Meni osobnih stranica


akademik Vlatko Silobrčić

Datum rođenja:

 • 18.04.1935

Mjesto rođenja:

 • Split

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti naslovni profesor u miru - Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik - Odbor za koordinaciju rada znanstvenoistraživačkih i umjetničko-galerijskih jedinica (2011. - 2018.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za prirodne znanosti (24.07.1991. - ...)
 • izvanredni član - Razred za prirodne znanosti (11.03.1986. - 24.07.1991.)
 • član suradnik - Razred za prirodne znanosti (07.06.1977. - 11.03.1986.)

 

KRATAK ŽIVOTOPIS
 

ROĐEN:
     18. travnja 1935., Split.

OBRAZOVANJE:
 • Dr. medicine, Medicinski fakultet, Zagreb, 1953.-1959.;
 • Dr. medicinskih znanosti (područje Fiziologija), Medicinski fakultet, Zagreb, 1963.;

ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA:
 • Medicinski fakultet, Zavod za fiziologiju, Zagreb (student medicine): Transplantacijska imunologija, 1955.-1959.;
 • Institut Ruđer Bošković, Odjel biologije, Zagreb (znanstveni asistent): Transplantacijska imunologija, 1959.-1963.;
 • Baylor University College of Medicine,Department of Experimental Biology, Houston, Texas, SAD (Postdoctoral fellow): Transplantacijska imunologija, 1963.-1965.;
 • M. D. Anderson Hospital and Tumor Institute, Houston, Texas, SAD (Project investigator): Tumorska imunologija,  1965.-1966.;
 • Institut Ruđer Bošković, Odjel biologije, Zagreb (znanstveni suradnik): Transplantacijska i tumorska imunologija, 1966.-1970.;
 • Imunološki zavod, Odsjek za transplantacijsku i tumorsku imunologiju, Zagreb (voditelj Odsjeka, znanstveni suradnik, docent Imunologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu): Transplantacijska i tumorska imunologija, 1971.-1975.;
 • Massachusetts General Hospital, Department of Radiation Medicine, Boston, Massachusetts, SAD (Visiting fellow): Tumorska imunologija, 1975.-1976.;
 • Imunološki zavod, Odsjek za transplantacijsku i tumorsku imunologiju, Zagreb (voditelj Odsjeka, znanstveni savjetnik, izvanredni i redovni profesor Imunologije na Medicinskome fakultetu): Transplantacijska i tumorska imunologija, 1976.-1986.;
 • Massachusetts General Hospital, Department of Radiation Medicine, Boston, Massachusetts, SAD (Visiting fellow):  Tumorska imunologija, 1986.-1987.;
 • Imunološki zavod, Radna jedinica za kliničku i eksperimentalnu imunologiju i kemiju, Zagreb (znanstveni savjetnik, rukovodilac Radne jedinice): Transplantacijska i tumorska imunologija, 1987.-1992.
 • Imunološki zavod d.d., Zagreb, (glavni direktor), 1992.-1997.
 • Imunološki zavod d.d., Odjel za istraživanje i razvoj, Zagreb, (znanstveni savjetnik, istraživač), Opća imunologija, 1997.-1998.
 • Umirovljen, srpanj, 1998.
   

NASTAVA:

    Dodiplomska:
 • Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (docent, prvi habilitirani nastavnik iz Imunologije u SFRJ): Imunologija;
 • Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb (docent): Imunologija i imunokemija;
 • Medicinski fakultet, Zagreb (izvanredni profesor): Temeljna imunologija;

    Postdiplomska:
 • Medicinski fakultet, Zagreb (izvanredni i redovni profesor): Imunologija (u pet različitih predmeta);
 • Medicinski fakultet, Rijeka: Infekcijska imunost,  Metodologija znanstvenog rada
 • Međufakultetski studij, Zagreb (izvanredni i redovni profesor): Eksperimentalna imunologija;
 • Međufakultetski studij, Zagreb (redovni profesor, uveo predmet): Metodologija znanstvenih istraživanja;
 • Stomatološki fakultet, Zagreb, Oblikovanje znanstvenog teksta;

