Meni osobnih stranica

Knjige

 1. Marksistička teorija ekonomskih kriza, Naprijed, Zagreb, 1965., str. 325.
 2. Uvod u teoriju cijena poljoprivrednih proizvoda, Agrarni institut, Zagreb, 1964., str. 293.
 3. Politička ekonomija, Udžbenik za gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, 1971., str. 74.
 4. Udruženi rad i ustavne promjene, (urednik i suautor). Ekonomski institut, Zagreb, 1971. str. 313.
 5. Ekonomski proces i ekonomska teorija, Informator, Zagreb, 1972., str. 270.
 6. Strukturne karakteristike, dinamika rasta i akumulativnost privrede SR Hrvatske,  (urednik i suautor), Ekonomski institut, Zagreb, 1977., str. 266
 7. Nedovoljno razvijena područja SR Hrvatske, (urednik i suautor). Ekonomski institut - Informator, Zagreb, 1982., str. 131
 8. Osnove dugoročnog razvoja grada Zagreba, (urednik i suautor). Ekonomski institut Zagreb, 1982., str. 297
 9. The Policy and System of Regional Development, (suautor), u knjizi Essays of the Political Economy of Yugoslavia, Center for Yugoslav - American Studies at Florida State University and Economic Institute Zagreb, 1982., str. 249-260.
 10. Osnove dugoročnog razvoja SR Hrvatske, (urednik i suautor). Republički zavod za privredno planiranje, Zagreb, 1984., str. 437.
 11. Razvoj privredno nedovoljno razvijenih krajeva SR Hrvatske, Ekonomski institut Zagreb, 1985., str. 228.
 12. Koncepcija i mehanizmi politike strukturnog prilagođavanja, (suautor), Izdanje: Delegatski vjesnik, Zagreb, 1988, (enciklopedijski format)
 13. Naučne osnove za izradu dugoročnog društvenog plana Jugoslavije, (suautor), Ekonomski institut, Zagreb, 1990., str. 446.
 14. Jugoslavija u ekonomskom prostoru Evrope, (suautor), Zagreb, 1990., str. 188.
 15. 15.    Makroekonomska reforma i politika privatizacije u Srednjoj i Istočnoj Europi, (suautor), Zagreb, 1994. str. 127.
 16. Hrvatska između agresije i mira, AGM, (suautor), Zagreb, 1994. str. 74.
 17. Ekonomski leksikon (glavni urednik i autor brojnih natuknica), Leksikografski zavod «Miroslav Krleža», Zagreb, 1995. (enciklopedijski format)
 18. Hrvatsko gospodarstvo u tranziciji, (glavni urednik i suautor), Ekonomski institut, Zagreb, 1999.

 


postavljeno: 24. rujna 2009.
urednica Duška Torbica