Meni osobnih stranica


Vladimir Strugar

Datum rođenja:

 • 19.11.1946

Mjesto rođenja:

 • Bjelovar

Adrese:

 • Adresa: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru - A. B. Šimića 1/I, 43000, 43000 Bjelovar

Telefoni:

 • Telefon: +385(0)(43)221549

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Funkcije u Akademiji:

 • upravitelj - Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (09.11.2020. - ...)
 • upravitelj - Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (03.12.2005. - 09.11.2020.)

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik - Razred za društvene znanosti (2018. - ...)

urednik časopisa Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (2009. - …)


urednik edicije Posebna izdanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (2013. - …)

 

Životopis

 

Vladimir STRUGAR rođen je u Bjelovaru 19. studenoga 1946. godine. Završio je Pedagošku akademiju u Pakracu (1969.),  četverogodišnji izvanredni studij jednopredmetne pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1979.), magistarski je rad obranio na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1988., a 1991. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao znanstveni stupanj doktora društvenih znanosti iz područja pedagogije s temom Opće i pedagoške osobine nastavnika kao determinante efikasnosti obrazovanja. 
 
Izbor u znanstvena i nastavna zvanja
 • znanstvenoistraživačko zvanje znanstveni asistent za znanstveno područje pedagogija (1989.), 
 • znanstvenoistraživačko zvanje znanstveni suradnik za područje društvenih znanosti, u znanstvenom području pedagogija (1992.), 
 • naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, za predmete Pedagogija i Didaktika (2000.),  
 • viši znanstveni suradnik (2007.),
 • znanstveno zvanje izvanredni profesor za područje društvene znanosti, polje odgojne znanosti, grana Sistematska pedagogija u Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2007.),
 •  znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pedagogija (2014.).
 
Kretanje u službi
 • Osnovna škola Šandor Kiralji u Bedeniku (1969. - 1978.), učitelj hrvatskoga jezika, tajnik i računovođa te ravnatelj škole; 
 • Dječji vrtić u Bjelovaru (1978. - 1979.), tajnik;  
 • III. osnovna škola u Bjelovaru (1979. - 1984.), ravnatelj; 
 • Zavod za unapređivanje školstva Republike Hrvatske, Radna jedinica za područje Zajednice općina Bjelovar (1984. - 1994.), prosvjetni  savjetnik za razrednu nastavu i opći razvoj;
 • Bjelovarsko-bilogorska županija (1993. – 2000.), pročelnika Ureda za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu Bjelovarsko-bilogorske županije;
 • Vlada Republike Hrvatske (2000. – 2003.), ministar prosvjete i sporta u Vladi Republike Hrvatske; 
 • Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru (od 2005.), upravitelj Zavoda.
Radio je u preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi kao stručni suradnik, gostujući nastavnik i vanjski suradnik – nastavnik na Filozofskom fakultetu i Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Vodio je kolegije: Didaktika, Sistematska pedagogija, Školska pedagogija, Teorija nastave i obrazovanja, Nastavni kurikulum te Obrazovne i razvojne strategije. 
 
Bibliografija obuhvaća oko 470 radova, o čega 13 samostalnih knjiga, suautor 20 i urednik 41 knjige, oko dvije stotine znanstvenih članaka u zbornicima i pedagoškim časopisima te više informativno-popularnih članaka o odgoju i obrazovanju.
 
Sudjelovao je u nekoliko znanstvenoistraživačkih projekata i aktivno na pedesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih te stručnih skupova.
 
Prinos hrvatskom obrazovanju i pedagogijskoj znanosti ostvario je na više područja, a to su: teorijsko i empirijsko istraživanje osobina i uloge učitelja, unapređivanje rada s darovitim učenicima, unapređivanje teorije i prakse kurikula i kurikularnih promjena sustava, proučavanju povijesti školstva.
 
Nagrade i priznanja: Red Danice hrvatske s likom Antuna Radića, Red hrvatskog trolista predsjednika Republike Hrvatske, Plaketa Tihomir Trnski, Zlatna plaketa Grb Grada Bjelovara, Nagrada Ivan Filipović za životno djelo u području znanstvenog rada. 
 
 

 

Bibliografija

 
Popis radova
 
Pregled radova po znanstveniku u bazi CROSBI