Meni osobnih stranica

 Ivana WEYGAND-ĐURAŠEVIĆ, istaknuta molekularna biologinja, članica suradnica Hrvatske akademije, rođena je u Osijeku 15. lipnja 1952. Školovala se u Zagrebu, gdje je 1975. diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Iste godine zaposlila se kao asistentica u Zavodu za biokemiju PMF-a. Stupanj magistre znanosti iz molekularne biologije stekla je 1978., a doktorice znanosti 1981. Za docenticu je izabrana 1988. godine, za izvanrednu profesoricu 1995., a za redovnu profesoricu 2000. U prosincu 2005. izabrana je u trajno zvanje redovne profesorice.
    Primarni znanstveni interes dr. sc. Weygand Đurašević jesu interakcije između nukleinskih kiselina i proteina, kontrolni mehanizmi u biosintezi proteina i proteinsko inženjerstvo. Objavila je ukupno 60 znanstvenih radova, od kojih 51 u časopisima koje navodi Current Contents, tri u časopisima registriranima u bazi SCI-Extended, a četiri su poglavlja u knjigama. Radovi su joj citirani oko 600 puta. Suautorica je udžbenika i stručnih radova. Vodila je tri domaća projekta, a na sedam inozemnih projekata bila je ili glavni koordinator ili voditelj hrvatskog tima. Predaje nekoliko kolegija u preddiplomskim, diplomskim i doktorskim nastavnim programima. Vodila je osam doktorata (još su tri nova u tijeku), četiri magistarska rada i 36 diplomskih radova.
    Od 1999. godine predstojnica je Zavoda za biokemiju PMF-a i voditeljica smjera Biokemija na poslijediplomskom studiju. Od jeseni 2006. godine obavlja dužnost prodekanice za znanost Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Godine 2002. izabrana je za članicu suradnicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Dobitnica je Državne nagrade za znanost za 2005. godinu. Recenzentica je znanstvenih radova za više domaćih i inozemnih časopisa. Članica je Uredničkog odbora uglednog međunarodnog časopisa Journal of Biological Chemistry i Odbora za etiku u znanosti u visokom obrazovanju Republike Hrvatske te Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju, Hrvatskog biološkog društva, Hrvatskog kemijskog društva i Hrvatskog biofizičkog društva; u razdoblju 1998. – 2005. bila je liaison officer Internacionalnog centra za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (ICGEB; Trst).
    Vrijedi napomenuti i činjenicu da su jedan od mentora dr. sc. Weygand Đurašević Dieter Söll, i jedan od njezinih suradnika, Nenad Ban, dopisni članovi naše Akademije.

 
Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
IZBORNA SKUPŠTINA – 10. svibnja 2012.

 

 


postavljeno: 5. lipnja 2012.
urednica: D. Torbica