DRUGE DJELATNOSTI:
 • Pokrenuo je akciju za osnivanje Društva imunologa Jugoslavije, koje je zatim bilo članom-osnivačem Međunarodne unije imunoloških društava. Izabran za: tajnika, potpredsjednika i predsjednika Društva imunologa Jugoslavije, 1970.-1976.;
 • Član Simpozijskog komiteta Međunarodne unije imunoloških društava i potpredsjednik Komisije za Evropu te Unije, 1970.-1972.;
 • Organizirao Prvi međunarodni simpozij pod pokroviteljstvom Međunarodne unije imunoloških društava, Rovinj, 1970.;
 • Jedan od dvojice pokretača preuredbe časopisa BIOLOŠKI GLASNIK u PERIODICUM BIOLOGORUM, Zagreb, 1969. (časopis je 1972. uvršten u CURRENT CONTENTS);
 • Glavni urednik časopisa PERIODICUM BIOLOGORUM, Zagreb, 1974.-1993.

ČLANSTVA:
 • Bio član Uređivačkog odbora: EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY,  FOLIA BIOLOGICA  (Prag); ACTA MEDICA IUGOSLAVICA (Zagreb);  SCIENTIA YUGOSLAVICA (Zagreb);
 • Bio/ili jest član: THE TRANSPLANTATION SOCIETY, EUROPEAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (bio član Savjeta), EUROPEAN ASSOCIATION OF SCIENCE EDITORS (bio član Savjeta), HRVATSKOGA DRUŠTVA BIOLOGA, JUGOSLAVENSKOG IMUNOLOŠKOG DRUŠTVA (bio tajnik, potpredsjednik i predsjednik), HRVATSKOGA IMUNOLOŠKOG DRUŠTVA, JUGOSLAVENSKOG UDRUŽENJA ZA UNAPREĐIVANJE ZNANOSTI (bio potpredsjednik I.O.); HRVATSKA UDRUGA RIMSKOG KLUBA (bio potpredsjednik, predsjednik), EVROPSKOG POKRETA HRVATSKA (bio član Središnjeg odbora, Odbora za nagrade, potpredsjednik, predsjednik); HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA (član Izvršnog odbora, bio potpredsjednik i  predsjednik) ; PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a (bio predsjednik): GRAĐANSKO-ETIČKI FORUM (član): ETIČKI FORUM ZA RAZVOJ ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA (član Izvršnog odbora); UPRAVNI ODBOR INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ, ZAGREB (predsjednik); POVJERENSTVO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST MINISTARSTVA ZNANOSTI OBRAZOVANJA I SPORTA RH (predsjednik); ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU HRVATSKOG SABORA (predsjednik, član)

VAŽNIJE NAGRADE I PRIZNANJA:
 • Republička nagrada RUĐER BOŠKOVIĆ za istaknutu znanstvenu djelatnost, Zagreb, 1974.;
 • Izbor za redovitog člana Medicinske akademije SRH, Zagreb, 1974.;
 • Nagrada PAVAO ČULUMOVIĆ za unapređivanje medicinske znanosti, Zagreb, 1974.;
 • Izbor za člana suradnika Jugoslavenske akademije znanosti umjetnosti, Zagreb, 1977. (ponovni izbor 1981.);
 • Godišnja Nagrada grada Zagreba "za ključnu ulogu pri preuredbi časopisa PERIODICUM BIOLOGORUM", Zagreb, 1981.;
 • Izbor za izvanrednog člana Jugoslavenske akademije znanosti umjetnosti, Zagreb, 1986.;
 • Medalja za zasluge Massachusetts General Hospital, Boston, SAD, 1987.;
 • Republička nagrada FRAN TUĆAN za populariziranje i promicanje znanosti i znanstvene    kulture, Zagreb, 1991.;
 • Izbor za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1991.
 • Državna znanstvena Nagrada za životno djelo, Zagreb, 1999.
 • Zlatna  medalja G. FLETCHER SOCIETY za 2003. 

sumarni prikaz svih djelatnosti

 

Vlatko Silobrčić

Bilješka uz podatke na osobnoj stranici

Podatci na ovoj osobnoj stranici  jedini su  vjeran i cjelovit  prikaz životopisa i djelovanja  koji je sastavio sam autor. Na Crosbi-ju su mogu pronaći nepotpuni podatci te ih se ne preporuča  za cjelovit prikaz.

 

Zagreb, 21.8.2019.