Meni osobnih stranica


akademkinja Vlasta Piližota

Datum rođenja:

 • 21.07.1952

Mjesto rođenja:

 • Osijek

Adrese:

 • Adresa: Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku, F. Kuhača 18, 31000 Osijek

Telefoni:

 • Telefon: +385(0)(31)224311
 • Telefon: +385(0)(31)224300
 • Faks: +385(0)(31)207115

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademkinja (18.05.2006. - ...)
 • doktor znanosti (1985. - ...)

Institucije:

 • redovita profesorica u trajnom zvanju - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (2000. - ...)
 • dodijeljeni nacionalni ekspert - EU Komisija, Brisel, Belgija Generalni Direktorat Istraživanje, odjel: Hrana-Zdravlje-Dobro življenje E.3 (01.10.2007. - 30.09.2008.)
 • redovita profesorica - Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku (1997. - 2000.)

Funkcije u Akademiji:

 • voditeljica - Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku (28.01.2009. - ...)
 • zamjenik tajnika - Razred za tehničke znanosti (01.01.2019. - ...)
 • predstojnica Sekcije za Prehrambenu industriju - Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za tehničke znanosti (18.05.2006. - ...)
 • član suradnik - Razred za tehničke znanosti (30.01.1997. - 18.05.2006.)

 

Biografija

Godina – Mjesto rođenja

 • 21. srpanj 1952. – Osijek, Republika Hrvatska od oca Dane i majke Danice (Zore) rođ. Erak

Obrazovanje

 • Gimnazija, Osijek
 • 1976. Poljoprivredno – prehrambeno tehnološki fakultet (prehrambeno tehnološki smjer, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije), Sveučilište u Osijeku
 • 1983. Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (Kemija - Analitička kemija) – poslijediplomski znanstveni studij (magistar znanosti)
 • 1985. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu – doktorat  biotehničkih znanosti (doktor  znanosti)

Zaposlenja

 •  1976. – 1979. : Gimnazija, Osijek – profesor kemije i fizike
 •  1979. do danas : Sveučilište Josipa Jurja  Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet  
  • 1979. – 1987.  Asistent
  • 1987. – 1992.  Docent
  • 1992. – 1997.  Izvanredni profesor
  • 1997. – 2000.  Redoviti profesor
  • Od 2000.  Redoviti profesor u trajnom zvanju
  • 1.10.2007. – 30.09.2008.  Dodijeljeni nacionalni ekspert u EU Komisiji, Brisel, Belgija u Generalnom Direktoratu Istraživanje, odjel E.3 :   Hrana-Zdravlje-Dobro življenje
  • 1.10.2009. –  Redoviti profesor (u trajnom zvanju) - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

 Znanstveno-nastavna zvanja

 • 1979. – 1987.  Asistent, Tehnologija i konzerviranje voća i povrća
 • 1987. – 1992.  Docent
 • 1992. – 1997.  Izvanredni profesor
 • 1997. – 2000.  Redoviti profesor
 • Od 2000.          Redoviti profesor u trajnom zvanju


Usavršavanja

 • 1988. i 1989. USDA/ARS/ ERRC, Philadelphia, Pennsylvania, USA (COCHRAN stipendija) / COCHRAN Grant
 • 1994., 1995., 1996., 1997., 1998/99., 2000., 2001/2002  - USDA/ARS/ERRC, Philadelphia, PA, USA
 • 1998. i 2000., Stazione Sperimentale per l'Industria Dele Conserve Alimentari, Angri (SA), Italy
 • 1996., 2001., 2005. i 2007., Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Slovenija


Članstvo i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima 

 • IFT (Institute of Food Technologists), Chicago Ill, USA (1988)
 • Uređivački odbor časopisa Food Technology and Biotechnology, Zagreb (od 1993) 
 • Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo HAZU
 • Savez kemijskih inženjera i tehničara Hrvatske (HDKI), Zagreb-član
 • Društvo kemičara i tehnologa Osijek-član
 • Tehnički pododbor za voće, povrće, gljive i prerađevine Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo RH
 • Član suradnik HAZU, Razred za tehničke znanosti (30. siječanj 1997.) (1997-2006)
 • Radni odbor za znanost i inovacije u sklopu Euroregija “Dunav-Drava-Sava” (predstavnik Gradskog Poglavarstva Grada Osijeka)
 • Nacionalni ekspert (imenovana od MZOŠ) u SCAR (Standing Committee on Agricultural Research) u EC, Brisel, Belgija ( 2004. do 30.09.2007.)
 • Član 3 nacionalnih povjerenstava u području hrane i poljoprivrede, za pripremu materijala za pregovore za ulazak RH u EU (2005-2006.) /
 • United-Fresh, Alexandria, VA, USA (2003)
 • Predstojnik Sekcije za prehrambenu industriju Vijeća za tehnološki razvoj HAZU (od srpnja 2003.)
 • Član suradnik HAZU, Razred za tehničke znanosti (1977. - 2006.)
 • Redoviti član HAZU, Razred za tehničke znanosti (svibanj 2006.)
 •  GHI (Global Harmonization Initiative) Ambassador for Croatia (svibanj 2012.)
 • ALLEA – ALL European Academies, za područje Biotehničkih znanosti (predstavnik HAZU)


