sestre milosrdnice”, Zagreb.
 • 1986. - 1995.- Pročelnik Kliničkog odjela Klinike za patofiziologiju, Kliničkog bolničkog centra, Rebro Zagreb.
 • 1995. – 2003.- Predstojnik Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb, te ponovno 2011.-...
 • 2003.- Pročelnik Zavoda za bolesti metabolizma Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb


Značajnije funkcije:  

 • 1976. - 1978. član Skupštine Sveučilišta u Zagrebu i Znanstveno-nastavnog vijeća Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1985. - 1986. član Savjeta KB “Sestre milosrdnice”, Zagreb.
 • 1987. - 1990. Dopredsjednik Savjeta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (nakon 1990. član Savjeta).
 • 1989. - Osnivač i član Jugoslavenskog Odbora za lipide koji je 1991.  na njegovu inicijativu rasformiran.
 • 1990. - 1991. član Poslovodnog odbora (Prodekan) Medicinskog fakulteta u Zagrebu, zadužen za međunarodnu suradnju.
 • 1990. - Član Hrvatske medicinske akademije.
 • 1991. - Član Međunarodnog savjeta za lipide.
 • 1991. - 1993. - Zamjenik predsjednika Savjeta Ministarstva zdravstva RH.
 • 1991. - 1993. Predsjednik Vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb.
 • 1991. - 1993. Glavni tajnik Medicinskog savjeta Kliničkog bolničkog centra Zagreb.
 • 1992. - 1998. Osnivač i predsjednik Hrvatsko-slovenskog odbora za lipide.
 • 1992. - 2006. Član suradnik Hrvatske akademika znanosti i umjetnosti, Razred za medicinske znanosti
 • 1992. - 2000. Predsjednik Komisije za lijekove RH (član od 2004.-2008.)
 • 1993. - 1997. Zamjenik Ministra zdravstva Republike Hrvatke
 • 1995.-1998. -  Član Izvršnog odbora Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), najvišeg upravnog tijela WHO.
 • 1998. - 2000. Ministar zdravstva Republike Hrvatske
 • 1998. – 2000. Predsjednik Povjerenstva za dodjelu naziva primarijus
 • 2000. - 2006. Pročelnik Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2000. – 2002. Predsjednik Europskog komiteta za borbu protiv pušenja           
 • 2004. - 2012. Ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Zagreb
 • 2005.- Recenzent za Europsku komisiju  znanstvenih projekata u sklopu FP 6 i FP 7 predloženih za financiranje Europskoj Uniji
 • 2005. - član radne skupine za izradu Europskih smjernica za prevenciju kardiovaskularnih bolesti.
 • 2006. - Glavni inicijator pokretanja nacionalne kampanje za smanjenje unosa kuhinjske soli – Predsjednik CRASH kampanje
 • 1998. - Voditelj Odbora za aterosklerozu HAZU
 • 2006. - Redoviti član Hrvatske akademika znanosti i umjetnosti, Razred za medicinske znanosti
 • 2009. – 2011. Predsjednik radne skupine za izradu Europskih smjernica za liječenje dislipidemije.
 • 2008. - član Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskoga sabora.
 • 2010. – član Savjeta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2010. – predsjednik Nacionalnog zdravstvenog vijeća u RH
 • 2011.- 2012. potpredsjednik Odbora za znanost, obrazovanje i kulturu Hrvatskog sabora (od 2012. član)
 • 2012. - 2015. Potpredsjednik Hrvatskog sabora
 • 2015. - 2016.  Predsjednik Hrvatskog sabora
 • 2016. -   Potpredsjednik Hrvatskog sabora


Uredništvo stručnih časopisa:

 • 1971.-1976. - "Medicinar"
 • 1990. -”Croatian Journal of Gastroenterology and Hepatology”.
 • 1992. - “Liječnički vjesnik”.
 • 1992. -1998. “Lipidi”.
 • 1995. - "Medicus"
 • 2001. -“HINEKA”
  • Član  uredništava više najuglednijih međunarodnih časopisa („Natr Rev Cardiol“, „Nutr Metab Cardiovasc Dis”, “Atherosclerosis”,”Europ J  Cardiovasc Prevent Rehabil” itd.)
  • Recenzent najuglednijih svjetskih časopisa  („Lancet”, „Eur Heart J“, „Europ J Prev Cardiol“, „J Cellular Biochem”, „J Am Coll Nutr”,”Fundam Clin Pharmacol”, „Ann Nutr  Metab” itd.)


Članstvo u stručnim društvima:

 • 1976. -  Hrvatski liječnički zbor.
 • 1976. -  Hrvatsko biološko društvo.
 • 1986. -  Hrvatsko endokrinološko društvo
 • 1991. -  Europsko društvo za aterosklerozu.
 • 1991.-1996. Međunarodni savjet za lipide (jedini iz jugoistočne Europe).
 • 1992. - 1993. Glavni tajnik Hrvatskog liječničkog zbora.
 • 1992. -  Hrvatsko društvo za hipertenziju, osnivač
 • 1995. -   Hrvatsko društvo za aterosklerozu, osnivač i predsjednik
 • 1996 -  2006.  Član znanstvenog odbora Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju   
 • 2003. - osnivač i potpredsjednik Hrvatskog društva za debljinu
 • 2004. 2012.  predsjednik Akademije medicinskih znanosti Hrvatske
 • 2004. -   Član Zajedničkog europskog odbora za prevenciju kardiovaskularnih bolesti
 • 2004. - 2011. član Odbora za program kongresa Europskog kardiološkog društva                   
 • 2004. – 2008. Član povjerenstva za lijekove HZZO
 • 2005.- 2007. Član radne skupine za izradu europskih smjernica o prevenciji kardiovaskularnih bolesti  u kliničkoj praksi
 • 2002. - 2006. Član izvršnog odbora Europskog društva za aterosklerozu (od 2012. savjetnik za nacionalna društva)
 • 2008. -  Član Odbora za prijevod smjernica za liječenje arterijske hipertenzije ESH 2007.
 • 2008. - 2012.  Predsjednik Odbora za znanost i smjernice Europske udruge za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti
 • 2008. – 2011. Član odbora za smjernice Europskog društva za kardiologiju
 • 2012. –   član Odbora za izbor novih redovitih članova Europskog kardiološkog društva
 • 2012. –   član Upravnog odbora Svjetske udruge za aterosklerozu


Nagrade:
   

 • 1984. Nagrada Međunarodnog endokrinološkog društva za mlade znanstvenike.
 • 1999. Nagrada "Ladislav Rakovac" Hrvatskog liječničkog zbora.
 • 2007. „Fellow of the Royal Society of Physicians” – FRCP London
 • 2006. „Fellow of the European Society of Cardiology” - FESC.
 • 2008. „Fellow of the American College of Cardiology“ - FACC
 • 2007. izabran je za počasnog građanina grada Korčule
 • 1997.-1998. Bio član tročlanog međunarodnog komiteta za dodjelu jedne od najznačajnijih svjetskih nagrada iz medicine "Leon Bernard Prize"
 • 2010. Nagrada grada Zagreba


Publikacije:  
 
            543 stručnih i znanstvenih radova

 

