Meni osobnih stranica


akademik Željko Cvetnić

Datum rođenja:

 • 26.11.1963

Mjesto rođenja:

 • Mraclin (Velika Gorica)

Adrese:

 • Posao: Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Posao: +385(0)16123600
 • Faks: +385(0)16190841

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • zamjenik ravnatelja - Hrvatski veterinarski institut (09.03.2015. - ...)
 • predstojnik - Odjel za bakteriologiju i parazitologiju (09.03.2015. - ...)
 • ravnatelj - Hrvatski veterinarski institut (08.03.2007. - 08.03.2015.)

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj - Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Velikoj Gorici (2018. - ...)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za medicinske znanosti (12.05.2016. - ...)
 • član suradnik - Razred za medicinske znanosti (10.05.2012. - 12.05.2016.)


Biografija

 • 1990. diplomirao na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1993. magistrirao na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1996. stekao stupanj doktora biomedicinskih znanosti polje veterinarska medicina na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Suradnička zvanja

 • asistent  (1990. - 1993.)
 • znanstveni asistent (1993. - 1997.)
 • viši asistent (1997. - 1999.)

Znanstvena i nastavno - naslovna zvanja

 • znanstveni suradnik  Hrvatskog veterinarskog instituta (1999. - 2002.)
 • viši znanstveni suradnik Hrvatskog veterinarskog instituta (2002. - 2005.)
 • znanstveni savjetnik Hrvatskog veterinarskog instituta (2005. - 2010.)
 • naslovni izvanredni profesor Veterinarskog fakulteta u Zagrebu (2010. - 2015.)
 • izvanredni profesor Farmaceutskog fakulteta u Mostaru (2013.)
 • Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Hrvatskog veterinarskog instituta (2010.)
 • naslovni redoviti profesor Veterinarskog fakulteta u Zagrebu (2015.)
 • naslovni redoviti profesor Farmaceutskog fakulteta u Mostaru (2015.).

Zaposlenje i dužnosti

 • 1990. - 1999. asistent u Odjelu za imunologiju Hrvatskog veterinarskog instituta Zagreb
 • 1999. -  2006. voditelj Odjela za imunologiju Hrvatskog veterinarskog instituta Zagreb
 • 2001. -  2005., član Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta Zagreb
 • 2006., vršitelj dužnosti predstojnika Odjela za bakteriologiju i parazitologiju, Hrvatskog veterinarskog instituta Zagreb
 • 2006. - 2013. član Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu
 • 2006. član prosudbene skupine Ministarstva znanosti, Biomedicina i zdravstvo - polje veterina
 • 2007. - 2015. ravnatelj Hrvatskog veterinarskog instituta Zagreb (II mandata)
 • 2009. član Matičnog odbora za znanost – polje veterinarska medicina Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta
 • 2010. član Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković
 • 2012. član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2015. zamjenik ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta
 • 2015. predstojnik Odjela za bakteriologiju i parazitologiju
 • 2015. član Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta
 • 2018. voditelj Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Velikoj Gorici

Usavršavanje

 • 1990.  Zavod za javno zdravstvo Republike Hrvatske Zagreb
 • 1991.,1993. i 1998.   Veterinarski fakultet Univerza u Ljubljani, Slovenija, Institut za mikrobiologiju
 • 2001. godine, AFSSA – OIE/FAO Reference Laboratory for Brucellosis,Tuberculosis i Paratuberculosis , u Parizu, Francuska
 • 2002. godine, Departmento Interfacultativo de Microbiologia y Parazitologija, Pamplona, Španjolska
 • 2005. godine,  Unidad de Sanidad Animal Centro de Investigacion y tecnologia agroalimentaria (CITA)  u Zaragozi, Španjolska
 • 2005. godine Veterinary Research Institute Brno, Češka Republika
 • 2006. godina, Danish Institute for Food and Veterinary Research, Institute of Infectious Animal Diseases, Department of Veterinary Diagnostics and Research, Kopenhagen, Danska

Znanstveni rad

 • Voditelj projekta MZOŠ: “Molekularna epizootiologija značajnijih bolesti u svinjogojstvu” (2002. broj 0048003)
 • Voditelj projekta MZOŠ: “ Molekularna epizootiologija važnih bakterijskih zoonoza” (2007.broj 048-0481153-1150)
 • Voditelj programa MZOŠ: „Epizootiologija značajnih bolesti životinja i rizici za zdravlje ljudi“ (2007. broj 048-1153)
 • Suradnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost: GenoTickTrack (Multilocus sequence genotyping of tick borne pathogens: covering the gap between animals, ticks and humans). Voditelj dr. sc. Relja Beck (2015. godina)

Ukupan broj objavljenih radova

 • Objavio je više od 320 publikacija, od čega je više od 90 radova citirano u međunarodnim bazama
 • Radovi su mu citirani 820 puta u bazi Web of Science i više od 900 puta u bazi Scopus, h-indeks = 18

Monoautorske knjige

 • CVETNIĆ Ž. (2000): Tuberkuloza i paratuberkuloza domaćih životinja. Hrvatski veterinarski institut. ISBN: 953-6836-01-7
 • CVETNIĆ Ž. (2002): Osnove svinjogojstva u obiteljskom gospodarstvu. Grad Velika Gorica, ISBN:953-98827-0-2
 • CVETNIĆ Ž. (2013): Bakterijske i gljivične zoonoze. Medicinska naklada/Hrvatski veterinarski institut, ISBN 978-953-176-619-7
 • CVETNIĆ Ž. (2015): Bruceloza. Medicinska naklada /Hrvatski veterinarski institut, ISBN 978-953-176-726-2

