Meni osobnih stranica


akademik Željko Reiner

Datum rođenja:

 • 28.05.1953

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Posao: Klinika za unutrašnje bolesti, Klinički bolnički centar 10000 Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Ured: +385(0)12388772
 • Telefax: +385(0)12388623

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik (18.05.2006. - ...)
 • doktor znanosti (1982. - ...)

Institucije:

 • redoviti profesor u trajnom zvanju - Medicinskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1997. - ...)
 • redoviti član - Kraljevski liječnički zbor, London (2007. - ...)
 • potpredsjednik - Hrvatski sabor (14.10.2016. - ...)
 • predsjednik - Hrvatski sabor (28.12.2015. - 14.10.2016.)
 • potpredsjednik - Hrvatski sabor (2012. - 2015.)
 • ravnatelj - Klinički bolnički centar Zagreb (2004. - 2012.)
 • ministar - Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske (1998. - 2000.)
 • zamjenik ministra - Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske (1993. - 1997.)

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik Odbora - Odbor za aterosklerozu

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za medicinske znanosti (18.05.2006. - ...)
 • član suradnik - Razred za medicinske znanosti (18.06.1992. - 18.05.2006.)

 

Životopis

 

Srednja škola:  

 • Klasična gimnazija u Zagrebu, maturirao 1971.

Dodiplomski studij:

 • 1971. - 1976. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Postdiplomsko usavršavanje:  

 • 1976. - 1978. Postdiplomski studij iz Molekulske biologije Sveučilišta u Zagrebu (Mr.sc. 1978.).
 • 1982. Doktorat medicinskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu.
 • 1980. - 1981. Gost istraživač na Internoj klinici Sveučilišne bolnice Eppendorf, Hamburg, Njemačka.

Značajnije znanstvene i nastavne funkcije:

 • 1977. - 1978. Asistent na Zavodu za Farmakologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1981. - 1986. Predavač na postdiplomskom studiju iz endokrinologije i metabolizma Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
 • 1983. - Predavač na Postdiplomskom studiju iz dijabetologije (međunarodni), Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
 • 1988. - Voditelj Postdiplomskog studija iz fiziologije s patofiziologijom, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1989. - Profesor na Postdiplomskom studiju iz kardiologije, Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
 • 1989. - Profesor na Postdiplomskom studiju iz kliničke farmakologije, Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
 • 1984. - 1985. Gost-profesor i istraživač u Oklahoma Medical Research Foundation, USA.
 • 1986. - 1988. Docent patofiziologije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1988.-1997. Redoviti profesor patofiziologije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1997. - Redoviti profesor interne medicine u trajnom zvanju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2009. – Redoviti profesor, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • 2011. – počasni član Akademije medicinskih nauka Bosne i Hercegovine


Znanstveni projekti:

 • 1980.-1981. Istraživač na znanstvenom projektu Tumorskog centra Hamburg (Njemačka)  “Adjuvantna kemoterapija operabilnog karcinoma želuca”,   financiranog  od SFB,
 • 1983.-1987. Voditelj znanstveno-istraživačkog projekta “Hormonalni receptori u bolesnika s karcinomom larinksa,hipofarinksa i nazofarinksa”, u sklopu programa V-62/0134 financiranog od SIZ-a V za znanstveni rad Republike Hrvatske,
 • 1987.-1991. Voditelj znanstveno-istraživačkog projekta “Hormonski i metabolički čimbenici u kroničnim neendokrinim bolestima”, broj: 1.08.03.08.10.,firanciranog od SIZ-a znanosti Republike Hrvatske,
 • 1987.-1991. Istraživač na znanstvenom-istraživačkom projektu “Steroidni receptorski sustavi u malignim bolestima”, broj: 1.08.04.00.12, financiranog od SIZ-a znanosti Republike Hrvatske,
 • 1991.-1996. Glavni istraživač znanstvenog projekta “Metabolički i hormonski čimbenici u razvoju ateroskleroze” - br. 3-01-034, financiranog od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske,       
 • 1996. – 2001. Glavni istraživač znanstvenog projeka “Metabolički i hormonski čimbenici rizika za aterosklerozu” - br. 108187  - financiranog od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
 • 1988.-1991. predsjednik Projektnog savjeta - najvećeg projekta u Republici Hrvatskoj “Istraživanje etiopatogeneze kroničnih i degenerativnih bolesti te unapređenje njihove dijagnostike i liječenja”        
 • 2001-2007 Voditelj projekta “Međuodnos „novih” i „starih” čimbenika rizika za aterosklerozu”
 • 2007.- Voditelj projekta “Percepcija i prevencija čimbenika rizika za aterosklerozu u Hrvatskoj” 108-1080-134-0121 i voditelj programa “Ateroskleroza – od genetike do prevencije”


