Meni osobnih stranica

akademik Vladimir Bermanec

Datum rođenja:

  • 08.08.1955

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • akademik (10.05.2012. - ...)
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor - Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

  • predsjednik - Odbor za geokemiju

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član - Razred za prirodne znanosti (10.05.2012. - ...)
  • član suradnik - Razred za prirodne znanosti (18.05.2006. - 10.05.2012.)

 


     Vladimir BERMANEC rođen je 8. kolovoza 1955. u Zagrebu, gdje se i školovao. Diplomirao je mineralogiju na Geološkom odsjeku PMF-a 1979., magistrirao 1987. i doktorirao 1992. na Sveučilištu u Zagrebu. Od 1978. godine zaposlen je u Mineraloško-petrografskom zavodu PMF-a, gdje je prošao sve akademske stupnjeve od asistenta do redovnog profesora u trajnom zvanju (2005.). Proveo je oko godine dana na specijalizacijama od po nekoliko mjeseci u Bernu u Švicarskoj i u Zemaljskom muzeju BIH u Sarajevu.
    U znanstvenom radu bavi se ispitivanjem kristalokemijskih svojstava minerala i mineralnih grupa kao što su plagioklasi, mikroklin, zeoliti, tinjci, amfiboli, granati, hematiti, halit, tetraedrit i još više od 30 minerala i mineralnih grupa. Pritom je opisao i desetak novih (do tada nepoznatih) minerala. Sudjelovao je u izradi nove enciklopedije minerala pod uredništvom J. A Mandarina iz Kanade. Vodio je više magistarskih i doktorskih radova, od čega i jedan doktorat na Sveučilištu u Belo Horizonteu u Brazilu.
    Do sada je objavio više od 40 članaka, uglavnom u suautorstvu s uglednim inozemnim stručnjacima, u časopisima koje registrira Current Contents, desetak članaka u drugim časopisima s međunarodnom recenzijom i još toliko u domaćim znanstvenim časopisima. Radovi su mu citirani 240 puta, pri čemu h-indeks citiranosti iznosi 10. Autor je i dvaju sveučilišnih udžbenika (jednoga u suautorstvu) iz specijalne mineralogije, od kojih je za jedan nagrađen Nagradom Josip Juraj Strossmayer za znanstveno djelo iz prirodnih znanosti za 2003. godinu. Aktivno je sudjelovao na više od 100 svjetskih i drugih međunarodnih kongresa i skupova te na dvadesetak domaćih. Ta sudjelovanja iskoristio je za sklapanje brojnih međunarodnih veza i suradnju u studiju mineralnih svojstava i parageneza.
Član je mnogih međunarodnih, inozemnih i domaćih strukovnih društava i komisija (Komisija za nove minerale i mineralna imena – CNMMN, Komisija za klasifikaciju minerala – CCM, Međunarodna mineraloška asocijacija – IMA i dr.). Recenzent je za mnoge domaće i inozemne časopise (European Journal of Mineralogy, The Canadian Mineralogist, u kojemu je i član uredništva). U našoj Akademiji aktivan je član Hrvatske kristalografske zajednice i predsjednik Odbora za geokemiju.

iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
IZBORNA SKUPŠTINA – 10. svibnja 2012.

 

 

dopunski podaci na:

osobna stranica na PMF - Geološki odsjek

Tko je tko u hrvatskoj znanosti

 

 


novelirano: 5. lipnja 2012.
urednica: D. Torbica