Nagrade

 • 1994. i 1997.  -  USDA, USA : Certificate of Appretiation 
 • 2001. - Povelja za osobiti doprinos u obnovi i razvitku Prehrambeno- tehnološkog fakulteta u Osijeku a povodom 30. obljetnice utemeljenja, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 •  2011. – Zahvala za dugogodišnju suradnju i zasluge za razvoj studija prehrambene tehnologije; Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, povodom 50. obljetnice studija prehrambene tehnologije 
 • 2013:  IFT CFS – Certified Food Scientist (14. srpnja 2013, IFT Meeting,   Chicago, USA)
 • 2014.:  Godišnja nagrada za znanost za 2013. – Hrvatski sabor, 27. listopada 2014.
 • 2014.:  Priznanje za dugogodišnji uspješan rad u HDKI-u te za izniman doprinos višegodišnjoj organizaciji Ružičkinih dana – 11. rujna 2014. u Vukovaru: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
 • 2015.: Priznanje ''zlatna značka'' povodom sudjelovanja na znanstvenom skupu ''Valorizacija intermodalnoga logističkoga koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (Srednji Jadran-Podunavlje)'', održanog 11. lipnja 2014. u HAZU u Zagrebu, s predavanjem: Značaj i status te perspektive prehrambene industrije u RH nakon ulaska u EU, HAZU, Znanstveno vijeće za promet, Zagreb, 20. studenoga 2015.
 • 2017.: Zahvalnica za viziju i ustrajnost pri pokretanju Centra za poduzetništvo Osijek. Zahvalnica uručena povodom proslave 20 godina rada Centra za poduzetništvo Osijek. Ekonomski fakultet Osijek, 27.03.2017.
 • 2017. Državna Nagrada za znanost za životno djelo za 2016. godinu


Znanstveni interes

Aktivnosti su podijeljene u bazična istraživanja strukture i sastava hrane i modelnih sustava, i primijenjena u prehrambeno prerađivačkoj proizvodnji (industriji).

 To obuhvaća:

 • Istraživanja aromatičnih sastojaka u različitoj hrani (i/ili modelnim sustavima),
 • Termofizička i reološka svojstva hrane,
 • Spriječavanje posmeđivanja voća i povrća,
 • Promjene u minimalno obrađenom voću i povrću
 • Sanitaciju i dezinfekciju (mikrobnu sigurnost) hrane, i drugo.
 • Unapređenje procesa za preradu i konzerviranje hrane (voća i povrća), i drugo.

Organizacijska djelatnost

 • 1991. - 1994. Prodekan PTF u Osijeku (dva mandata)
 • 1994. - 1998. Dekan PTF u Osijeku (dva mandata)
 • 2002. - 2004.  Dekan PTF u Osijeku (jedan mandat) 
 • 2005. - 2007.  Predstojnik Zavoda za prehrambene tehnologije, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
 • 2004. Predsjednik Organizacijsko-znanstvenog odbora skupa 11. Ružičkini dani, 28. i 29. lipnja 2004., Vukovar)
 • 2017. -     Područno znanstveno vijeće za biotehničke znanosti (predsjednica)

Znanstveni i stručni skupovi

Sudjelovanje (81)
Predsjedavanje (brojna)
Organiziranje (16)

Znanstveni projekti

Voditelj

 • Nacionalni projekti (7)
 • Međunarodni projekti (8)

Istraživač na drugim projektima

 • Domaći (nacionalni) projekt / National project  (7)
 • Međunarodni project / International project  (4)

Stručni projekti

 • Izvedbeni (glavni) projekt (5)
 • Idejni projekt - tehničko rješenje (28)
 

Nastavna djelatnost

Bila je prodekan (1991-1994) i dekan (1994-1996; 1996-1998 i 2002-2004) Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, Sveučilista J. J. Strossmayera u Osijeku, i predstojnik Zavoda za prehrambene tehnologije (2005-2007; 2009-2014.).
Kao profesor brojnih kolegija, na matičnom fakultetu i drugim fakultetima (u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini) predavala je veliki broj dodiplomskih i poslijediplomskih predmeta iz prehrambene tehnologije, Tehnologija prerade i konzerviranja voća i povrća, Sirovine biljnog podrijetla, Kemija hrane, Razvoj novih prehrambenih proizvoda,  Brze metode analize hrane, Upravljanje otpadom prehrambene industrije, Poduzetništvo u agribusinessu.
Za potrebe edukacije objavila je kao koautor jednu knjigu za studente.
Bila je mentor 63 diplomska rada, 5 magistarskih i 7 doktorskih radova iz znanstvenog područja biotehničke znanosti, polje prehrambena tehnologija.

 

Voditeljstvo teza (diplomske, magistarske, doktorske teze)

Mentor

 • Diplomski rad (63)
 • Magistarski rad (6)
 • Doktorski rad (7)

Komisije za obranu teza (veliki broj)

Uređivanje publikacija

Časopisi (5)

 

 

 


novelirano: 19. listopada 2017. ; 12. srpnja 2017.
novelirano: 11; 13. svibnja 2015.
postavljeno:  14. srpnja 2008.
novelirano:    28. ožujka 2012.;22. srpnja 2008.
urednica: D. Torbica