Meni osobnih stranica


akademik Vitomir Šunjić

Datum rođenja:

 • 16.07.1939

Mjesto rođenja:

 • Sarajevo

Telefoni:

 • mobitel: +385(0)989821170

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik (10.05.2012. - ...)
 • redoviti profesor u trajnom zvanju

Institucije:

 • znanstveni savjetnik u miru - Institut \"Ruđer Bošković\"
 • naslovni profesor - Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • ugovorni znanstveni savjetnik - GlaxoSmithKline

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (10.05.2012. - ...)
 • član suradnik - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (16.05.2002. - 10.05.2012.)

 

Biografija

Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
IZBORNA SKUPŠTINA – 10. svibnja 2012.

Obrazovanje   

 • 1958-1963, Inž. kem.;Tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu,
 • 1969, Disertacija; Prehrambeno-biotehnološki fakultet,  Sveučilište u Zagrebu,
  "Sinteza i fizičko-kemijska svojstva 4(5)-nitro-imidazola“"
 • 1969-1970    Poslijedoktorski studij;
  Prof. Vladimir Prelog, ETH, Zurich.

Zaposlenja           

 • 1963-1965    Inženjer u pogonu, "Pliva", Zagreb, Farmaceutska i kemijska tvornica
 • 1965-1969    Kemičar-istraživač, "Krka",  Istraživački Institut, Novo Mesto, Slovenija.
 • 1971-1975    Asistent, zatim docent, Institut za organsku kemiju, Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1976-1981    Direktor istraživanja odjela za organsku sintezu CRC, Compagnia di Ricerca Chimica  S.p.A., San Giovanni al Natisone (UD), Italija.
 • 1982- 2003    Znanstveni savjetnik, Odjel za org. kemiju i biokemiju, Institut "Ruđer Bošković, Zagreb, (IRB)
 • 2003-2007     Direktor odjela kemija u Institutu “PLIVA” d.d.; od 2006 postaje GSK Istraživački centar, Zagreb
 • 2007-2010    Znanstveni savjetnik u GSK Istraživačkom centru, Zagreb

Znanstveno-nastavna zvanja   

 • 1971-1975  Asistent, zatim docent, Institut za  organsku kemiju, Sveučilišta u  Zagrebu
 • 1982- 2003 Znanstveni savjetnik, Institut "Ruđer Bošković (IRB), Zagreb,
 • 1989-2007  Redoviti profesor organske kemije, Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (PMF)
 • 2007-         Naslovni redoviti profesor PMF, Zavod za organski kemiju i biokemiju
 • 2011-         Naslovni redoviti profesor, Poslijediplomski studij kemije i biotehnologije, Sveučilište u Rijeci

Članstva i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima

 • 1965-2011 Hrvatsko kemijsko društvo.
 • 1983-2011 Hrvatsko društvo kem. inženjera
 • 1972-2007 Geselschaft der Deutsch. Chemikers
 • 1972-2007 Swiss Chemical Society
 • 1978-2007 American Chemical Society
 • 1990-1993 Član Znanstvenog Savjeta Ministarstva znanosti i tehnologije RH
 • 1994-1998 Član Nacionalnog vijeća za znanstveno-tehnološki razvoj Vlade RH (1998 dao ostavku)
 • 1994-1998  Predsjednik Matičnog povjerenstva za izbore u zvanja u kemiji (1998 dao ostavku)
 • 1996-1997  Predsjednik Znanstvenog odbora Sastanka kemičara Hrvatske, Opatija, 1997
 • 1997-2003  Pročelnik Odjela za organsku kemiju i biokemiju na Insitutu ”Ruđer Bošković”
 • 1994-2000  Član International Scientific Committee of ESOC (European Symposia of Organic Chemistry), dva mandata
 • 2000-2003  Predsjednik European International Scientific Committee of ESOC
 • 2002-2011  Član suradnik HAZU, Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
 • 2008- 2010  Predsjednik Hrvatskog kemijskog društva (HKD)
 • 2010-           Predsjednik HKD u drugom mandatu

Nagrade i priznanja        

 • 1990    Državna nagrada “Ruđer Bošković” za znanstveno djelo u organskoj kemiji
 • 1998    Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za znanstveni rad u kemiji
 • 1996    Odlikovan Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića, za osobite zasluge u znanosti
 • 2009    Medalja Prirodoslovno matematičkog fakulteta, priznanje za  nastavnu djelatnost
 • 2010   Diploma Fakulteta za kemijsko inženjerstvo i tehnologiju, priznanje za promociju suradnje Sveučilište-Industrija

Bibliografija

 • Znanstveni tekstovi (publikacije)   
  231 znanstveni rad u časopisima SCI, oko 3200 citata
  27 radova i preglednih članaka u časopisima koje ne citira SCI,
 • Stručni tekstovi   
  ca. 80 nacionalnih patenata, među njima: USA 6, EP 14, Jap. 7, Ger. 6, Ital. 22 etc.
 • Knjige i poglavlja   
 • "Simetrija graničnih orbitala i reaktivnost u organskoj kemiji",  izd. Školska knjiga,  Zagreb, 1979.
 • ”Signposts to chiral Drugs. Organic Synthesis in Action”, u koautorstvu sa M. J. Parnham, izd. Springer, Basel, 2011.
 • Poglavlje: ”Fascinating Stereochemistry of Chiral 1,4-Benzodiazepines”, u ”Medicinal Chemistry in Drug Discovery”, GlaxoSmihKline, London, 2011/2012 u tisku

Podaci po izboru

Organizacijska djelatnost    U priodu 1965-1969 osnovao i vodio Laboratorij za organsku sintezu u tada  osnovanom Istraživačkom institutu KRKA, Novo Mesto (SL).

