Meni osobnih stranica


Zdravko Mlinar

Datum rođenja:

  • 1933

Mjesto rođenja:

  • Žiri, Slovenija

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • doktor znanosti
  • professor emeritus

Institucije:

  • -

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član - Razred za društvene znanosti (20.05.2004. - ...)

Zdravko MLINAR rođen je 30. siječnja 1933. u mjestu Žiri (Slovenija). Diplomirao je 1958. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Doktorirao je 1967., a od 1974. redoviti je profesor Fakulteta društvenih znanosti  Sveučilišta u Ljubljani, a danas je professor emeritus istog sveučilišta i radi kao aktivni istraživač i predstojnik Centra za prostornu sociologiju. Prvi je predstojnik Društva sociologov Slovenije (1965.-1969.), a od 1980. njegov počasni član. Predsjednik je izdavačkog vijeća časopisa "Teorija in praksa" (Ljubljana) i član izdavačkih odbora osam međunarodnih časopisa na području sociologije. Za izvanrednog člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti izabran je 1981., a za redovitog člana 1987. Tajnik razreda za zgodovinske in družbene vede slovensko Akademije bio je od 1996. do 1999. Akademik Mlinar ima bogat znanstveni opus. Za knjigu "Humanizacija mesta" dobio je 1985. nagradu Sklada Borisa Kidrića, za knjigu "Protuslovja družbenega razvoja" 1987. godine nagradu "Vladimir Bakarić" za najbolju knjigu s područja društvenih znanosti u Jugoslaviji, a za knjigu "Idividuacija in globalizacija v prostoru" 1995. godine nagradu Republike Slovenije za "vrhunske dosežke na področju sociologije". Posebno se ističe njegova povezanost s Hrvatskom i njegova suradnja s hrvatskim znanstvenicima. Preko deset godine bio je član Studijske skupine "Čovjek i sistem" u Zagrebu gdje su se jednom mjesečno sastajali znanstvenici s područja društvenih znanosti iz čitave bivše Jugoslavije i radili na zajedničkim projektima. Sudjelovao je kao predavač na postdiplomskim studijima "Organizational Democracy" i "Economy and Democracy" u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku. Akademik Mlinar je znanstvenik međunarodnog ugleda, koji je kontinuirano i punim angažmanom sudjelovao u hrvatskim znanstvenim pothvatima.

Link: https://www.sazu.si/clani/zdravko-mlinar