Iskustvo u struci:   

 • 1976. - 1977.- Liječnički staž - Klinička bolnica “Sestre milosrdnice”, Zagreb.
 • 1978. - 1979.- Služio vojsku kao liječnik.
 • 1979. - 1983.- Specijalizacija iz interne medicine - Klinika za unutrašnje bolesti “Sestre milosrdnice”, Zagreb.
 • 1983. - 1984. i 1985. - 1986. - Liječnik specijalista u Klinici za unutrašnje  bolesti KB “Sestre milosrdnice”, Zagreb.
 • 1986. - 1995.- Pročelnik Kliničkog odjela Klinike za patofiziologiju, Kliničkog bolničkog centra, Rebro Zagreb.
 • 1995. – 2003.- Predstojnik Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb, te ponovno 2011.-...
 • 2003.- Pročelnik Zavoda za bolesti metabolizma Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb


Značajnije funkcije:  

 • 1976. - 1978. član Skupštine Sveučilišta u Zagrebu i Znanstveno-nastavnog vijeća Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1985. - 1986. član Savjeta KB “Sestre milosrdnice”, Zagreb.
 • 1987. - 1990. Dopredsjednik Savjeta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (nakon 1990. član Savjeta).
 • 1989. - Osnivač i član Jugoslavenskog Odbora za lipide koji je 1991.  na njegovu inicijativu rasformiran.
 • 1990. - 1991. član Poslovodnog odbora (Prodekan) Medicinskog fakulteta u Zagrebu, zadužen za međunarodnu suradnju.
 • 1990. - Član Hrvatske medicinske akademije.
 • 1991. - Član Međunarodnog savjeta za lipide.
 • 1991. - 1993. - Zamjenik predsjednika Savjeta Ministarstva zdravstva RH.
 • 1991. - 1993. Predsjednik Vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb.
 • 1991. - 1993. Glavni tajnik Medicinskog savjeta Kliničkog bolničkog centra Zagreb.
 • 1992. - 1998. Osnivač i predsjednik Hrvatsko-slovenskog odbora za lipide.
 • 1992. - 2006. Član suradnik Hrvatske akademika znanosti i umjetnosti, Razred za medicinske znanosti
 • 1992. - 2000. Predsjednik Komisije za lijekove RH (član od 2004.-2008.)
 • 1993. - 1997. Zamjenik Ministra zdravstva Republike Hrvatke
 • 1995.-1998. -  Član Izvršnog odbora Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), najvišeg upravnog tijela WHO.
 • 1998. - 2000. Ministar zdravstva Republike Hrvatske
 • 1998. – 2000. Predsjednik Povjerenstva za dodjelu naziva primarijus
 • 2000. - 2006. Pročelnik Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2000. – 2002. Predsjednik Europskog komiteta za borbu protiv pušenja           
 • 2004. - 2012. Ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Zagreb
 • 2005.- Recenzent za Europsku komisiju  znanstvenih projekata u sklopu FP 6 i FP 7 predloženih za financiranje Europskoj Uniji
 • 2005. - član radne skupine za izradu Europskih smjernica za prevenciju kardiovaskularnih bolesti.
 • 2006. - Glavni inicijator pokretanja nacionalne kampanje za smanjenje unosa kuhinjske soli – Predsjednik CRASH kampanje
 • 1998. - Voditelj Odbora za aterosklerozu HAZU
 • 2006. - Redoviti član Hrvatske akademika znanosti i umjetnosti, Razred za medicinske znanosti
 • 2009. – 2011. Predsjednik radne skupine za izradu Europskih smjernica za liječenje dislipidemije.
 • 2008. - član Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskoga sabora.
 • 2010. – član Savjeta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2010. – predsjednik Nacionalnog zdravstvenog vijeća u RH
 • 2011.- 2012. potpredsjednik Odbora za znanost, obrazovanje i kulturu Hrvatskog sabora (od 2012. član)
 • 2012. - 2015. Potpredsjednik Hrvatskog sabora
 • 2015.  Predsjednik Hrvatskog sabora