Multiautorske knjige

 • CVETNIĆ Ž., Lojkić M., Ćać Ž (2001): Bruceloza, tuberkuloza i enzootska leukoza. Hrvatski veterinarski institut, ISBN: 953-96259-02-5
 • CVETNIĆ Ž. (2002): Glodavci kao mogući rezervoari leptospiroze u otvorenim sustavima držanja svinja. U: Turopoljska svinja autohtona hrvatska pasmina. Đikić, M., I. Jurić, F. Kos (urednici). Velika Gorica: Plemenita općina turopoljska, str. 165 – 172.
 • CVETNIĆ Ž., Ostojić Maja, Kvesić Ante (2013): Mikrobiologija i parazitologija. Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru. ISBN 978-978-9958-690-96-9
 • CVETNIĆ Ž. (2012): Bruceloza, str. 2503 - 2509., Tuberkuloza. str. 2550 - 2552., Paratuberkuloza. str. 2534 - 2535. U: Veterinarski priručnik, 6. Izdanje, Medicinska naklada Zagreb

Glavni urednik ili član uredništva znanstvenog časopisa

 • Veterinarska stanica, zamjenik glavnog urednika, član uredničkog odbora: Journal of Respiratory Research, Veterinarski žurnal Republike Srpske, Mljekarski list

 
Broj i kvaliteta učenika

 • Mentor - 5 disertacija, 1 magistarski rad, 15 diplomskih radova

Utjecaj na razvoj područja/specijalnosti

 • Sudjelovao u uvođenju novih laboratorijskih tehnika i razvoju molekularne identifikacija i tipizacije bruceloze, tuberkuloze, leptospiroze i Q- groznice
 • U razdoblju od 2011. radi brže molekularne identifikacije uzročnika bakterijskih zoonoza u rad laboratorija uvedeni su sustavi za kapilarnu elektroforezu, automatiziranu homogenizaciju i izolaciju DNK. Molekularna dijagnostika, genotipizacija i epidemiološka analiza unaprijeđena je korištenjem BioNumerics platforme (Applied Maths, Belgija) i to modula „Character Types, Tree and Network Inference i Fingerprint Types“

Osnivanje katedri, instituta, referalnih centara

 • 2003. osnovao je Laboratorij za molekularnu dijagnostiku bakterijskih bolesti u Hrvatskom veterinarskom institutu
 • 2010. Laboratorij za dijagnostiku tuberkuloze domaćih životinja je akreditiran i jedan od 3 laboratorija u Europi akreditirana prema normi HRN EN ISO/IEC 17025
 • 2011. Laboratorij za bakterijske zoonoze postao je Nacionalni referalni laboratorij za dijagnostiku i kontrolu bruceloze i tuberkuloze u životinja, a službeni za dijagnostiku i kontrolu Q-groznice, paratuberkuloze i leptospiroze
 • Tijekom vođenja Hrvatskog veterinarskog instituta, ustanovljeno je 19 referalnih laboratorija sa 37 područja rada i 72 metode, 26 službenih laboratorija s 130 područja rada i 241 metodom. Prema normi 17025 akreditirano je 29 laboratorija s više od 200 akreditiranih metoda

Nagrade i priznanja

 • Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  za 2010. godinu iz području medicinskih znanosti
 • Priznanje Veterinarskog zavoda Križevci (2011. godine)
 • Priznanje Veterinarskog instituta dr. Vaso Butozan, Banja Luka (2014. godine)
 • Zahvalnica Hrvatskog veterinarskog instituta Zagreb (2015. godine)
 • Nagrada Grada Velika Gorica „ Zlatna turopoljska podgutnica“ (2015. godine)
 • Povelja za osobit doprinos i postignuće u nastavnoj, znanstvenoj i stručnoj djelatnosti Prehrambeno - tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku (2016. godine)

Aktivnosti unutar zadnjih 5 godina

 • Tijekom obnašanja dužnosti ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta, u posljednjih nekoliko godina korjenito su obnovljene zgrade i laboratoriji Hrvatskog veterinarskog instituta i Veterinarskih zavoda u Rijeci, Splitu, Vinkovcima i Križevcima (više od 7 500 m2)
 • Pod njegovim ravnateljstvom nabavljeno je mnoštvo nove vrhunske laboratorijske opreme, akreditirano je više od 200 laboratorijskih metoda u 29 laboratorija
 • U Institutu je uspostavljeno 19 referalnih laboratorija s 37 područja rada i 72 metode te mnoge druge aktivnosti važne za veterinarsku dijagnostiku na međunarodnoj razini
 • Povjerenstvo sastavljeno od međunarodnih stručnjaka, tijekom tematskog vrednovanja javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj, ocijenilo je Hrvatski veterinarski institut 2011. godine jednim od najboljih javnih instituta u Republici Hrvatskoj

 

 

 
Iz: KANDIDATI ZA NOVE ČLANOVE HAZU - IZBORNA SKUPŠTINA 12. svibnja 2016.

 

Akademik Željko Cvetnić razrješen je na oosbni zahtjev dužnosti člana Upravnoga odbora Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti uz zahvalu Predsjedništva Hrvatske akademije na dosadašnjem uspješnom radu.