U periodu 1976-1981 sudjelovao u osnivanju istraživačkog instituta tvrtke Compagnia di Ricerca Chimica (CRC) kraj Udina (IT), te djelovao kao Direktor istraživanja u organskoj kemiji.

U perodu od 1982, tj. od dolaska na Institut Ruđer Bošković, kroz ugovore sa međunarodnim institucijama i industrijom nabavio opremu u vrijednosti od ca 2 Mio DM.

Godine 1989 osnovao na Institutu ”Laboratorij za stereoselektivnu katalizu i biokatalizu” (CATBIO). Za izgradnju zgrade u kojoj je i danas smješten CATBIO dobio na dva projekta u periodu 1989-1992 sredstva u iznosu od 1.8 Mio DM od Minstarstva znanosti i tehnologije.

Godine 2005 osnovao spin-off tvrtku Chirallica d.o.o. na IRB, uredio i opremio laboratorije u novim prostorima. Tvrka zapošljava 4 mlada znanstvenika, u punom je znanstvenom i komercijanom zamahu.

U periodu 2003-2008 djelovao kao organizator znanstvenih projekata u PLIVA Institutu, od 2006 u GSK Istraživačkom centru, u svojstvu Direktora odjela kemije.

Konsultantska djelatnost u industriji:
 

 • 1983-1990     Savjetnik po ugovoru u tvrtki CRC-Gruppo FIAT (IT)
 • 1990- 2003    Savjetnik po ugovoru u tvrtki Caffaro S.p.A. (IT)
 • 1995-2001     Savjetnik po ugovoru  POLYtech S.pA. (IT)
 • 1998-2003     Član International Advisory Board, PLIVA d.d.

Znanstveni i stručni skupovi:

Predavanja   

8 plenarnih i pozivnih predavanja na međunarodnim skupovima
4 plenarna predavnja na domaćim znanstvenim skupovima
12 sekcijskih predavanja na međun. skupovima
8 usmenih saopćenja na međunarodnim skupovima
12 predavanja na poziv sa sveučilišta i znanstvenih institucija u inozemstvu
31 predavanje i kolokvija u zemlji (YU, CRO)

 

Međunarodni projekti

 • 1978-1981.1.1    CNR (Consiglio Nazionale di Ricerca, Italija,
  koordinator, Prof. R. Ugi, Politechnico di Milano
  Nuove sintezi delle sostanze biologicamente attive
  V. Šunjić sudjeluje sa projektom iz CRC, Compagnia di Ricerca Chimica, Udine,
 • 1984-1987   
   i
 • 1987-1990 National Institute of Health (NIH, Bethesda, Maryland, USA) koordinator, Dr. H. Ziffer, NIH
  CD Studies of Chiral Compounds
 • 1992-1996 Lorand Oetvos University (Budapest, H)
  Partner u projektu, Prof. Miklos Hollosi
  Chiral spectroscopy in catalysis and biocatalysis
 • 1995-1997
  i
 • 1997-1999 COST V,  EU Projekt
  koordinatori; Prof.  Gerhard van Koten (NL) i Prof. Pierre Vogel (CH),
  V. Šunjić, sudjelova sa projektom CATBIO, IRB
  Stereoslektivna kataliza i biokataliza

Boravci na inozemnim znanstvenim institucijama            

 • 1969/1970      Eidgenosische Technische Hochschule (ETH), Zurich  
 • 1974                TechnischeHochshcule Munchen
 • 1989                 NIH, Bethesda, Maryland (USA)
 • 1990                 NIH, Bethesda, Maryland (USA)
 • 1991, 94, 95    Etvos Lorand University, Budapest (H)

Nastavna djelatnost

Od 1975- 2008 predavao sam na poslijediplomskom studiju kemije Sveučilišta u Zagrebu kolegij  “Stereoselektivne sinteza i kataliza u organskoj kemiji”, koji se do 1990 g. nazivao “Asimetrične sinteze u organskoj kemiji”.

Od 1989 do sada predajem na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kolegij “Metode sinteze u organskoj kemiji”.

U navedenom periodu vodio sam 17 magistarskih radova i 22 doktorska rada.

Nisam vodio statistiku o broju vođenih diplomskih radova i o broju komisija za obranu magistarskih i doktorskih teza u kojima sam sudjelovao.

Uređivanje publikcija   

 • Gost-urednik (zajedno sa G. Snatzke, Sveučilište Bochum) specijalnog broja Croat. Chem. Acta; 62 (1986) svesci 2A i 2B, posvećenog CD spektroskopiji.
 • Gost-urednik (zajedno sa Dr. M. Dumićem, PLIVA, Zagreb) specijalnog broja Croat. Chem. Acta; 69 (1996) 2. svezak, posvećenog Prof. V. Prelogu uz njegov 90. rođendan.
 • 1971-2006    Član uredništva Croat. Chemica Acta
 • 1973-1986    Član uredništva Acta Pharm Jug.
 • 2011-             Član Nadzornog odbora Croatica Chemica Acta


Jezici:

 • govori i piše: Engleski, Njemački i Talijanski

Rekreacija:   

 • Tenis
 • Šah, majstorski kandidat u šahu, nekada među prvih 10 juniora u SFRJ. Sudjelovao na brojnim turnirima uz učešće nacionlnih i intrnacionalnih majstora
 •  Književnost, odustao od studija književnosti i odlučio upisati studij kemije!

 

 

 


novelirano: 5. lipnja 2012.
postavljeno: 6. listopada 2011.
urednica: D. Torbica