Bibliografija

Popis objavljenih radova

 1. Reiner Ž. Psihozomimetične droge. Psihijat njega 1970; 5:95-118.
 2.  Reiner Ž. Evolucijsko podrijetlo mitohondrija. Medicinar 1972; 23:29-39.
 3.  Reiner Ž. Tomljenović V. Paraproteinemija. Medicinar 1973; 24:57-67.
 4.  Pasini J, Reiner Ž. Etiopatogenetska podjela cističnih promjena bubrežnog parenhima s posebnim osvrtom na urođene promjene. Medicinar 1973;24:169-182.
 5.  Reiner Ž, Pasini J. Policistična bolest bubrega - Potter tip 3. Medicinar 1973; 24:292-300.
 6.  Pasini J, Reiner Ž, Popijač S. Solitarne i multiple solitarne ciste bubrežnog parenhima. Medicinar 1973; 24:421-427.
 7.  Matković A, Ledinsky M, Reiner Ž. Kompresija kaude ekvine sekvestriranim intravertebralnim diskusom. Medicinar 1973; 24:363-365.
 8.  Kurjak A, Reiner Ž. Pisana i govorna medicinska riječ - problemi tehnike, oblika i stila. Medicinar 1974; 25:109-120.
 9. Knežević N, Reiner Ž. Autoimunizacijski epinefritis. Medicinar 1974; 25:43-51.
 10. Reiner I, Reiner Ž. Akutni virusni hepatitis. Medicinar 1974; 25:187-206.
 11.  Tomljenović V, Reinar Ž, Trnski D. Raspodjela presađenih stanica mijeloidne leukemije označenih pomoću 51 Cr u miševa soja RF. Medicinar 1974; 25:335-339.
 12. Trnski D, Reiner Ž, Tomljenović V. Histološke promjene u miševa soja A nakon presađivanja stanica limfatičke leukemije. Medicinar 1974; 25:447-451.
 13.  Reiner Ž. Određivanje termina porođaja biparijetalnom kefalometrijom s pomoću ultrazvuka. Medicinar 1975; 26:145-152.
 14. Bubić Lj, Reiner Ž. Pokušaj definiranja prolongiranog porođaja na osnovu podataka iz partograma. Acta med stom stud Iug 1976; 1:86-91.
 15.  Kurjak A, Faysal M, Reiner Ž. Određivanje gestacijske dobi serijskom ultrazvučnom kefalometrijom. Elektrofiziologija 1976; 5:46-52.
 16. Polovina J, Popijač S, Reiner Ž. Terapijski efekt pronisona na aktivnost enzima aspartat aminotransferaze, laktat dehidrogenaze i alfa-hidroksi-maslačne dehidrogenaze u eritrocitu i serumu bolesnika simunohemolitičkom anemijom i intravaskularnom hemolizom. Medicinar 1976; 27:197-204.
 17.  Knežević N, Reiner Ž. Klasifikacija metastaza malignih tumora u limfnim čvorovima s obzirom na imunološku aktivnost tkiva tih čvorova. Medicina (Rijeka) 1977; 14:117-121.
 18. Reiner Ž. Svojstva i značenje lipoproteina vrlo male gustoće sa smanjenim sadržajem triglicerida u serumu čovjeka. Magistarski rad. Sveučilište u Zagrebu, veljača 1978.
 19. Labar B, Nazor A, Reiner Ž, Polovina J, Popijač S. Enzimi u eritrocitu bolesnika s indirektnom hiperbilirubinemijom. Liječ Vjesn 1978; 100:615-617.
 20. Labar B, Nazor A, Reiner Ž, Popijač S, Polovina J. Enzimi u eritrocitu bolesnika s hemolizom. Liječ Vjesn 1979; 101:101-104.
 21. Reiner Ž, Marić Z. Svojstva i metabolizam serumskih lipoproteina. Liječ Vjesn 1979; 101:81-87.
 22.  Reiner Ž, Koren E. Trigliceride-poor very low density lipoprotein in human serum. Clin Chim Acta 1979; 94:23-29.
 23. Reiner Ž, Rižnar V, Koren E. Moguće porijeklo povišene koncentracije pre-beta lipoproteina uz normalne koncentracije serumskih lipida. Zbornik radova Drugog simpozijuma o hiperlipoproteinemijama, Novi Sad 1978; Galenika-Beograd 1980; 446-450.
 24. Sakoman S, Žagar K, Reiner Ž. Problem pušenja učenika završnih razreda škole za medicinske sestre općeg smjera. Anali Klin bol “Dr. M. Stojanović” 1979; 18:328-245.
 25. Kes P, Reiner Ž, Klancir S, Samošćanec S: Prikaz 51-godišnjeg bolesnika s muklim bolovima i osjećajem napetosti ispod desnog luka rebara, gubitkom na tjelesnoj težini, hepatomegalijom i ascitesom. Medicinar 1980; 29:141-166.
 26. Alač M, Sekso M, Reiner Ž, Tišlarić D, Petek M, Misjak M. Supresija gonadotropina antiandrogenom terapijom. Endocrinologia Iug 1980; 3:33-39.
 27. Alač M, Benković K, Sekso M, Reiner Ž. Preoperativni i postoperativni rizik u bolesnika s feokromocitomom. Endocrinologia Iug 1980; 3:71-77.
 28. Alač M, Sekso M, Reiner Ž, Tišlarić D, Petek M, Misjak M. Podrijetlo androgene sekrecije u hirzutizmu. Endocrinologia Iug 1980;3:133-142.
 29. Kovačević D, Milić N, Marotti M, Reiner Ž. Mogućnost i domet kompjuterizirane tomografije u dijagnostici malignih limfoma. Bilt hematol transf 1980; 8:469-479.
 30. Kes P, Reiner Ž, Vizner B. Gastrointestinalni hormoni. Anali Klin boln “Dr. M. Stojanović” 1980; 19:143-161.
 31. Reiner Ž, Kes P, Vizner B. Novi gastrointestinalni hormoni, Anali Klin boln “Dr. M.Stojanović” 1981; 20:3-21.
 32. Kes P, Reiner Ž, Vizner B. Kliničko značenje gastrointestinalnih hormona. Liječ Vjesn 1981; 103:37-44.
 33. Kes P, Reiner Ž, Vizner B. Fiziologija i patofiziologija gastrina. Saopćenja 1981; 27:155-167.
 34. Reiner Ž. Učinak lokalno apliciranih antiandrogena i androgena na lučenje lipida iz žlijezda lojnica čovjeka. Disertacija. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prosinac 1981.
 35. Canki N, Reiner Ž. Antikonvulzivi u trudnoći: prikaz slučaja fetalnog hidantoin sindroma. Zbornik radova Prvog jugoslavenskog kongresa perinatalne medicine, Zagreb 1982; str.59-61.
 36. Kes P, Mimica M, Reiner Ž. Veza između bronhalne hipersekrecije i auskultatornih fenomena u bolesnika s kroničnom opstruktivnom bolesti pluća. Pluć bol tuberk 1982;34:146-156.
 37. Kes P, Strumberger I, Reiner Ž. Elektrokardiographische Veranderung bei chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen, Ztschr Ges Inn Med 1982;37:796-801.
 38. Reiner Ž, Kes P. Građa i funkcija žlijezda lojnica čovjeka. Anali Klin boln “Dr. M. Stojanović” 1982;21:148-169.
 39. Reiner Ž. Žlijezde lojnice - ciljni organ za androgene hormone. Liječ Vjesn 1983;105:481-487.
 40. Canki N, Reiner Ž. Teratogeno djelovanje antikonvulziva s posebnim osvrtom na fetalni hidantoinski sindrom. Jugoslav ginek opstet 1983; 23:29-32.
 41. Vizner B, Reiner Ž, Sekso M. Effect of L-dopa on growth hormone, glucose, insulin and cortisol response in obese subjects. Exper Clin Endocrinol 1983;81:41-48.
 42. Sekso M, Banovac K, Vizner B, Reiner Ž, Solter M. Tests of anterior pituitary function. Period biol (Suppl 1) 1983;85:37-51.
 43. Reiner Ž, Kes P. Djelovanje progesterona i njegovih derivata na čovjekove žlijezde lojnice. Medic vjes (Osijek) 1983; 15/3-4:123-130.
 44. Reiner Ž. Razlike u načinu djelovanja antiandrogena i estrogena na žlijezde lojnice čovjeka. Lij vjes 1984; 106:249-254.
 45.  Rižnar V, Reiner Ž, Rešetić J, Sekso M. Isotachophoresis of human serum lipoproteins. Acta Med Iug 1984; 38:339-350.
 46.  Mušura-Kekić M, Reiner Ž, Orešković M, Ribarić K. Der Einfluss des durch Larm hervorgerufenen Stresses auf den menschlichen Hormonspiegel, u knjizi: Aktuelles in der Otorhinolaryngologie 1984. (Eds. Majer EH, Zrunek M.). Georg Thieme Verlag, Stuttgart-New York 1985; 232-240.
 47. Koren E, Solter D, Lee DM, Reiner Ž, McConathy WJ, Dashti N, Alaupovic P. Characterization of a monoclonal antibody that binds equally to all apolipoprotein B. I Specificity and binding studies, Biochim Biophys Acta 1986; 876:91-100.
 48. Vizner B, Reiner Ž, Sekso M. Hypothalamo-pituitary-adrenal response to insulin-induced hypoglycemia in subjects with different degrees of obesity. Acta Med iug 1986; 40:71-80.
 49. Čabrijan T, Goldoni V, Misjak M, Reiner Ž. Diabetes insipidus. U knjizi: Poremećaj metabolizma vode, minerala i acidobazne homeostaze (ur. V.Oberiter i M. Kadrnka-Lovrenčić). Medicinska Akademija Hrvatske, Zagreb 1986; str. 147-169.
 50. Sekso M, Vizner B, Reiner Ž, Gnjidić Ž, Škrablin-Kučić S. Razine hormona rasta i prolaktina u serumu prije, tijekom i neposredno nakon transsfenoidalne selektivne adenektomije u bolesnika s akro-megalijom i prolaktinskim tumorima hipofize. Acta Med Iug 1987; 41:229-244.
 51. Reiner Ž, Orešković M, Ribarić K. Endocrine responses to head and neck surgery in men. Acta Oto-Laryng (Stockh) 1987; 103:665-668.
 52. Reiner Ž, Ribarić K, Orešković M, Petek M. Promjene hormonalnog statusa čovjeka za vrijeme “velikih” operativnih zahvata. Symp ORL Iug 1988; 25:5-10.
 53. Reiner Ž. Poremećaji metabolizma lipida, u: Patofiziologija (ur. S.Gamulin, S.Krvavica, M.Marušić), JUMENA Zagreb 1988; str. 148-163.
 54. Reiner Ž. Poremećaji porfirinskog metabolizma. U: Patofiziologija (ur. S. Gamulin, S.Krvavica, M.Marušić), JUMENA Zagreb 1988; str. 226-231.
 55. Reiner Ž. Gastrointestinalni hormoni i neuropeptidi. U: Patofiziologija (ur. S. Gamulin, S.Krvavica, M.Marušić). JUMENA Zagreb 1988; str. 402-412.
 56.     56.     Reiner Ž. Testiranje aktivnosti endogenih biološki aktivnih tvari. U: Patofizio-logija (ur. S. Gamulin, S.Krvavica, M.Marušić). JUMENA Zagreb 1988; str. 412-415.
 57.     57.     Reiner Ž. Poremećaji metaboličke funkcije jetre. U: Patofiziologija (ur. S. Gamulin, S.Krvavica, M.Marušić). JUMENA Zagreb 1988; str. 991-1000.
 58. Reiner Ž. Poremećaji obrambene funkcije jetre, U: Patofiziologija (ur. S. Gamulin, S.Krvavica, M.Marušić). JUMENA Zagreb 1988; str. 1011:1012.
 59.  Reiner Ž. Utjecaj poremećaja funkcije jetre na druge organe i organske sustave. U: Patofiziologija (ur. S.Gamulin, S.Krvavica, M.Marušić).  JUMENA Zagreb 1988; 1021-1028.
 60.  Reiner Ž. Poremećaji neurovegetativne regulacije. U: Patofiziologija (ur. S. Gamulin, S.Krvavica, M.Marušić). JUMENA Zagreb 1988; str. 415-437. 
