Vjera Katalinić

Datum rođenja:

 • 1955

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Adresa: Odsjek za povijest hrvatske glazbe, Opatička 18, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Telefon: +385(0)14895320
 • Telefon: +385(0)14895323

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • znanstvena savjetnica - Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Odsjek za povijest hrvatske glazbe
 • redovita profesorica - Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • upraviteljica - Odsjek za povijest hrvatske glazbe (1992. - ...)
 • član - Odbor za međunarodnu suradnju

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik - Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (15.05.2014. - ...)

 

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
IZBORNA SKUPŠTINA – 15. svibnja 2014.

 

Biografija

 • školovanje: 1978. diploma na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu; 1990. magistrirala na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu; 1999. doktorirala na Odsjeku za muzikologiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Beču
 • studijski boravak: Freie Universität u Berlinu (R. Stephan) u okviru stipendije DAAD (1987/88)
 • područja istraživanja: glazbena kultura 18. i 19. st.; glazbene migracije; glazbeni arhivi i zbirke u Hrvatskoj
 • projekti: od 1992. do 1995. glavni istraživač na projektu “W. A. Mozart i hrvatska glazbena kultura 1750.-1820.”; od 2013. do 2016. voditeljica međunarodnog projekta “Music Migration in the Early Modern Age: The Meeting of the European East, West and South” (MusMig); od 2017. voditeljica projekta HRZZ-a „Umrežavanje glazbom: promjene paradigmi u „dugom 19. stoljeću“ – od Luke Sorkočevića do Franje Ks. Kuhača
 • suradnica na projektima “Sređivanje, katalogizacija i obradba muzikalija u Hrvatskoj” (1992-2013);
 • suradnica na međunarodnom interdisciplinarnom projektu “Oper im Wandel der Gesellschaft” (2005-2008; Volkswagen-Stiftung)
 • suradnica na međunarodnom interdisciplinarnom projektu „Europe and Beyond: Transfers, Networks and Markets for Musical Theatre in Modern Europe, 1740-1960” (2009-2011; European University Institute, Firenca)
 • recenzent znanstvenih projekata i član ocjenjivačkih panela u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji
 • simpoziji: izlagala na više od 100 simpozija u Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj, Italiji, Slovačkoj, Sloveniji, Mađarskoj, Francuskoj, Vel. Britaniji, Danskoj, Turskoj, Bosni i Hercegovini, Poljskoj, Ukrajini, Litvi, Rusiji, Španjolskoj, SAD i Kanadi
 • autorski rad: autorica četiriju knjiga i više od 200 znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u Hrvatskoj, europskim zemljama i SAD-u
 • urednički rad: 1998-2005. i od 2016. glavna urednica časopisa Arti musices, od 2005. do 2015. zamjenica glavne urednice; uredila deset zbornika radova i osam notnih izdanja; članica uredništava i izdavačkih savjeta časopisa Muzyka (Varšava), Current musicology (New York), Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu (Varaždin)
 • nastavnička djelatnost: nasl. red. prof. na Odsjeku za muzikologija Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, na dodiplomskom i diplomskom studiju; predavanja na doktorskom studiju na Filozofskom fakultetu i Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu
 • pozvana predavanja  održala na sveučilištima i institutima u Hrvatskoj, SAD, Irskoj, Italiji, Austriji i Poljskoj
 • organizacija: upraviteljica Odsjeka za povijest hrvatske glazbe HAZU (od 1992); predsjednica Hrvatskog muzikološkog društva (2007-2013); organizirala sedam međunarodnih simpozija, tri hrvatska, a od 1999. redovite godišnje susrete Hrvatskog muzikološkog društva
 • nagrada Hrvatskog glazbenog zavoda “F. Kuhač” (1978), nagrada HAZU za 2006., nagrada “Dragan Plamenac” Hrvatskog muzikološkog društva za 2006. (2007), nagrada „Josip Andreis“ Hrvatskog društva skladatelja (2016), nagrada HAZU (2017)
   

 

Dodatne informacije mogu se naći na:
 

Tko je tko u hrvatskoj znanosti

Muzička akademija u Zagrebu

 

 


novelirano: 18. srpnja 2017.
novelirano: 30. svibnja 2014.
novelirano: 20. prosinca 2013.
novelirano: 22.; 19. prosinca 2011.
urednica: D. Torbica