Meni osobnih stranica

Sumarni prikaz

 

A. POPIS OBJAVLJENIH TEKSTOVA

1. Znanstveni tekstovi

1.1. Članci  - 57
1.2. Pregledni članci  - 7
1.3. Konferencijska priopćenja  - 23
1.4. Sažetci  - 131
1.5. Knjige ili poglavlja  - 0

2. Stručni tekstovi

2.1. Članci  - 73
2.2. Knjige ili poglavlja  - 51
2.3. Prijevodi  - 15
3. Ostali tekstovi  - 73

B. ZNANSTVENI, STRUČNI SKUPOVI

1. Sudjelovanje  - 101
2. Predsjedavanje  - 35
3. Organiziranje  - 34

C. NARUČENA PREDAVANJA - 113

D. NASTAVA
1. Predavanja
2. Voditeljstvo teza
2.1. Diplomske teze  - 13
2.2. Magistarske teze  - 20
2.3. Doktorske teze  - 8
3. Komisije za obranu teza
3.1. Diplomske teze  - 16
3.2. Magistarske teze  - 26
3.3. Doktorske teze  - 21

E. UREĐIVANJE PUBLIKACIJA
1. Časopisi  - 7
2. Edicije  - 4

F. ČLANSTVA
1. Znanstvena, stručna društva  - 12
2. Ustanove - 2

G. NAGRADE  - 20
H. ALOCITATI  (WoS + Scopus) – 807 (July 2012.)
I. ZNANSTVENI PROJEKTI  - 9

 

Rujan 2012.


novelirano: 15. siječnja 2013. ; 20. rujna 2012:
postavljeno: 26. svibnja 2009.
urednica: D. Torbica