 61. Reiner Ž, Cvrtila D, Petric V. Cytoplasmic steroid receptors in cancer of the larynx. Arch Otorhinolaryngol 1988; 245:47-49.
 62. Zjačić-Rotkvić V, Reiner Ž, Goldoni V, Čabrijan T, Sekso M. Secretion of counterregulatory hormones during acute starvation in noninsulin dependent  diabetics. Period biol 1988; 90:25-29.
 63. Čabrijan T, Goldoni V, Misjak M, Zjačić-Rotkvić V, Reiner Ž. Diabetes insipidus kod tumora hipofize. Endocrin Iugoslav 1988; 11:83-88.
 64. Reiner Ž, Salzer B, Kes P. Usporedba učinaka fenofibrata primijenjenog s  hiperlipoproteinemijom tipa IIA, IIB i IV. Acta Med Iug 1988;42: 353-362.
 65. Rapacz J, Reiner Ž, Shui-Quing Y, Hasler-Rapacz J, Rapacz J,  McConathy     WJ. Detection of plasminogen polymorphism in swine. U: Fibrinogen 3. Biochemistry, biological functions, gene regulation and expression (ed. M.W.Mosesson) 1988; Elsevier Publishers str. 351-354.
 66. Rapacz  J, Reiner Ž, Shui-Quing Y, Hasler-Rapacz J, Rapacz J, McConathy WJ. Plasminogen polymorphism in swine. Comp Biochem Physiol 1989; 93B:235-331.
 67. Zjačić-Rotkvić V, Breyer D, Čabrijan T, Reiner Ž, Goldoni V, Sekso M. Secretion of C-peptide and specific binding of insulin during a 72 hour starvation period. Period biol 1989; 91: 241-248.
 68. Reiner Ž. Lipoproteini i patofiziologija ateroskleroze. Bilt jug odb lipid 1989; 1:11.
 69. Reiner Ž. Uloga apoproteina u metabolizmu lipoproteina. Bilt jug odb lipid 1989;2:7.
 70. Rešetić J, Reiner Ž, Ludecke D, Rižnar-Rešetić V, Sekso M. The effects of cortisol, 11-epicortisol and lysine vasopressin on DNA and RNA synthesis in isolated human adrenocorticotropic hormone-secreting pituitary tumor cells. Steroids 1990; 55: 98-100.
 71. Kes P, Reiner Ž. Symptomatic hypomagnesemia associated with gentamicin therapy. Magnesium Trace Elem 1990; 312:1.
 72. Reiner Ž, Kes P. Hormoni hipofize i lučenje žlijezda lojnica. Anali Klin boln “Dr. M.Stojanović” 1984; 23:179.
 73. Reiner Ž. Liječenje hiperkolesterolemije dijetom. Bil jug odb lipid 1990; 3:7
 74. Reiner Ž. Hiperlipoproteinemije i nastanak ateroskleroze. Kardiologija 1990; 11:103-106.
 75. Reiner Ž. Tedeschi-Reiner E. Patofiziologija ateroskleroze. I. Oblici i stupnjevi razvoja aterosklerotičkih promjena. Liječ vjesn 1990;112:118-123.
 76. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Patofiziologija ateroskleroze II. Etiopatogenetski mehanizmi i faktori rizika. Liječ vjesn 1990;112:175-182.
 77. Reiner Ž. Lipidi i kardiovaskularne bolesti. Liječ vjesn 1990;112:243-249.
 78. Reiner Ž. Lijekovi za hiperlipidemije koji se rijeđe koriste. Bilt jug odb lipid 1990; 4:20.
 79. Reiner Ž. Poremećaji metabolizma lipida i bolesti jetre. U: Hepatologija (ur. A.Bilić). Medicinska naklada Zagreb 1991; 101-112.
 80. Reiner Ž. Umor. U: Interna medicina (ur. B.Vrhovac, I.Bakran, M.Granić, B.Jakšić, B.Labar, B.Vucelić). Naprijed Zagreb 1991; str. 123-125.
 81. Reiner Ž, Sučić M. Poremećaji metabolizma lipida i purina U: Interna medicina (ur. B.Vrhovac, I.Bakran, M.Granić, B.Jakšić, B.Labar, B.Vucelić). Naprijed Zagreb 1991; str. 1361-1375.
 82. Reiner Ž. Ateroskleroza. U: Interna medicina (ur. B. Vrhovac, I. Bakran, M. Granić, B. Jakšić, B. Labar, B. Vucelić). Naprijed Zagreb 1991; str. 1384-1389.
 83. Reiner Ž. Liječenje hiperlipidemije. U: Primjena lijekova u starijoj dobi (ur. Z. Duraković). Naprijed Zagreb 1991; str. 161-170.
 84. Mušura-Kekić M, Kekić B, Štajner-Katušić S, Reiner Ž, Alač M. Djelovanje buke kao stresnog faktora na hormonski status čovjeka. Symp otorhinol 1991; 26:91-98.
 85. Reiner Ž. Patofiziologija poremećaja disanja u pretilih osoba, u: Pretilost i apnejički sindrom (ur. T.Čabrijan i V.Durrigl). Medicinska naklada Zagreb 1992; str. 28-33.
 86. Mušura-Kekić M, Kekić B, Štajner-Katušić S, Reiner Ž, Alač M. Djelovanje buke kao stresnog faktora na hormonski status čovjeka (ACTH, kortizol, LH, FSH, PRL, testosteron). Symp Otorhinol 1992; 27:25-32.
 87. Reiner Ž. Fiziološka regulacija egzokrinog lučenja gušterače. U: Bolesti gušterače (ur. A. Bilić). Medicinska naklada Zagreb 1993; str. 5-16.
 88. Kes P, Reiner Ž, Filjak K. Influence of renal functional mass on the catabolism of endogenous gastrin in humans. Renal Physiol Biochem 1993; 16: 268-275.
 89. Kes P, Filjak K, Reiner Ž. Gastrinkonzentration in Serum auf nuchternen Magen und nach einer Reizmahlzeit bei konservativ behandelten Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz. Nieren und Hochdrukkrank 1993; 22: 95-103.
 90. Reiner Ž. Kolika je korist n-3 masnih kiselina u kliničkoj medicini? Pharmaca 1993; 31 (1): 111-116.
 91. Reiner Ž. Lipoprotein (a) - primjer važnosti apoproteina za metabolizam lipo-proteinskih čestica. Lipidi 1994; 4: 3-6.
 92. Reiner Ž, Vrbanec D. Dijagnostičke pretrage prije liječenja raka dojke stadij I-II. Zbornik radova Četvrtog znanstvenog sastanka HAZU - Bolesti dojke. Zagreb, listopad 1994; 1-6.
 93. Reiner Ž, Vrbanec D. Efficacy and safety of fluvastatin in hypertensive patients with hypercholesterolemia. XVII European Congress on Cardio-vascular Dinamics, In extenso radovi, Ljubljana 1995; 29-32.
 94. Pintarić I, Eterović D, Tocilj J, Reiner Ž, Lipovac V. An increase in micro-pulmonary red cell mass in hyperlipidaemic patients. Clin Physiol 1995; 15: 365-376.
 95. Eterović D, Pintarić I, Tocilj J, Reiner Ž. Determinants of plasma viscosity in primary hyperlipoproteinemias. Clin Hemorheol 1995;15:841-850.
 96. Reiner Ž. Oksidacija lipoproteina - ključno zbivanje u razvoju ateroskleroze. Lipidi 1995; 5: 13-17.
 97. Reiner Ž. Znakovi bolesti i tegobe. U: Veliki zdravstveni savjetnik (Ur. Keros P.), Novi Liber Zagreb 1995, str. 163-198.
 98. Reiner Ž. Ateroskleroza. U: Klinička kardiologija (Ur. Čustović F, Goldner V, Čikeš I i sur.), Medicinska naklada Zagreb 1995; str. 471-484.
 99. Reiner Ž. Hiperlipoproteinemije. U: Klinička kardiologija (Ur. Čustović F, Goldner V, Čikeš I i sur.), Medicinska naklada Zagreb 1995; str. 485-503.
 100. Reiner Ž. Učinci androgena i drugih spolnih hormona na serumske lipoproteine. Liječ Vjesn 1996; 118 (supl. 1):33-37.
 101. Reiner Ž. Akutna stanja u hiperlipidemijama. U: Hitna stanja u endokrinologiji (ur: T.Čabrijan, M.Misjak, V.Zjačić-Rotkvić). Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1996, str. 93-99.
 102. Vrbanec D, Reiner Ž. Mogućnosti prevencije raka dojke. Zbornik radova Šestog znanstvenog sastanka bolesti dojke, HAZU, Zagreb, 1996, str. 113-116.
 103. Kes P, Reiner Ž, Starčević B, Ratković-Gusić I. Influence of erythropoietin treatment on dialyzer reuse, Blood Purif 1996; 23:196-203.
 104. Reiner Ž. Utjecaj nekih namirnica i dodataka hrani na razine serumskih lipoproteina,Lipidi 1996; 6: 14-20.
 105. Hebrang A, Kisić R, Matijević K, Reiner Ž, Sabljak A, Turek S. Priručnik o zakupu dijelova domova zdravlja, ljekarni i lječilišta, Med-Ekon Zagreb, 1996.
 106. Kes P, Reiner Ž, Ratković-Gusić I. Dialyzer reprocessing with peroxyacetic acid as sole cleansing and sterilizing agent, Acta Med Croat.1997;51: 87-93.
 107. Reiner Ž. Utjecaj prehrane na pojavu preuranjene ateroskleroze i mogućnosti prevencije, U: Prevencija ateroskleroze - dječja dob (Ur.: Luetić V, Reiner Ž, Salzer B, Stavljenić-Rukavina A, Kolaček S.), HAZU Zagreb 1997, str. 7-20.
 108. Reiner Ž, Zrnić T. Chlamydia pneumoniae - mogući čimbenik u patogenezi ateroskleroze, Medicus 1997; 6 (suppl.):51-56.
 109. Reiner Ž. Uloga liječnika opće prakse u dijagnosticiranju i liječenju hiperlipi-demija, Lipidi 1997;  7: 3-8.
 110. Reiner Ž. Utjecaj alkohola na prijevremeni razvitak ateroskleroze, U: Prevencija ateroskleroze - mladenačka dob (Ur.: Luetić V), HAZU Zagreb 1998, str. 37-46.
 111. Reiner Ž. Antiaterosklerotici, U: Novosti na području lijekova – racionalna farmakoterapija (Ur.: Vrhovac B.), Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1998, str. 41-42.
 112. Čubrilo-Turek M, Hebrang A, Ljubičić M, Rak-Kaić A, Prebeg Ž, Reiner Ž,Rudan P, Turek S, Vrhovski-Hebrang D, Hrabar-Žerjavić V: Preliminarni rezultati istraživanja rizičnih čimbenika u općoj populaciji Hrvatske, U: Prevencija ateroskleroze – mladenačka dob (Ur: Luetić V), HAZU Zagreb 1998, str. 69-72.
 113. Stavljenić-Rukavina A, Zrinski R, Sučić M, Reiner Ž, Čubrilo-Turek M, Sertić J, Miličević Z, Užarević B, Salzer B. Genetski čimbenici ateroskleroze u Hrvatskoj. U: Prevencija ateroskleroze - mladenačka dob (Ur: Luetić V), HAZU Zagreb 1998, str. 69-72.
 114. Vrbanec D, Reiner Ž, Belev B, Pleština S. Changes in serum lipid and lipoprotein levels in postmenopausal patients with node-positive breast cancer treated with tamoxifen. Tumori 1998, 84:687-690.
 115. Reiner Ž. Novi hrvatski Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima. Medicus 1998; 7:127-130.
 116. Reiner Ž. Croatian medicines and medical devices act. Regulat Aff J, 1998; vol, str.1-8.
 117. Reiner Ž. WHO and the EU: United will they Stand? Eurohealth 1998/99; 4:2-4.
 118. Reiner Ž. Risk factors in the development of atherosclerosis. Acta clin Croat 1998; 37 (Suppl. 1):78-79.
 119. Vrbanec D, Reiner Ž. Kasne posljedice sistemskog liječenja raka dojke. Zbornik radova 9. znanstvenog sastanka bolesti dojke HAZU, Zagreb 1999; str. 25-29.
