Meni osobnih stranica


akademik Željko Tomičić

Datum rođenja:

  • 11.06.1942

Mjesto rođenja:

  • Požega

Adrese:

  • adresa: Ulica Antuna Šoljana 3, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • telefon: +385(01)3895112

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • akademik (14.06.2018. - ...)

Institucije:

  • profesor doktor znanosti u trajnom zvanju u mirovini - Sveučilište u Zadru
  • znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u mirovini - Institut za arheologiju
  • ravnatelj - Institut za arheologiju (1992. - 2013.)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član - Razred za društvene znanosti (14.06.2018. - ...)
  • član suradnik - Razred za društvene znanosti (20.05.2010. - 14.06.2018.)

 

Više podataka na: Tko je tko u hrvatskoj znanosti

 

IZ: KANDIDATI ZA NOVE ČLANOVE HAZU - IZBORNA SKUPŠTINA 20. svibnja 2010.

 

     Željko TOMIČIĆ rođen je 11. lipnja 1942. u Požegi. Studirao je i magistrirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu doktorirao je 1990. Nakon što je bio kustos Gradskog muzeja u Varaždinu, zatim kustos i ravnatelj Muzeja Međimurja u Čakovcu, godine 1986. prelazi na Institut za arheologiju u Zagrebu. Od 1992. ravnatelj je Instituta za arheologiju i redoviti naslovni profesor srednjovjekovne arheologije na Sveučilištu u Zadru.
U mirovinu  stupio 1. siječnja 2013. Ravnatelj Instituta za arheologiju  od 1992. do 31. 12. 2012. godine.

Tomičić je istaknuti hrvatski arheolog, stručnjak za kasnoantičko i srednjovjekovno razdoblje. Kronološki okvir njegova rada jest razdoblje VI. – XVI. st. Tomičićeva bibliografija ima više stotina znanstvenih jedinica, od kojih su mnoge na stranim jezicima. Voditelj je više skupnih i osobnih znanstvenih projekata. Napisao je i dvije monografije, a suautor je još devet knjiga. Istraživao je brojne arheološke lokalitete u Hrvatskoj, posebno u Međimurju, Hrvatskom zagorju i Slavoniji te na sjevernojadranskim otocima (Rab, Krk). Vodi velika arheološka istraživanja u Iloku (Dvor knezova iločkih i obitelji Odescalchi). Kao glavni urednik potpisao je više od dvadeset svezaka časopisa Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. Tomičićev znanstveni rad usmjeren je s jedne strane prema istraživanjima arhitekture kasne antike, osobito vojnih utvrda justinijanske rekonkviste na istočnoj obali Jadrana, a s druge prema ranosrednjovjekovnoj materijalnoj kulturi. Ranosrednjovjekovna materijalna kultura te kasnosrednjovjekovna bjelobrdska kultura hrvatskih prostora bila je, osobito na početku njegova rada, najvažniji predmet njegova istraživanja. Važnost i vrijednost Tomičićevih radova priznata je i u europskim znanstvenim krugovima.

 

 


novelirano: 6. studenoga 2013.
postavljeno: 26. svibnja - ponovno postavljeno: 29. srpnja 2010.
urednica D. Torbica