Uredništvo stručnih časopisa:

 • 1971.-1976. - "Medicinar"
 • 1990. -”Croatian Journal of Gastroenterology and Hepatology”.
 • 1992. - “Liječnički vjesnik”.
 • 1992. -1998. “Lipidi”.
 • 1995. - "Medicus"
 • 2001. -“HINEKA”
  • Član  uredništava više najuglednijih međunarodnih časopisa („Natr Rev Cardiol“, „Nutr Metab Cardiovasc Dis”, “Atherosclerosis”,”Europ J  Cardiovasc Prevent Rehabil” itd.)
  • Recenzent najuglednijih svjetskih časopisa  („Lancet”, „Eur Heart J“, „Europ J Prev Cardiol“, „J Cellular Biochem”, „J Am Coll Nutr”,”Fundam Clin Pharmacol”, „Ann Nutr  Metab” itd.)


Članstvo u stručnim društvima:

 • 1976. -  Hrvatski liječnički zbor.
 • 1976. -  Hrvatsko biološko društvo.
 • 1986. -  Hrvatsko endokrinološko društvo
 • 1991. -  Europsko društvo za aterosklerozu.
 • 1991.-1996. Međunarodni savjet za lipide (jedini iz jugoistočne Europe).
 • 1992. - 1993. Glavni tajnik Hrvatskog liječničkog zbora.
 • 1992. -  Hrvatsko društvo za hipertenziju, osnivač
 • 1995. -   Hrvatsko društvo za aterosklerozu, osnivač i predsjednik
 • 1996 -  2006.  Član znanstvenog odbora Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju   
 • 2003. - osnivač i potpredsjednik Hrvatskog društva za debljinu
 • 2004. 2012.  predsjednik Akademije medicinskih znanosti Hrvatske
 • 2004. -   Član Zajedničkog europskog odbora za prevenciju kardiovaskularnih bolesti
 • 2004. - 2011. član Odbora za program kongresa Europskog kardiološkog društva                   
 • 2004. – 2008. Član povjerenstva za lijekove HZZO
 • 2005.- 2007. Član radne skupine za izradu europskih smjernica o prevenciji kardiovaskularnih bolesti  u kliničkoj praksi
 • 2002. - 2006. Član izvršnog odbora Europskog društva za aterosklerozu (od 2012. savjetnik za nacionalna društva)
 • 2008. -  Član Odbora za prijevod smjernica za liječenje arterijske hipertenzije ESH 2007.
 • 2008. - 2012.  Predsjednik Odbora za znanost i smjernice Europske udruge za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti
 • 2008. – 2011. Član odbora za smjernice Europskog društva za kardiologiju
 • 2012. –   član Odbora za izbor novih redovitih članova Europskog kardiološkog društva
 • 2012. –   član Upravnog odbora Svjetske udruge za aterosklerozu


Nagrade:
   

 • 1984. Nagrada Međunarodnog endokrinološkog društva za mlade znanstvenike.
 • 1999. Nagrada "Ladislav Rakovac" Hrvatskog liječničkog zbora.
 • 2007. „Fellow of the Royal Society of Physicians” – FRCP London
 • 2006. „Fellow of the European Society of Cardiology” - FESC.
 • 2008. „Fellow of the American College of Cardiology“ - FACC
 • 2007. izabran je za počasnog građanina grada Korčule
 • 1997.-1998. Bio član tročlanog međunarodnog komiteta za dodjelu jedne od najznačajnijih svjetskih nagrada iz medicine "Leon Bernard Prize"
 • 2010. Nagrada grada Zagreba


Publikacije:  
 
            543 stručnih i znanstvenih radova

 


novelirano: 29. prosinca 2015.
novelirano:  17. ; 4. listopada ; 10. rujna 2013.
postavljeno: 18. veljače 2009.
urednica: D. Torbica