 120. Čubrilo-Turek M, Stavljenić-Rukavina A, Reiner Ž, Zrinski R. Plasma lipids, lipoprotein Lp(a), apolipoproteins, and hemostatic risk factors distributions in postmenopausal women. Acta med Croat 1999; 53:61-66.
 121. Kes P, Reiner Ž. Extracorporeal treatment for refractory hyperlipidemia. Acta Med Croatica 1999; 53:83-92.
 122. Reiner Ž. Rizični čimbenici za nastanak ateroskleroze. U: Interna medicina - Izabrana poglavlja iz gastroenterologije i kardiologije Ur.Hadžić N. i Goldner V.), Art Studio Azinović - Zagreb 1999; str. 207-221.
 123. Sučić M, Reiner Ž. Lipidi u starijih osoba. U: Smjernice za zaštitu zdravlja starijih ljudi 1999 (Ur. Tomek-Roksandić S, Budak A.), Akademija medicinskih znanosti Zagreb 1999.
 124. Reiner Ž. Upala i ateroskleroza. U: Prevencija ateroskleroze - zrela dob, (Ur.: Luetić V), HAZU Zagreb 1999, str. 7-19.
 125. Antonić-Degač K, Capak K, Kaić-Rak A, Krmarić D, Ljubičić M, Maver H, Petrović I, Reiner Ž. Croatian food and nutrition policy. Croatian national institute of public health, Zagreb 1999, 1-20.
 126. Reiner Ž. Promjena načina života - ključni čimbenik u liječenju hiperlipidemija. Medicus 2000; 9: 49-58.
 127. Reiner Ž. Da li je ateroskleroza reverzibilna bolest? U: Prevencija ateroskleroze. Sekundarna prevencija - kirurški aspekt, (Ur. Luetić V, Reiner Ž.), HAZU Zagreb 2000; str. 5-16.
 128. Vrbanec D, Reiner Ž. Da li ćemo u 21. stoljeću provoditi kemoprevenciju raka dojke. U: Rak dojke u XXI. stoljeću (ur: Prpić I, Unušić J.), HAZU Zagreb 2000, str. 65-68.
 129. Duraković Z, Reiner Ž. Lijekovi u endokrinologiji - Lijekovi za bolesti štitnjače. U: Klinička toksikologija (ur: Duraković Z.), Grafos Zagreb 2000, str. 305-307.
 130. Reiner Ž. Racionalna dijagnostika i liječenje hiperkolesterolemije. U: Racional-na dijagnostika i liječenje u endokrinologiji (ur: Čabrijan T, Misjak M, Zjačić-Rotkvić V.) Akademija medicinskih znanosti, Zagreb 2000; str. 89-92.
 131. Reiner Ž. Je li ateroskleroza upalna bolest? Lipidi 2000;9(9):17-23.
 132. Reiner Ž, Burek V, Goldner V, Jug M, Zrnić T, Orešković K, Čulig J. Nazočnost protutijela protiv Chlamydia pneumoniae u bolesnika s ishemičnom bolesti srca i akutnim infarktom miokarda. Liječ Vjesn 2000;122:263-269.
 133. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Novije spoznaje o patofiziologiji ateroskleroze. Liječ Vjesn 2001;123:26-31.
 134. Pintarić I, Eterović D, Tocilj J, Reiner Ž, Lušić I. Effect of simvastatin on micropulmonary red cell mass in patients with hyperlipoproteinemia. Atherosclerosis 2001;154:493-496.
 135. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Prehrana u prevenciji moždanog udara. Medicus 2001;10:41-47.
 136. Reiner-Tedeschi E. Estrogeni i rizik nastanka ateroskleroze. Liječ Vjesn 2001; 123:135-141.
 137. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Hiperlipidemije i njihovo kliničko značenje. Farmac tehn 2001;5:5-9.
 138. Reiner Ž. Uvod, U: 80. obljetnica Klinike za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra Zagreb – Spomenica (ur. Ž. Reiner), KBC Zagreb 2001; str. 5-6.
 139. Dugački V., Reiner Ž. Povijest Klinike za unutarnje bolesti, U: 80. obljetnica Klinike za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra Zagreb – Spomenica (ur. Ž. Reiner), KBC Zagreb 2001; str.7-10.
 140. Reiner Ž. Terapija hiperlipidemija danas. U: Racionalna primjena lijekova (ur: B.Vrhovac, I.Francetić), Medicinska naklada, Zagreb 2002; str. 51-56.
 141. Reiner Ž. Povećana količina C-reaktivne bjelančevine u krvi kao čimbenik rizika za aterosklerozu, U: Prevencija ateroskleroze – novi čimbenici rizika (ur. Ž.Reiner), HAZU Zagreb 2002; str. 73-85.
 142. Reiner Ž, Eugenia Tedeschi-Reiner. Vloga statinov v preprečevanju srčno-žilnih bolezni. Krka Med Farm 2002, 23(33), str. 19-32.
 143. Antonić-Degač K, Hrabak-Žerjavić V, Kaić-Rak A, Matasović D, Mayer H, Mesaroš-Kanjski E, Petrović Z, Reiner Ž, Strnad M, Šerman D. Prehrambene smjernice za odrasle. Hrvatski Zavod za javno zdravstvo i Akademija medicinskih znanosti Hrvatske 2002, str.3-16.
 144. Reiner Ž. Uloga i mjesto hipolipemika danas. Medicus 2002;11:37-47.
 145. Reiner Ž. Čimbenici rizika za infarkt srca i moždani udar. Belupo Koprivnica 2002.
 146. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E, Anić-Milić T. Infection and atherosclerosis – The possible role of antibiotics in coronary heart disease treatment, In: Atherosclerosis: Risk factors diagnosis and treatment (eds. GM Kostner, KM Kostner), Monduzzi Editore 2002; 391-398.
 147. Reiner-Tedeschi E, Reiner Ž. Omega-3 masne kiseline u prevenciji kardio-vaskularnih bolesti. MEDIX 2002; 43:29-30.
 148. Reiner Ž. Patophysiology and classification of cardiovascular diseases caused by atherosclerosis. U: New trends in classification, monitoring and management of cardiovascular diseases – Handbook (Ed. E.Topić). Medicinska Naklada - Zagreb, 2002, str. 1-4.
 149. Reiner Ž. Današnji stavovi o racionalnoj dijagnostici i liječenju hiperkoles-terolemije. U: Racionalna dijagnostika i liječenje endokrinih i metaboličkih bolesti (Ur. M.Solter i M. Vrkljan), AMZH i Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KB “S.milosrdnice, Zagreb 2002, str.123-128.
 150. Kes P, Bobić I, Reiner Ž, Ratković-Gusić I. Učinak liječenja eritropoetinom na koncentraciju serumskih lipoproteina u hemodijaliziranih bolesnika. Liječ Vjesn 2002; 124:146-150.
 151. Kes P, Reiner Ž, Brunetta B. Poremećaji lipoproteina u kroničnom zatajenju bubrega, nefrotskom sindromu i dijalizi. Liječ Vjesn 2002;124:372-377.
 152. Tedeschi-Reiner E, Reiner Ž, Iveković R, Novak-Lauš K. Is lipoprotein(a) a risk factor for atherosclerosis of the retinal arteries? Coll Antropol 2002; 26:609-614.
 153. Tedeschi-Reiner E, Reiner Ž, Iveković R, Novak-Lauš K, Pintarić I. Plasma cortisol in men: relationship with atherosclerosis of retinal arteries. Coll Antropol 2002; 26:615-619.
 154. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner, E. Patofiziologija i čimbenici rizika za perifernu arterijsku opstrukcijsku bolest. U: Prevencija ateroskleroze - Periferna vaskularna bolest (Ur. Ž. Reiner), HAZU, Zagreb, 2003., str. 15-24.
 155. Reiner Ž. Kardiovaskulare Risikofaktoren in Kroatien. U: Pravention von Herzinfarkt und Schlaganfal (ur. P. Schwandt, Haas G.-M.), Stiftung zur Pravention der Arterioskleroze, München 2003., str. 68-70.
 156. Reiner Ž. Statini u primarnoj i sekundarnoj prevenciji koronarne bolesti. Medicus 2003;12(1):85-90.
 157. Reiner Ž. Statini u prevenciji iznenadne srčane smrti. U: Iznenadna srčana smrt (ur. Petrač D), Alfa, Zagreb, 2003., str. 119-125.
 158. Reiner Ž., Tedeschi-Reiner E, Pintarić I. Statini u prevenciji bolesti srca i mozga. U: Povezanost bolesti srca i mozga (Ur. V. Goldner), HAZU, Zagreb, 2004., str. 33-43.
 159. Tedeschi-Reiner E, Reiner Ž, Sonicki Z. Atherosclerosis and retinal arteries in men: Role of serum lipoproteins and apoproteins. Croat Med J 2004;45:333-337.
 160. Pintarić I, Filipović-Grčić P, Reiner Ž, Matijaca M, Tomić S, Grbić Ž. Čimbenici rizika i karotidna ateroskleroza u bolesnika s tranzitornom ishemijskom atakom. Liječ vjesn 2004;126:57-60.
 161. Reiner Ž. Povećani CRP kao čimbenik rizika kardiovaskularnih bolesti. Tečaj trajnog usavršavanja liječnika "Arterijska hipertenzija – nove smjernice, znače li korak naprijed?" 2004;134-136.
 162. Reiner Ž. Treba li u akutnom koronarnom sindromu započeti liječenje statinima? Acta Med Croat 2004;58:147-150.
 163. Reiner Ž, Laganović M. Metabolički sindrom – međuodnos inzulinske rezistencije, arterijske hipertenzije i mikroalbuminurije. Medicus 2004; 13:193-201.
 164. Reiner Ž, Galić M, Hanževački M, Tedeschi-Reiner E. Učestalost istodobne primjene statina s inhibitorima citokroma P 450 u Hrvatskoj. Liječ vjesn 2005;127:65-68.
 165. Lucić Vrdoljak A, Bradamante V, Radić B, Peraica M, Fuchs R, Reiner Ž. Butyrylcholinesterase activity and plasma lipids in dexamethasone treated rats. Acta Pharm 2005;55:177-185.
 166. Bergman Marković B, Kranjčević K, Reiner Ž, Milaković Blažeković S, Stojanović Špehar S. Drug therapy of cardiovascular risk factors: Guidelines versus reality in primary health care service. Croat Med J 2005;46(6):944-989.
 167. Muačević-Katanec D, Bradamante V, Reiner Ž, Sučić M, Poljičanin T, Bušljeta I, Metelko Ž. Clinical Study on the effect of simvastatin on butyrylcholinesterase activity. Arznei Forsch/Drug Res 2005;55(5): 271-275.
 168. Reiner Ž. Genski poremećaji serumskih lipoproteina. Paediatr Croat 2005;49: 133-139.
 169. Tedeschi-Reiner E, Strozzi M, Skorić B, Reiner Ž. Relation of atherosclerotic changes in retinal arteries to the extent of coronary artery disease. Am J Cardiol 2005; 96:1107-1109.
 170. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E, Romić Ž. Effects of rice policosanol on  serum lipoproteins, homocysteine, fibrinogen and C-reactive protein in hypercholesterolaemic patients. Clin Drug Invest 2005; 25:701-707.
 171. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Prevencija kardiovaskularnih bolesti u starijih osoba. Medicus 2005;14(2):195-203.
