Meni osobnih stranica


akademik Vladimir Ibler

Datum rođenja:

 • 25.06.1913

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Datum smrti:

 • 30.04.2015

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • redoviti profesor u miru - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za društvene znanosti (24.07.1991. - 30.04.2015)
 • izvanredni član - Razred za društvene znanosti (11.03.1986. - 24.07.1991.)
 • član suradnik - Razred za društvene znanosti (07.06.1977. - 11.03.1986.)


Biografija

Vladimir Ibler rođen je u Zagrebu 25. lipnja 1913. Studirao pravo u Beogradu i Zagrebu, gdje je diplomirao 1937., a godinu dana potom i doktorirao.
Odvjetnički i sudski pripravnik na Kotarskom i Okružnom sudu u Zagrebu i na Kotarskom sudu u Rabu 1937. - 1939. Tajnik Industrijske komore u Zagrebu 1939.- 1947.
Od 1947. započinje sveučilišnu karijeru na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u zvanju asistenta za predmete Međunarodno javno pravo i Diplomatska povijest. Za privatnog docenta izabran 1954. na predmetu Međunarodno javno pravo. Na Katedri za međunarodno javno pravo 1957. izabran za docenta, 1961. za izvanrednog, a 1965. za redovnog profesora. Za dekana Pravnog fakulteta izabran 1969./70., u vrijeme obilježavanja 300. obljetnice osnutka Sveučilišta u Zagrebu. Angažiran od 1952. oko osnutka i daljnjeg djelovanja Instituta za međunarodno pravo i međunarodne odnose. Od 1968. predsjednik fakultetskog Bibliotečnog odbora. Sveučilišna karijera traje mu sve do umirovljenja 1983., nakon čega nastavlja predavati na postdiplomskim studijima u Zagrebu i Splitu. Od 1991. redovni član HAZU. Od članstva u stručnim organizacijama osobito ističemo članstvo u International Law Association u Londonu.

Tijekom sveučilišne karijere korisnik je stipendija za proučavanje međunarodnog prava na Academie de Droit International u Haagu (1949.), na Institut universitaire de hautes etudes internationales u Ženevi (l954/55.), na sveučilištima Harvard (Harvard Summer Seminar kod Henrva Kissingera, 1956.) i Columbia (School of Law, kod Philipa Jessupa, 1959./60.). Gostujući predavač na Sveučilištu u Kielu (na poziv DAAD-a 1969./70.). Održava pojedinačna predavanja na pravnim fakultetima u Torontu, Mainzu i Munchenu te sudjeluje na seminarima u organizaciji Salzburg Seminar in American Studies 1953. i Institute of Public International Law and International Relations u Solunu 1976. Sudjeluje u radu grupe stručnjaka na području aktualnih pitanja prava mora u Woodrow Wilson International Center for Scholars u Washingtonu 1970./71.
Predaje na postdiplomskim studijima u Beogradu, Ljubljani, Novom Sadu i Dubrovniku, na postdiplomskom studiju iz međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te na postdiplomskom studiju iz prava mora na Pravnom fakultetu u Splitu. Gostujući predavač na dodiplomskim studijima u Rijeci i Osijeku.
Član diplomatskih izaslanstava: na Generalnoj konferenciji UNESCO-a u Parizu 1951., na diplomatskoj konferenciji za kodifikaciju međunarodnog ugovornog prava u Beču 1968. i na Trećoj konferenciji UN-a o pravu mora (UN-CLOS III) od 1973. do 1982. Od strane Vlade Republike Hrvatske imenovan članom Diplomatske hrvatsko-slovenske komisije za uređenje graničnih pitanja 1995. i Mješovite diplomatske komisije za uređenje graničnih pitanja između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije 1996. Od osnutka službe vanjskih poslova Republike Hrvatske predaje na edukativnim programima Diplomatske akademije.
Iz bibliografije (v. Bibliografiju) iz područja međunarodnog prava, međunarodnih odnosa, vanjske politike i diplomatske povijesti navodimo monografska izdanja: Diplomatska historija 1814-1871 (1960.), Sloboda mora (1965.), Međunarodni odnosi (1971.), Rječnik međunarodnog javnog prava (1972.) i Međunarodno pravo mora i Hrvatska (2001.).
Do danas aktivno piše znanstvene članke i recenzije, održava pojedinačne tematske rasprave te aktivno predaje na Diplomatskoj akademiji.


 

Prigodom izrade biografije Vladimira Iblera korišteni su slijedeći izvori:
 • Bakotić, Božidar, Vukas, Božidar, Vladimir Ibler — osvrt na život i djelo. Spomenica prof. dr.
  Vladimiru Ibleru u povodu sedamdesetogodišnjice života i odlaska u mirovinu, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 35, 1985., br. 5-6, str. 531.-545.
 • Biografija akademika Vladimira Iblera. - u: Javne internet stranice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Osobne stranice članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (http://www.hazu. hr/Akademici/VIbler-Bio.html - preseljeno na info.hazu.hr ).
 • Delibašić, Tatjana, Vladimir Ibler. - u: Hrvatski biografski leksikon. - Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2005. - sv. 6., str. 6-7.
 • Ibler, Vladimir. - u: Enciklopedija Jugoslavije - Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1988.-SV. 5., str. 478.
 • Ibler, Vladimir. - u: Hrvatska enciklopedija - Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2003.-sv. 5., str. 30.
 • Ibler, Vladimir.-u: Hrvatski leksikon. — Zagreb: Naklada Leksikon, 1996. - sv. l, str. 30.

 


Nagrade i odličja

  • Red Danice hrvatske s likom Rudjera Boškovica za osobite zasluge u znanosti
  • Red kneza Branimira s ogrlicom 2008.
  • Državna Nagrada za znanost 2009. (za 2008.) za znanost za životno djelo
  • nagrada Zlatna Kuna Hrvatske gospodarske komore za zivotno djelo za 2011. (dodijeljena u ožujku 2012.)

 


novelirano: 7. srpnja 2014.
novelirano: 27. srpnja 2009.
urednica: Duška Torbica