Meni osobnih stranica

Knjige

  1. Žarko Dadić: Razvoj matematike. Ideje i metode egzaktnih znanosti u njihovu povijesnom razvoju, Školska knjiga, Zagreb 1975., 252 str.
  2. Žarko Dadić: Povijest egzaktnih znanosti u Hrvata, knjiga I., Egzaktne znanosti u Hrvata do kraja 18. stoljeća, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1982., 362 str.
  3. Žarko Dadić: Povijest egzaktnih znanosti u Hrvata, knjiga II., Egzaktne znanosti u Hrvata od kraja 18. stoljeća do početka 20. stoljeća, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1982., 383 str.
  4. Žarko Dadić: Ruđer Bošković, Školska knjiga, Zagreb 1987., 208 str.
  5. Žarko Dadić: Egzaktne znanosti hrvatskoga srednjovjekovlja, Globus, Zagreb 1991., 198 str.
  6. Žarko Dadić: Povijest ideja i metoda u matematici i fizici. Školska knjiga, Zagreb 1992., 206 str.
  7. Žarko Dadić: Hrvati i egzaktne znanosti u osvitu novovjekovlja, Naprijed, Zagreb 1994., 342 str.
  8. Žarko Dadić: Herman Dalmatin – Hermann of Dalmatia (Hermannus Dalmata). Školska knjiga, Zagreb 1996., 211 str.
  9. Žarko Dadić: Franjo Petriš – Franciscus Patricius: njegova prirodnofilozofska i prirodoznanstvena misao: his natural philosophical and natural scientific thought, Zagreb, Školska knjiga, 2000., 191 str.