 172. Lovčić V, Kes P, Reiner Ž. Obilježja hiperhomocisteinemije u bolesnika koji su liječeni hemodijalizom. Acta Med Croatica 2006;60:21-26.
 173. Reiner Ž, Mihatov Š, Miličić D, Bergovec M, Planinc D, on behalf of the TASPIC-CRO Study Group Investigators. Treatment and secondary prevention of ischemic coronary events in Croatia (TASPIC-CRO study).Europ J Cardiovasc Prevent Rehabil 2006;13:646-654.
 174. Bradamante V, Krnić Ž, Zrinski R, Konjevoda P, Reiner Ž. Changes in butyrylcholinesterase activity and serum lipids after oxprenolol and glibenclamide treatments in non-diabetic rats. Arznei-Forsch/Drug Res 2006;56(2):64-69.
 175. Reiner Ž. Ksantomi kao paraneoplastični simptom. U: Paraneoplastične kožne bolesti (ur. J. Lipozenčić i A. Pašić). Medicinska naklada 2006; str. 5-8.
 176. Reiner Ž. Uloga aterogeneze u nastanku moždanog udara. Liječ  Vjesn 2006;128  (Suppl. 6): 18-20.
 177. Lovčić V, Kes P, Reiner Ž, Kušec V. Liječenje hiperhomocisteinemije u dijaliziranih bolesnika: folna kiselina ili visokoprotočna membrana? Acta Med Croatica 2006; 60:201-208.
 178. Reiner Ž. Akademija i medicinske znanosti na početku trećeg tisućljeća. U: 45. godišnjica Akademije medicinskih znanosti Hrvatske 1961.-2006. (ur. Ž. Reiner). Akademija medicinskih znanosti Hrvatske 2006; str. 45-47.
 179. Reiner Ž. Ateroskleroza – bolest od koje obolijeva svaki drugi građanin Hrvatske. U:Thesaurus archigymnasii – zbornik radova u prigodi 400. godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu (ur. Koprek I.). Klasična gimnazija u Zagrebu 2007; str.586-593.
 180. Bergman Marković B, Bergovec M, Reiner Ž, Sertić J, Vincelj J, Marković M. Deletion polymorphism of the angiotensin I-converting enzyme gene in elderly patients with coronary heart disease. Coll Antropol 2007;31:179-183.
 181. Dumić M., Špehar-Uroić A, Francetić I, Puretić Z, Matišić D, Kes P, Mikecin M, Reiner Ž. Trogodišnji dječak – homozigot za porodičnu hiperkolesterolemiju. Liječ Vjesn 2007; 129:130-133.
 182. Reiner Ž. Prevencija i liječenje ateroskleroze. U: Gerijatrija – medicina starije dobi (Ur. Z. Duraković), C.T. – Poslovne informacije, Zagreb, 2007.,str. 80-85.
 183. Jakovljević M, Reiner Ž, Miličić D. Mental disorders, treatment response, mortality and serum cholesterol: A new holistic look at old data. Psychiatria Danubiana 2007; 19:279-290.
 184. Sertić J, Slaviček J, Božina N, Malenica B, Kes P, Reiner Ž. Cytokines and growth factors in mostly atherosclerotic patients on hemodialysis determined by biochip array technology. Clin Chem Lab Med 2007; 45:1347-1352.
 185. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Rice policosanol does not have any effects on blood coagulation factors in hypercholesterolemic patients. Coll Antropol 2007; 31:315-319.
 186. Mirat J, Bernat R, Majdancić Z, Kolcić I, Galić E, Zeljko H, Bergovec M, Reiner Ž. Abnormal systolic blood pressure during tredmill test and brachial artery flow-mediated vasodilatation impairment. Coll Antropol 2007; 31:517-522.
 187. Merkler M, Reiner Ž. The burden of hyperlipidaemia and diabetes in cardiovascular diseases. Fundament Clin Pharmacol 2007; 21 (Suppl. 2): 1-3.
 188. Bašic-Jukić N, Hršak-Puljić I, Kes P, Bubić-Filipi L, Pasini J, Hudolin T, Kaštelan Ž, Reiner Ž, Kordić M, Brunetta B, Jurić I. Renal transplantation in patients with Balkan endemic nephropathy. Transplant Proc 2007; 39:1432-1435.
 189. Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K, Boysen G, Burell G, Cifkova R, Dallongeville J, De Backer G, Ebrahim S, Gjelsvik B, Herrmann-Lingen C, Hoes A, Humphries S, Knapton M, Perk J, Priori SG, Pyorala K, Reiner Ž, Ruilope L, Sans-Menendez S, Scholte Op Reimer W, Weissberg P, Wood D, Yarnell J, Zamorano JL. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: full text. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2007;14(Supp 2): S1-S113.
 190. Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K, Boysen G, Burell G, Cifkova R, Dallongeville J, De Backer G, Ebrahim S, Gjelsvik B, Herrmann-Lingen C, Hoes A, Humphries S, Knapton M, Perk J, Priori SG, Pyorala K, Reiner Ž, Ruilope L, Sans-Menendez S, Scholte Op Reimer W, Weissberg P, Wood D, Yarnell J, Zamorano JL.European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: executive summary. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2007;14(Supp 2):E1-E40.
 191. Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K, Boysen G, Burell G, Cifkova R, Dallongeville J, De Backer G, Ebrahim S, Gjelsvik B, Herrmann-Lingen C, Hoes A, Humphries S, Knapton M, Perk J, Priori SG, Pyorala K, Reiner Ž, Ruilope L, Sans-Menendez S, Scholte Op Reimer W, Weissberg P, Wood D, Yarnell J, Zamorano JL.European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: executive summary. Eur Heart J 2007; 28:2375-2414.
 192. Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K, Boysen G, Burell G, Cifkova R, Dallongeville J, De Backer G, Ebrahim S, Gjelsvik B, Herrmann-Lingen C, Hoes A, Humphries S, Knapton M, Perk J, Priori SG, Pyorala K, Reiner Ž, Ruilope L, Sans-Menendez S, Scholte Op Reimer W, Weissberg P, Wood D, Yarnell J, Zamorano JL. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Atherosclerosis 2007; 194:1-44.
 193. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Učinci biljnih sterola na hiperkolesterolemiju. Liječ Vjesn 2007; 129:276-281.
 194. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E, Štajminger G. Uloga omega-3 masnih kiselina iz riba u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Liječ Vjesn 2007; 129:350-355.
 195. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Hiperlipidemije kao čimbenik rizika u starijoj životnoj dobi. U: Prevencija ateroskleroze – starija životna dob (Ur. Ž. Reiner), HAZU, Zagreb, 2007., str. 37-50.
 196. Muačević-Katanec D, Bradamante V, Poljičanin T, Reiner Ž, Babić Z, Simeon-Rudolf V, Katanec D. Clinical study on the effect of simvastatin on paraoxonase activity. Arznei-Forsch/Drug Res 2007; 57:647-653.
 197. Reiner Ž. Mogućnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti. Lij Novine 2008; 67 (Supl 1), Zbornik radova simpozija Bolnički liječnici u zdravstvu Republike Hrvatske i očuvanje njihova digniteta, Opatija 7.-9. ožujka 2008, str. 8-10.
 198. Reiner Ž. Hiperkolesterolemija – kako liječenjem postići ciljne vrijednosti? Medix 2008; 14:43-47.
 199. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Mogu li blokatori beta receptora djelovati protuaterosklerotički – primjer nebivilola. Medix 2008; 14:53-57.
 200. Reiner Ž. Autosomno dominantna hiperkolestrolemija. Medix 2008; 14:76-81.
 201. Merkler M, Reiner Ž. Fabryeva bolest u odrasloj dobi. Medix 2008; 14:91-95.
 202. Reiner Ž. Trebamo li se bojati viših doza statina? Aktual kardiol 2008; 1:2-4.
 203. Reiner Z. Statins in heart failure – a failure? Nutr Metab Cardiovasc Dis 2008; 18:397-401.
 204. Graham I., Atar D, Borch-Johnsen K, Boysen G, Burell G, Cifkova R, Dallongeville J, De Backer G, Ebrahim S, Gjelsvik B, Herrmann-Lingen C, Hoes A, Humphries S, Knapton M, Perk J, Priori SG, Pyorala K, Reiner Ž, Ruilope L, Sans-Menendez S, Scholte Op Reimer W, Weissberg P, Wood D, Yarnell J, Zamorano JL. European practice guidelines on prevention of cardiovascular diseases: executive summary. G Ital Cardiol 2008; 9:11-59.
 205. Jelaković B, Kuzmanić D, Miličić D, Reiner Ž, Aganović I, Bašić-Jukić N, Božikov J, Čikeš M, Dika Ž, Đelmiš J, Galešić K, Hrabak-Žerjavić V, Ivanuša M, Jureša V, Katić M, Kern J, Kes P, Laganović M, Pavlović D, Pećin I, Počanić D, Rački S, Sabljar-Matovinović M, Sonicki Z, Vrcić-Keglević M, Vuletić S, Zaputović L. Smjernice za dijagnosticiranje i liječenje arterijske hipertenzije. Praktične preporuke hrvatske radne skupine i osvrt na smjernice ESH/ESC 2007. Liječ Vjesn 2008;130:115-3.
 206. Reiner Ž. Ateroskleroza i cerebrovaskularne bolesti. Liječ Vjesn 2008; 130 (Supl. 6): 14-17.
 207. Reiner Ž. Ateroskleroza – najvažniji razlog smrtnosti u Hrvatskoj. U: Liječnici u trećoj dobi – Druga knjiga (ur. Kremzir D.), Hrvatsko društvo umirovljenih liječnika HLZ, Zagreb 2008., str. 19-25.
 208. Fruchart J-C, Sacks F, Hermans MP, Assmann G, Brown VW, Ceska R, Chapman MJ, Dodson PM, Fioretto P, Ginsberg HN, Kadowaki T,  Lablanche J-M, Marx N, Plutzky J, Reiner Ž, Rosenson RS, Smith Jr SC, Staels B, Stock JK, PhD, Sy  R, Wanner C, Zambon A, Zimmet P. The Residual Risk Reduction Initiative: A call to action to reduce residual vascular risk in dyslipidemic patients. A position paper by the Residual Risk Reduction Initiative (R3I).  Diabetes Vasc Dis Res 2008; 4:319-35.
 209. Bergovec M, Reiner Z, Miličić D, Vražić H. Differences in risk factors for coronary heart disease in patients from continental and Mediterranean regions of Croatia.. Wien Klin Wochenschr. 2008;120:684-692.
 210. Fruchart JC, Sacks F, Hermans MP, Assmann G, Brown WV, Ceska R, Chapman MJ, Dodson PM, Fioretto P, Ginsberg HN, Kadowaki T, Lablanche JM, Marx N, Plutzky J, Reiner Z, Rosenson RS, Staels B, Stock JK, Sy R, Wanner C, Zambon A, Zimmet P. The Residual Risk Reduction Initiative: a call to action to reduce residual vascular risk in patients with dyslipidemia. Am J Cardiol. 2008;102:1K-34K.

 

Sažeci kongresnih priopćenja

 1. Knežević N, Reiner Ž. Autoimunizacijski epinefritis. Zbornik sažetaka XV stručnog kongresa studenata medicine i stomatologije Jugoslavije, Opatija, 11-13. travanj 1973.
 2. Reiner Ž, Popijač S, Pasini M. Cistične promjene bubrežnog parenhima. Zbornik rezimea radova XVI stručnog kongresa studenata medicine i stomatologije Jugoslavije, Novi Sad, 20-22. ožujak 1974.
 3. Reiner Ž. Utvrđivanje gestacijske dobi biparijetalnom kefalometrijom s pomoću ultrazvuka. Zbornik rezimea radova XVII stručnog kongresa studenata medicine i stomatologije Jugoslavije, Niš, 26-29.ožujak 1978.
 4. Bubić Lj, Reiner Ž. Pokušaj definiranja prolongiranog porođaja na osnovu podataka iz partograma. Zbornik rezimejev XVIII strokovni kongres študentov medicine in stomatologije Jugoslavije, Cavtat,  28-31. ožujak 1976.
 5. Reiner Ž, Bubić Lj. Ultrazvučna ispitivanja mogućih uzroka početka spontanog porođaja. Zbornik rezimejev XVIII strokovni kongres študentov medicine in stomatologije Jugoslavije, Cavtat, 28-31. ožujak 1976.
 6. Polovina J, Popijač S, Reiner Ž. Aktivnost enzima GOT, LDH i alfa-HBDH u eritrocitu i serumu bolesnika s intravaskularnom hemolizom. Zbornik sažetaka radova XIX stručnog kongresa studenata medicine i stomatologije Jugoslavije, Zagreb, 26-27. ožujak 1977.
 7. Milić N, Reiner Ž. Prikaz vlastitih bolesnika s Hodgkin limfomom. Zbornik sažetaka VII hematološko-transfuzioloških dana, Split 11-13.lipanj 1980.
 8. Kovačević D, Milić N, Reiner Ž, Marotti M. Doprinos kompjuterizirane tomografije u dijagnostici malignih limfoma. Zbornik sažetaka VII hematološko-transfuzioloških dana, Split 11-13. lipanj 1980.
 9. Desaga U, Reiner Ž, Frahm H. Arginin-vasopressin (AVP) response to cytostatic administration in man. Acta Endocrin 1981; Suppl 243:303.
 10. Reiner Ž, Petric V, Cvrtila D. Cytoplasmic androgen receptor content in cancer of the larynx. Abstracts 7th International Congress of Endocrinology, Quebec City, Excerpta Med, Amsterdam 1984; 1337.
 11. Reiner Ž, McConathy WJ. Detection of apolipoprotein (a) in human plasma. Abstracts, 58th scientific sessions of The American Heart Association, November 11-14. 1985, Washington D C, Circulation 1985; 72: Suppl III-364.
 12. Koren E, McConathy WJ, Keeling J, Reiner Ž, Lacko A. Monoclonal antibody to human plasma lecitin cholesterol acyltransferase. Arteriosclerosis 1985; 5: A504.
 13. Reiner Ž, McConathy WJ. Detection of apolipoprotein (a) in human plasma. Arteriosclerosis 1985; 5: A544.
 14. Koren E, McConathy WJ, Keeling J, Schviede R, Knight GC, Wen G, Reiner Ž. Use of pan monoclonal antibody for quantification of apolipoprotein AII. Arteriosclerosis 1986; 6: A521.
 15. Reiner Ž, McConathy WJ. Various types of apolipoprotein (a) in human and animal plasma. 7. kongres medicinskih biokemičara Jugoslavije, Novi Sad, 16-20. lipanj 1987; Jug med biokem 1987;6: 210.
 16. Reiner Ž, Cvrtila D, Petric V. Cytoplasmic steroid receptors in cancer of the larynx. Abstracts. First European Congress of Endocrinology, Copenhagen 21-25. June 1987; pp 98.
 17. Reiner Ž, Mušura-Kekić M, Ribarić K, Orešković M. Endocrine responses to noise-induced stress in men. Abstracts. First European Congress of Endocrinology, Copenhagen 21-25. June 1987; pp 205.
 18. Reiner Ž, Mušura-Kekić M, Ribarić K, Orešković M. Promjene osovina hipotalamus-hipofiza-ciljne žlijezde zbog stresa izazvanog bukom. Zbornik sažetaka 4. kongresa endokrinologa Jugoslavije, Herceg Novi 19-21.listopad 1988.
 19. Reiner Ž, Salzer E, Tedeshi-Reiner E. Podjednaki učinci liječenja hiper-lipoprteinemija Katalipom u dozi od 3x100 mg i Katalipom Retard u dozi od 1x250 mg dnevno. Zbornik sažetaka 4. kongresa endokrinologa Jugoslavije, Herceg Novi 19-21. listopad 1988.
 20. Reiner Ž, Šoša T, Čulinović R. Endogenous sex hormones and atherosclerosis obliterans of lower extremities. Abstract. International atheroslcerosis congress, Vienna 20-22 April 1989.
 21. Rapacz J, Reiner Ž, Ye SQ, Hasler-Rapacz J, Rapacz J, McConathy WJ. Lipoproteins and plasminogen polymorphism in swine. Abstracts. International atherosclerosis congress, Vienna, 20-22. April 1989.
 22. Reiner Ž. Ateroskleroza i šećerna bolest. Sažeci predavanja, Racionalna dijagnostika i terapija kroničnih komplikacija šećerne bolesti. Zagreb, 8-9. prosinac 1989.
 23. Reiner Ž. Patofiziološka podloga smetnji disanja u pretilosti. Zbornik sažetaka, Poremećaji ciklusa budnost-spavanje u pretilih osoba s izraženim fenomenom hrkanja, Zagreb 23-24. veljača 1990.
 24. Reiner Ž, Salzer B, Tedeschi-Reiner E. A comparison of the lipid-lowering effects of fenofibrate in doses of 3x100 mg and 1x250 mg daily. Abstracts. 3rd International workshop lipid metabolism, Dijon, France: April 27-28. 1990.
 25. Reiner Ž, Šoša T, Čulinović R. The role of endogenous steroid sex hormones in the etiopathogenesis of arteriosclerosis obliterans of lower extremities. Abstracts. Postprandial lipid metabolism and atherosclerosis. Frankfurt: 10. ožujak 1990.
 26. Tedeschi-Reiner E, Reiner Ž. Retinal arteries atherosclerosis and serum lipoproteins, apoproteins and sex hormone levels in men. XXVI International congress of ophtalmology, Abstracts. Singapore: 18-24. March 1990.
 27. Reiner Ž, Čulinović R, Šoša T, Tedeshi-Reiner E. Endogenous hormones and serum lipoproteins in arteriosclerosis obliterans of lower extremities, Abstracts, 9th International Symposium on Athero-sclerosis, Rosemont, USA, October 6-11 1991; str. 204
 28. Reiner Ž, Bubić Lj, Salzer B. Does the type of membrane influence the lipoprotein and apoprotein profile in dialysis patients; Abstract. 9th International Symposium on Atherosclerosis, Rosemont, USA, October 6-11 1991; str. 30.
 29. Urek R, Karas D, Reiner Ž. Prostaglandins and lipoproteins in patients with chronic coronary heart disease. Abstracts 9th International Symposium on atherosclerosis, Rosemont, USA, October 6-11, 1991; str. 264.
 30. Reiner Ž. Tedeschi-Reiner E. Endogenous sex hormones, lipoproteins and apoproteins in development of retinal arteries atherosclerosis. Abstracts 57th EAS Meeting, Lisbon 22-25 May 1991; str.87.
 31. Reiner Ž, Salzer B, Matić I, Tedeschi-Reiner E. Effects of different lipid-lowering drugs on liver proteins concentrations in human serum. Abstracts 57th European Atherosclerosis Meeting, Lisbon 22-25 May 1991; str- 149.
 32. Salzer B, Reiner Ž, Stavljenić A. A hypolipemic effect of omega-3- fatty acids in type V hyperlipoproteinemia. Abstracts, IX European Congress of Clinical Chemistry, Cracow, September 8-14, 1991; str. 131.
 33. Vrbanec D, Reiner Ž. Hipofunkcija štitnjače i hipertenzija. Sažeci, 4. jugoslavenski endokrinološki dani, Titograd, 17-19. lipanj 1991; str. 8.
 34. Reiner Ž. Utjecaj endogenih i egzogenih spolnih hormona na proces aterogeneze. Zbornik sažetaka, V jugoslavenski simozij o hiperlipo-proteinemijama, Novi Sad 24-26. listopad 1991; str. 17.
 35. Reiner Ž, Vrbanec D, Pezerović Dž. Učinci antiestrogena tamoksifena na razinu lipida i lipoproteina u serumu. Zbornik sažetaka, V jugo-slavenski smpozij o hiperlipoproteinemijama, Novi Sad, 24-26. listopad 1991; str. 112.
 36. Reiner Ž, Salzer B. Učinci kolestipol-hidroklorida na koncentraciju lipida i lipoproteina u krvi bolesnika s hiperlipoproteinemijom tipa IIA i IIB. Zbornik sažetaka, V jugoslavenski simpozij o hiperlipo-proteinemijama, Novi Sad, 24-26. listopad 1991; str. 111.
 37. Vrbanec D, Reiner Ž, Pezerović Dž. The effect of tamoxifen on serum lipid and lipoprotein levels. Abstracts, The Sixth European Conference on Clinical Oncology and Cancer Nursing, Abstracts in: Eur J Cancer, Firenze, 27-31 October 1991; str. 43.
 38. Reiner Ž. Patofiziologija nastanka aterosklerozne lezije, Sažeci Simpozija: Regresija ateroskleroze - želja ili stvarnost, Ljubljana, prosinac 1992; str. 7-4.
 39. Reiner Ž, Dragun D. Effects of lovastatin on serum Lp(a) concentration in hypercholesterolemic patients. Abstracts. The Second International Conference on Lipoprotein (a), New Orleans, November 12-14, 1992; str. 123.
 40. Reiner Ž, Vrbanec D, Pezerović Dž. Antiestrogen tamoxifen reduces lipoprotein (a). Abstracts. The Second International Conference on Lipoprotein (a), New Orleans, November 12-14, 1992; str. 124.
 41. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Elevated Lp(a) is not a risk factor for retinal arteries atherosclerosis. Abstracts, 59th EAS Congress, Nice, May 17-21, 1992; str. 120.
 42. Reiner Ž, Vrbanec D, Pezerović Dž. Tamoxifen reduces total cholesterol and LDL-cholesterol and increases HDL-cholesterol. Abstracts, 59th EAS, Congress, Nice May 17-21 1992; str. 120.
 43. Vrbanec D, Reiner Ž, Pezerović Dž. The effect of adjuvant tamoxifen therapy on serum lipid and lipoprotein levels. Abstracts. 4th International Conference: Adjuvant Therapy of Primary Breast cancer, St.Gallen, February 26-29, 1992; str. 91.
 44. Reiner Ž, Salzer B, Pentz I, Tedeschi-Reiner E. Effects of lovastatin, colestipol and bezafibrate on liver proteins concentrations in human serum. Abstracts. International Symposium on The Lipid Triad (Triglycerides, HDL, LDL) and Cardiovascular Diseases. Milan, July 5-8, 1993; str. 31.
 45. Vrbanec D, Cvrtila D, Reiner Ž, Pezerović Dž, Gjadrov K. Circulating tumor marker levels in diagnosis and follow-up of patients with breast cancer. Abstracts. 10th International Conference on Human Tumor Markers. In: J Tumor Marker Oncol September 8-11, 1993; 8:100.
 46. Kes P, Reiner Ž. Pancreatic enzymes in chronic and end-stage renal failure. Abstracts. XXXth Congress of the European Dialysis and Transplant Association, September 15-18, 1993. Glasgow,Scotland.
 47. Reiner Ž, Salzer B. The effects of omega-3 fatty acids on serum lipoproteins and apoproteins in patients with hyperlipoproteinaemia. Period biol 1993; 95:484.
 48. Vrbanec D, Reiner Ž, Pezerović Dž, Dragun D. Changes in serum lipids in postmenopausal patients with node-positive breast cancer treated with tamoxifen. The Sevent European Conference on Clinical Oncology and Cancer Nursing. In: Europ J Cancer 1993; 29A:S75.
 49. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E, Ugrinović N, Popović A. Epidemiology of atherosclerosis risk factors in patients with diabetic retinopathy in Croatia. Abstracts. 62nd EAS Congress, Jerusalem September 5-9 1993; str. 33.
 50. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E, Salzer B. Serum lipoprotein changes in hyperlipidemic patients caused by dietary supplement of medium chain fatty acids. Abstracts. 62nd EAS, Congress, Jerusalem September 5-9, 1993; str. 33.
 51. Reiner Ž, Vrbanec D, Tedeschi-Reiner E. Effects of fluvastatin on plasma Lp (a) concentration in hypercholesterolemic patients. Abstracts. Xth International Symposium on Atherosclerosis. In: Atherosclerosis 1994; 109:293.
 52. Vrbanec D, Reiner Ž, Belev B. Tamoxifen reduces total cholesterol and LDL-cholesterol in postmenopausal patients with node-positive breast cancer. Abstracts. 2nd European Congress of the Senologic Inter-national Society. Wienna, October 2-6, 1994.
 53. Vrbanec D, Reiner Ž, Pezerović Dž, Cvrtila D. Serum tumor markers in monitoring breast cancer patients with bone metastases. Europ Cancer 1994; (suppl 2) 30A:S57.
 54. Reiner Ž, Belev B. Adjuvant tamoxifen therapy reduces total cholesterol and LDL-cholesterol in postmenopausal women with breast cancer. Abstract. 5th International Conference - Adjuvant therapy of primary breast cancer. St.Gallen, March 1-4 1995. In: Anti-Cancer Drugs 1995; 6 (Suppl 2): 63.
 55. Reiner Ž, Pintarić I, Eterović D, Tocilj J, Tedeschi-Reiner E. Effects of Simvastatin on diffusing lung capacity in primary hyper-cholesterolemia. Atherosclerosis 1995; 115 (Suppl) S45:S129-204.
 56. Reiner Ž. Hiperlipoproteinemije i nastanak ateroskleroze. Liječ Vjesn 1995; 117 (suppl 1):9.
 57. Vrbanec D, Belev B, Reiner Ž, Pavlinić-Diminić V. Pezerović Dž, Pleština S. Učinak adjuvantne terapije antiestrogenom tamoksifenom na razinu lipida i lipoproteina u bolesnica s tumorom dojke. Liječ Vjesn 1995; 117 (suppl 1):93.
 58. Reiner Ž, Belev B, Adjuvant tamoxifen therapy reduces total cholesterol and LDL-cholesterol in postmenopausal women with breast cancer. 5th International Conference on Adjuvant Therapy of Primary Breast Cancer. Anti-Cancer Drugs 1995; vol 6 (Suppl 2):63.
 59.  Reiner Ž, Pintarić I, Eterović D, Tocilj J. Plasma viscosity in patients with primary hyperlipoproteinaemia. Abstract Book. 66th Congress of the European Atherosclerosis Society, Florence (Italy) - July 13-17, 1996. p 173.
 60. Vrbanec D, Reiner Ž, Belev B, Pleština S, Pezerović Dž. Effects of adjuvant tamoxifen therapy on lipid and lipoprotein levels in postmenopausal patients with node-positive breast cancer. Abstract. 21st Congress of the European Society for Medical Oncology, Vienna, November 1-5, 1996.
 61. Čubrilo-Turek M, Vrhovski-Hebrang D, Hebrang A, Ljubičić M, Reiner Ž, Rudan I, Rudan P, Sirovicza L, Turek S. Evaluacija rizičnih čimbenika u općoj populaciji Hrvatske. Liječ.Vjesn 1997; 119 (suppl 2), str. 5.
 62. Reiner Ž. Spolni hormoni i ateroskleroza. Liječ. Vjesn. 1997;119 (suppl 2), str. 18.
 63. Zrnić T, Reiner Ž, Burek V, Jug M, Orešković K, Čulig J. Nazočnost protutuijela protiv C.pneumoniae u bolesnika u koronarnom bolesti srca i akutnim infarktom miokarda. Liječ.Vjesn. 1997; 119 (suppl 2), str. 33.
 64. Zrinski R, Užarević B, Reiner Ž, Sučić M, Turek-Čubrilo M, Kunović B, Hrabar A, Stavljenić-Rukavina A. Molekularna dijagnostika hiper-kolesterolemije. Liječ.Vjesn. 1997; 119 (suppl 2), str. 39.
 65. Zrinski R, Juričić M, Ferenčak G, Reiner Ž, Stavljenić-Rukavina A. Vrijednosti anti-oLDL protutijela u hiperlipidemijama. Liječ Vjesn 1997; 119 (suppl 2), str. 43.
 66. Pintarić I, Eterović D, Tocilj J, Reiner Ž. Učinci simvastatina na difuzijski kapacitet pluća u bolesnika s hiperkolesterolemijom. Liječ Vjesn 1997; 119 (Suppl 2), str. 52.
 67. Belev B, Vrbanec D, Reiner Ž. Pleština S. Učinci adjuvantne terapije tamoksifenom na vrijednosti serumskih lipida i lipoproteina u postmenopauzalnih žena s karcinomom dojke uz pozitivne limfne čvorove. Liječ Vjesn 1997; 119 (Suppl 2), str. 52.
 68. Vrbanec D, Pleština S, Reiner Ž. Belev B. Utjecaj adjuvantne terapije tamoksifenom na razinu Lp(a) u postmenopauzalnih žena s rakom dojke. Liječ Vjesn 1997; 119 (Suppl 2), str. 53.
 69. Tedeschi-Reiner E, Ugrinović N, Popović A, Reiner Ž. Čimbenici rizika za aterosklerozu u bolesnika s dijabetičkom retinopatijom. Liječ Vesn 1997; 119 (Suppl 2), str. 58.
 70. Reiner Ž, Šoša T, Čulinović R. Utjecaj koncentracije spolnih hormona u krvi na uznapredovalost obliterativne ateroskleroze arterija donjih udova. Liječ Vjesn 1997; 119 (Suppl 2), str. 72.
 71. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E, Salzer B. Utjecaj masnih kiselina srednje dugih lanaca na promjene serumskih lipoproteina u bolesnika s obiteljskom kombiniranom hiperlipidemijom. Liječ Vjesn 1997;119 (Suppl 2), str. 84.
 72. Pintarić I, Reiner Ž, Eterović D, Tocilj J. Hyperlipidemic patients have an increased micropulmonary red cells mass. Atherosclerosis 1997; 134 (1,2), str. 94.
 73. Reiner Ž, Pintarić I, Tocilj J, Eterović D. Effects of gemfibrozil on gas exchange parameters in hypertriglyceridemic patients. Atherosclerosis 1997; 134 (1,2), str. 94.
 74. Reiner Ž. Privatizacija zdravstva u zemljama u tranziciji. Drugi kongres Management u zdravstvu Zagreb 22-23.svibnja 1997; Zbornik sažetaka.
 75. Reiner Ž. Endogenous sex hormones, lipoproteins and atherosclerosis. Abstracts, 70th European Atherosclerosis Society Congress, Geneva, Switzerland, September 6-9, 1998.
 76. Zrinski-Topić R, Užarević B, Reiner Ž, Sučić M, Čubrilo-Turek M, Kunović B, Miličević Z, Gršković B, Stavljenić-Rukavina A. Molekularna dijagnostika hiperkolesterolemije. Paediatr Croat 1998; vol. 42(Suppl.3), str. 43.
 77. Stavljenić-Rukavina A, Zrinski R, Sučić M, Reiner Ž, Čubrilo-Turek M, Sertić J, Užarević B, Salzer B. Genetski čimbenici ateroskleroze u Hrvatskoj, Knjiga sažetaka, Prvi hrvatski internistički kongres, Liječ vjesn 1998; 120 (Suppl.1), str. 67.
 78. Čubrilo-Turek M, Vrhovski-Hebrang D, Žerjavić-Hrabak V, Hebrang A, Ljubičić M, Prebeg Ž, Rak-Kaić A, Reiner Ž. i Turek S. Drugo izviješće i evaluacija rizičnih čimbenika u općoj populaciji Hrvatske. Liječ vjesn 1998; 120 (Suppl.1), str.58.
 79. Čubrilo-Turek M, Hebrang A, Hrabak-Žerjavić V, Kaić-Rak A, Ljubičić M, Prebeg Ž, Reiner Ž, Turek S. i Vrhovski-Hebrang D. Promicanje zdravlja hrvatskog pučanstva, Zagreb 1998; 1-2.
 80. Reiner Ž. Upala i ateroskleroza. Liječ vjesn 1999; 121 (Suppl 1), str. 5.
 81. Pintarić I, Reiner Ž, Tocilj J. Učinak gemfibrozila na pokazatelje plućne difuzije u bolesnika s hipertrigliceridemijom. Liječ vjesn 1999; 121 (Suppl 1), str. 52.
 82. Vrbanec D, Belev B, Herceg D, Dedić N, Reiner Ž. Promjene serumske razine lipida i lipoproteina u bolesnica liječenih adjuvantno antiestrogenom tamoksifenom. Liječ vjesn 1999; 121 (Suppl 1), str. 54.
 83. Reiner Ž. Statini u prevenciji nagle srčane smrti. Knjiga sažetaka 4. simpozija Radne skupine za aritmije Hrvatskog kardiološkog društva. Nagla srčana smrt - kako otkriti i liječiti rizične bolesnike. Zagreb 2000; str. 20-21.
 84. Reiner Ž. Patofiziologija, oblici i posljedica hiperlipidemija. U: Hiper-lipidemija i hipertenzija - Tečaj stručnog usavršavanja magistara farmacije. Zagreb, lipanj 2000; str. 9-10.
 85. Reiner Ž. Hipertenzija i ateroskleroza - je li aterosklerotski proces reverzibilan. U: Klinička nefrologa i arterijska hipertenzija - novosti na pragu milenija - Tečaj trajnog usavršavanja liječnika s među-narodnim sudjelovanjem, Zagreb, svibanj 2000, str. 1-18.
 86. Reiner Ž, Bergovec M, Gjurašin M, Goldner V, Halle J, Kranjčević S, Mihatov Š, Zrnić T, Čulig J, Tedeschi-Reiner E. Randomized double-blind, placebo-controlled study of azithromycin in C. Pneumoniae Positive Postmyocardial Infarction Patients (CROAATS). Athero-sclerosis 2000; 151 (1), str. 28-29.
 87. Čubrilo-Turek M, Turek S, Žerjavić-Hrabak V, Ljubičić M, Rak-Kaić A, Hebrang D, Hebrang A, Prebeg Ž, Reiner Ž. Risk factors in Croatian population. Atherosclerosis 2000; 151 (1), str. 14.
 88. Reiner Ž. Liječenje hiperlipoproteinemija. U: Racionalna farmakotera-pija (urednici Vrhovac B, Degoricia V). Sveučilište u Zagrebu 2000; str. 21-22.
 89. Bergman-Marković B, Reiner Ž, Bergovec M, Stavljenić-Rukavina A, Ivanković D, Sertić J, Vincelj J. Deletion polymorphism of the angiotensin I-converting enzyme gene in the elderly patients with coronary heart disease. Atheroslerosis 2001; 152(2), str. 58.
 90. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Low endogenous progesteron is a risk factor for atherosclerosis of the retinal arteries. Atheroslerosis 2001; 152(2), str. 76.
 91. Pintarić I, Eterović D, Tocilj J, Reiner Ž. Effect of simvastatin on micropulmonary red cell mass in patients with hyperlipoproteinemia. Atheroslerosis 2001; 152(2), str. 96.
 92. Reiner Ž. Lipid lowering therapy – prevention of cardiovascular disease. Acta Clin Croat 2001; 40, str.53-54.
 93. Reiner Ž. Hrvatsko ispitivanje azitromicina u aterosklerozi (CROAATS). Liječ.vjesn 2001, 123 (suppl.2), str. 7.
 94. Tedeschi-Reiner E, Reiner Ž. Povećani ukupni i LDL-kolesterol te trigliceridi kao čimbenik rizika za aterosklerozu krvnih žila oka. Liječ vjesn 2001, 123 (suppl.2), str. 51.
 95. Pintarić i, Eterović D, Tocilj J, Reiner Ž, Lušić I. Učinak simvastatina na plućni kapilarni volumen eritrocita u bolesnika s hiperlipopro-teinemijom. Liječ.vjesn 2001, 123 (suppl.2), str. 66.
 96. Bergman-Marković B, Reiner Ž, Bergovec M, Stavljenić-Rukavina A, Ivanković D, Sertić j, Vincelj J. Polimorfizam ACE gena u bolesnika s koronarnom bolešću starije životne dobi. Liječ.vjesn 2001, 123 (suppl.2), str. 82
 97. Reiner Ž. Clinical studies with HMG-COA reductase inhibitors. Period. biol 2001; 103 (suppl 1), str. 59.
 98. Reiner Ž. Azithromycin in the Secondary Prevention of Adverse Cardio-vascular Events in C.pneumoniae-positive Post-Myocardial Infarction Patients (CROAATS). Knjiga sažetaka The Sixth International Conference on the Macrolides, Azalides, Streptogramins, Ketolides and Oxazolidinones, Bologna 23-25 January 2002, str.145.
 99. Reiner Ž. Infection, inflammation and cardiovascular risk. 3rd Inter-national Congress of the Central European Vascular Forum, Portoroz 19-23.5.2002. Centr Europ Vasc J 2002; 1:21.
 100. Reiner Ž. Can Calcium Antagonists Prevent Atherosclerosis; 3rd Inter-national congress of the Central European Vascular Forum, Portorož 2002.
 101. Reiner Ž. Značenje liječenja hiperlipidemija pri koronarnoj bolesti srca. Kardiovaskularna škola, Brijuni 14-16. lipanj 2002.
 102. Reiner Ž. Nelipidni antiaterosklerotski (pleiotropni) učinci statina. Kardiovaskularna škola, Hvar 12-14. travanj 2002.
 103. Reiner Ž. Blokatori kalcijevih kanala i ateroskleroza. U: Arterijska hipertenzija – novi aspekti ranijih spoznaja. Tečaj trajnog usavrša-vanja liječnika, Zagreb, 7-8. lipnja 2002.
 104. Reiner Ž. ELSA studija- rezultati i značaj. Knjiga sažetaka: Novi pogled na terapiju hipertenzije i ateroskleroze. Čatež 14-15. lipnja 2002.
 105. Muačević-Katanec D, Bradamante V, Reiner Ž, Sučić M, Metelko Ž. Possible influence of statins on the paraoxonase activity. Athero-slerosis 2002; 3(2), str. 168.
 106. Reiner Ž. Infection and atherosclerosis – the possible role of antibiotics in coronary heart disease (CHD) treatment. Atheroslerosis 2002; 3(2), str. 191.
 107. Reiner Ž. Mediterranean diet and atherosclerosis. Knjiga sažetaka: International Conference on Mediterranean diet and health. Brijuni 12-15. rujna 2002, str. 21.
 108. Reiner Ž. Hiperlipidemija – čimbenik rizika kardiovaskularnih bolesti. Drugi hrvatski internistički kongres, Sažeci – Opatija 4-8. listopad 2002; str. 1.
 109. Reiner Ž. Dislipidemija u bolesnika s hipertenzijom – pristup bolesniku s multiplim čimbenicima rizika.Sažetci. Simpozij o prevenciji kardio-vaskularnih bolesti, Zagreb 11. travnja 2003. str. 5.
 110. Reiner Ž. Patofiziologija ateroskleroze perifernih arterija i mogućnosti prevencije. Simpozij s radionicom “Periferna arterijska bolest”, Zagreb 9.5. 2003, str. 1.
 111. Tedeschi-Reiner E, Iveković R, Reiner Ž. Increased plasma lipoprotein (a) is not a risk factor for atherosclerosis of the retinal arteries in men. Abstracts 3rd Euretina Congress, Hamburg 2003. p.3.
 112. Pintarić I, Filipović-Grčić P, Matijaca M, Reiner Ž. Utjecaj čimbenika rizika za aterosklerozu na hemodinamiku karotičkih arterija. Liječ vjesn 2003; 125 (Suppl.1) str. 64.
 113. Tedeschi-Reiner E, Reiner Ž. Je li povećani lipoprotein(a) čimbenik rizika za aterosklerozu arterija mrežnice. Liječ.vjesn. 2003; 125 (Suppl.1) str. 35.
 114. Čubrilo-Turek M, Hrabač-Žerjavić V, Vrhovski-Hebrang D, Rak-Kaić A, Prebeg Ž, Turek S, Reiner Ž. Rizični čimbenici Hrvatskog pučanstva. Liječ vjesn 2003; 125 (Suppl.1) str. 28.
 115. Reiner Ž. Infekcija, upala i ateroskleroza. Liječ.vjesn. 2003; 125 (Suppl.1) str. 6.
 116. Reiner Ž. Liječimo li dobro hiperlipidemiju u Hrvatskoj? Knjiga sažetaka, Treći hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Plitvička jezera 1-4 lipnja 2003, str. 13.
 117. Reiner Ž. Management of  hyperlipidemia. Abstracts, Symposium –The Cardiovascular Risk Management, WONCA Europe Congress, June 19, 2003, Ljubljana – Slovenia, p. 12-13.
 118. Reiner Ž. Pathophysiology of atherosclerosis and possibilities of prevention, Abstracts, 13th International Symposium Krka, Novo Mesto, Slovenia, 23-24 October 2003., pp.30-31.
 119. Reiner Ž. Croatian Azithromycin in Atherosclerosis Study (CROAATS), Atherosclerosis 2003,  4(2):81.
 120. Tedeschi-Reiner E., Reiner Ž. Cortisol secretion and atherosclerosis of retinal arteries in men, Atherosclerosis (2003),4(2):250-251.
 121. Reiner Ž. Debljina i kardiovaskularne bolesti. Sažeci. Prvi hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem, Rabac 3.-6. travanj 2003., str. 16.
 122. Reiner Ž. Atherosclerosis and inflammation – what are the clinical implications? 14th Congres of the Mediterranean league of angiology and vascular surgery, Portorož, Slovenia, June 16-19, 2004; p. 56.
 123. Pintarić I, Reiner Ž, Filipović-Grčić P, Tedeschi-Reiner E. Low endogenous testosterone is a risk factor for TIA in men. Atherosclerosis 2004; 5(Suppl. 1):144.
 124. (334)          124.      Reiner Ž. Nuspojave statina – istina ili mit. Knjiga sažetaka, 5. kongresa Hrvatskog kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 16.-19. svibnja 2004.
 125. Reiner Ž. Focus on simvastatin in reducing cardiovascular risk. Abstract book, Symposium, 75th EAS Congress, Prague, Czech Republic, April 23-26, 2005.
 126. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Atherosclerosis of arteries other than carotides and those of lower extremities. Atherosclerosis 2005;6(Suppl.1):181-182.
 127. Čubrilo Turek M, Reiner Ž, Turek S, Crvenković D. Lipid profile in critically ill patients – an overview of hypocholesterolemia. Athero-sclerosis 2005;6(Suppl.1):154.
 128. Pintarić I, Reiner Ž, Filipović-Grćić P, Grbić Ž. The influence of risk factors for atherosclerosis to the haemodynamic responses of carotid arteries. Atherosclerosis 2005;6(Suppl.1):129.
 129. Reiner Ž. Zdravi život – obveza pacijenta. Knjiga izlaganja na V. proljetnom bioetičkom simpoziju Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb, 3. lipnja 2005; str. 19.
 130. Reiner Ž. Stavovi hrvatskih liječnika o prevenciji hiperlipidemija i kardiovaskularnih bolesti. Sažeci, Peti Hrvatski kongres o aterosklerozi, Zadar, 21.-24. rujan 2005. Liječ vjesn 2005;127 (Suppl.3):23-24.
 131. Bergovec B, Miličić D, Reiner Ž, Mihatov Š. Čimbenici rizika za ishemijsku bolest srca u različitim dijelovima Hrvatske – LIBS V. Sažeci, Peti Hrvatski kongres o aterosklerozi, Zadar, 21.-24. rujan 2005. Liječ vjesn 2005;127(Suppl.3):40.
 132. Reiner Ž, Barbič-Žagar B. Učinkovitost i neškodljivost simvastatina (Vasilip) u visokorizičnih bolesnika s hiperlipidemijom i kardio-vaskularnom bolesti ili bez kardiovaskularne bolesti: rezultati meta-analize. Sažeci, Peti Hrvatski kongres o aterosklerozi, Zadar, 21.-24. rujan 2005. Liječ vjesn 2005;127(Suppl.3):62-63.
 133. Čubrilo-Turek M, Crvenković D, Urek R, Reiner Ž. Procjena meta-boličkog sindroma kod životno ugroženih bolesnika hospitaliziranih u jedinici intenzivnog liječenja. Sažeci, Peti Hrvatski kongres o aterosklerozi, Zadar, 21.-24. rujan 2005. Liječ vjesn 2005;127 (Suppl.3):71.
 134. Pećin I, Laganović M, Jelaković B, Reiner Ž. APO E i ACE genotip u bolesnika s blagim oblicima arterijske hipertenzije i dislipidemijom. Sažeci, Peti Hrvatski kongres o aterosklerozi, Zadar, 21.-24. rujan 2005. Liječ vjesn 2005;127(Suppl.3):79-80.
 135. Tedeschi-Reiner E, Iveković R, Novak-Lauš K, Reiner Ž. Ima li koncentracija kortizola u plazmi veze s aterosklerozom arterija mrežnice? Sažeci, Peti Hrvatski kongres o aterosklerozi, Zadar, 21.-24. rujan 2005. Liječ vjesn 2005;127(Suppl.3):88.
 136. Dumić M, Špehar Uroić A, Francetić I, Puretić Z, Matišić D, Kes P, Reiner Ž. Trogodišnji dječak – homozigot za autosomno dominantnu familijarnu hiperkolesterolemiju. Sažeci, Peti Hrvatski kongres o aterosklerozi, Zadar, 21.-24. rujan 2005. Liječ vjesn 2005;127 (Suppl.3):92.
 137. Reiner Ž, Mihatov Š, Miličić D, Bergovec M, Planinc D. TASPIC-CRO: Kardiovaskularni rizični čimbenici i njihovo liječenje u bolesnika s koronarnom bolešću u Hrvatskoj, 1998.-2003. Knjiga sažetaka znanstvenog skupa Prostorna distribucija populacijskih kardio-vaskularnih rizika u Hrvatskoj, 2. prosinca 2005., Zagreb, str. 15.
 138. Bergovec M, Miličić D, Reiner Ž, Mihatov Š, Ivanac I. Hrvatski sjever i jug – postoji li razlika u čimbenicima rizika za koronarnu bolest srca? Knjiga sažetaka znanstvenog skupa Prostorna distribucija populacijskih kardiovaskularnih rizika u Hrvatskoj, 2. prosinca 2005., Zagreb, str. 16.
 139. Reiner Ž. Debljina i ateroskleroza. Knjiga sažetaka. II. Hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 7.-9. travnja 2006., str. 21.
 140. Pećin I, Laganović M, Sertić J, Reiner Ž. APO E and ACE genes in mild essential hypertension (EH). Atherosclerosis 2006;7(Suppl.3):384.
 141. Čubrilo-Turek M, Reiner Z, Duraković Z, Turek S. The assessment of  minor myocardial damage in the critically ill patients. Atherosclerosis 2006;7(Suppl.3):205
 142. Reiner Ž., Tedeschi-Reiner E. Atherosclerosis – A paradox of Eastern European countries. Atherosclerosis 2006; 7 (Suppl. 3): 461.
 143. Reiner Ž. Atherosclerosis. Biochem Med 2006; 16 (Suppl. 1):S19-S20.
 144. Reiner Ž. Mediteranska prehrana i kardiovaskularna bolest.  Prvi hrvatski kongres o hipertenziji s međunarodnim sudjelovanjem. 9.-12. studeni 2006., Zagreb, str. 75-82.
 145. Reiner Ž. Stavovi hrvatskog pučanstva o prevenciji kardiovaskularnih bolesti i liječenju. Šesti Hrvatski kongres o aterosklerozi, Rovinj, 9.-12. svibanj 2007. Liječ Vjesn 2007;129 (Suppl.2):9
 146. Reiner Ž. Genske hiperlipoproteinemije. Paediatr Croat 2007; 51:139.
 147. Reiner Ž. New European guidelines on CVD prevention in clinical practice. U: Peripheral vessels – a window to the heart. 3rd International Educational Course of the Central European Vascular Forum. Portorož, Slovenia, September 27-29, 2007, str. 53.
 148. Reiner Ž. Dyslipidemia – the most important risk factor for cardiovascular diseases. Liječ Vjesn 2007; 129 (Suppl.6):9.
 149. Reiner Ž. From guidelines to clinical practice. U: Abstracts. 11th International symposium on atherosclerosis and related risk factors, Athens, Greece, 9-10 November 2007, str. 3.
 150. Reiner Ž. Sekundarna prevencija kardiovaskularnih bolesti u kliničkoj praksi. U: Knjiga sažetaka znanstvenog skupa - Kardiovaskularno zdravlje. Javnozdravstveni aspekti sekundarne prevencije i rehabilitacije, 30. studeni 2007., Zagreb, str. 2.
 151. Reiner Ž. New European guidelines for cardiovascular disease prevention in clinical practice – what is really new? Via pract (Suppl. 1) Abstrakty sympoziuma: Nove trendy v prevencii aterosklerozi, 14 Februar 2008., Bratislava, Slovakia, str. 8.
 152. Reiner Ž. Debljina i dislipidemije. U: Knjiga sažetaka. 3 hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem, 4.-6. travnja 2008., Opatija, str. 22-23.
 153. Bergovec M, Reiner Z, Milicic D, Vrazic H. Continental versus mediterranean differences in risk factors in Croatian ischemic heart disease patients – TASPIC-CRO V study. Atherosclerosis (Suppl.); 2008;9:262-3.
 154. Prugger C, Heidrich J, De Bacquer D, De Backer G, Ambrosio GB, Reiner Z, Gaita D, Wood D, Keil U. Blood pressure management and control in coronary patients across Europe. Eur J Cardiovasc Prev Rehab (Suppl.) 2008; S36-7.
 155. De Bacquer D, Kotseva K, Dallongeville J, Heidrich J, Montaye M, Reiner Z, Gaita D, Wood D, Keil U, De Backer G. The challenge facing the care of overweigth coronary patients in Europe. Eur J Cardiovasc Prev Rehab (Suppl.) 2008; S85-6. Kotseva K, De Bacquer D, De Backer G, Amouyel P, Gaita D, Jennings C, Keil U, Pajak A, Reiner Z, Wood D, on behalf of EUROASPIRE Study Group. EUROASPIRE III: Cardiac rehabilitation for patients with coronary heart disease. Lifestyle, risk factor and therapeutic management. Europ Heart J 2008; 29 (Abstract Suppl.):10.
 156. Dallongeville J, De Bacquer D, Heidrich J, Reiner Z, Amouyel P, De Backer G, Jennings C, Keil U, Kotseva K, Wood D, on behalf of EUROASPIRE Study Group. The challenge facing the care of diabetic coronary patients in Europe: the EUROASPIRE Study. Europ Heart J 2008; 29 (Abstract Suppl.):11-2.
 157. Jennings C, Amouyel P, De Backer G, De Bacquer D, Gaita D, Keil U, Kotseva K, Pajak A, Reiner Z, Wood D, on behalf of EUROASPIRE III. Time trends in blood pressure levels in coronary patients across Europe: the EUROASPIRE Study. Europ Heart J 2008; 29 (Abstract Suppl.):695.
 158. Prugger C, Heidrich J, Amouyel P, De Backer G, De Bacquer D, Jennings C, Keil U, Kotseva K, Reiner Z, Wood D, on behalf of EUROASPIRE Study Group. The EUROASPIRE III survey.  Reported lifestyle habits and lifestyle changes in coronary patients following a cardiac event. Europ Heart J 2008; 29 (Abstract Suppl.):696.
 159. Pajak A, Amouyel P, De Backer G, De Bacquer D, Gaita D, Jennings C, Keil U, Kotseva K, Reiner Z, Wood D, on behalf of EUROASPIRE III Study Group. Depression and anxiety in patients after accute event of coronary heart disease in 22 European countries participating in EUROASPIRE III Study. Europ Heart J 2008; 29 (Abstract Suppl.):696.
 160. Heidrich J, Prugger C, De Backer G, De Bacquer D, Gaita D, Jennings C, Keil U, Kotseva K, Reiner Z, Wood D, on behalf of EUROASPIRE Study Group. Smoking cessation after hospitalization for coronary heart disease across Europe. Results from the EUROASPIRE III study.  Europ Heart J 2008; 29 (Abstract Suppl.):699.
 161. Reiner Z, Amouyel P, De Backer G, De Bacquer D, Gaita D, Jennings C, Keil U, Kotseva K, Pajak A, Wood D. Treatment of dyslipidaemia in coronary patients in Europe: improving but still inadequate. Europ Heart J 2008; 29 (Abstract Suppl.):761-2.
 162. Kotseva K, De Backer G, De Bacquer D, Amouyel P, Gaita D, Jennings C, Keil U, Pajak A, Reiner Z, Wood D, on behalf of EUROASPIRE Study Group. Clinical reality of cardiovascular prevention: a comparison between EUROASPIRE II and III in thirteen European regions.  Europ Heart J 2008; 29 (Abstract Suppl.):763.
 163. Prugger C, Heidrich J, De Bacquer D, De Backer G, Ambrosio GB, Reiner Z, Gaita D, Wood D, Keil U, for EuroAspire Study Group. J Hypertens 2008; 26 (Supplement 1): S97.
 164. Bergovec M, Reiner Ž, Miličić D, Vražić H. Continental vs. Mediterranean risk factor differences in Croatian coronary heart disease patients. Liječ Vjesn 2008; 130 (Suppl 2):9.
 165. Merćep I, Merkler M, Muačević-Katanec D, Pećin I, Reiner Ž. Fabryeva bolest – naša iskustva. Liječ Vjesn 2008; 130 (Suppl 2):32.
 166. Reiner Ž. National programme for the reduction of salt intake in Croatia. Knjiga sažetaka skupa Kardiovaskularno zdravlje – Prehrana i sol, 21. studeni 2008., Zagreb., str. 5-6.
 167. Reiner Ž. Cardiovascular prevention under the burden of cardiovascular diseases: What should be done and what can be done? Abstracts. Advances in cardiovascular drug therapy. Vienna 29-30 November 2008, p. 4-5.