Meni osobnih stranica


akademik Vjekoslav Jerolimov

Datum rođenja:

 • 29.03.1945

Mjesto rođenja:

 • Osijek

Telefoni:

 • privatni: +385(0)16159700

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • redoviti profesor u trajnom zvanju (u miru) - Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (01.10.2010. - ...)
 • prorektor - Sveučilište u Zagrebu (2002. - 2006.)
 • dopredsjednik - HAŠK „Mladost“ Sveučilišta u Zagrebu (01.01.2003. - 31.12.2006.)
 • predsjednik - European Prosthodontic Association (2001. - 2002.)
 • dekan - Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1995. - 1999.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za medicinske znanosti (15.05.2014. - ...)
 • član suradnik - Razred za medicinske znanosti (18.05.2006. - 15.05.2014.)

 

Biografija

Obrazovanje:

 • 1959.-1963.  Gimnazija i srednja glazbena škola u Zadru;
 • 1963.-1968.  Studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (prosječna ocjena: 4,5);
 • 1965.-1968. Demonstrator u Zavodu za dentalnu patologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1967.          Jednomjesečna studentska praksa na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta Jagielloński, Krakov, Poljska;
 • 1971.-1974.  Specijalizirao stomatološku protetiku na Stomatološkoj klinici Kliničkog bolničkog centra Zagreb;
 • 1974.            Magistrirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (eksperimentalna biologija);
 • 1976./1977.  Poslijediplomska pedagoška  izobrazba u Centru za pedagošku izobrazbu i istraživanje Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1977./1978.  Poslijediplomski tečaj informatike u Sveučilišnom računskom centru Sveučilišta (SRCE) u Zagrebu;
 • 1978.            Magistrirao na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1983.            Doktorirao  na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Jezici:

          Engleski, njemački i talijanski.

Zaposlenje i napredovanja:

 • 1969.           Asistent u Zavodu za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1970.-1995. Zaposlen u kumulativnom radnom odnosu u Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb;
 • 1984.           Docent u Zavodu za mobilnu stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1985.-          Primarijus u Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb;
 • 1988.           Izvanredni profesor u Zavodu za mobilnu stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1993.           Redoviti profesor u Zavodu za mobilnu stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1995.-1997. Zaposlen u kumulativnom radnom odnosu u Kliničkom zavodu za stomatološku protetiku Kliničke bolnice „Dubrava“;
 • 1997.-2010. Zaposlen u kumulativnom radnom odnosu u Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb;
 • 1999.-2010. Redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u miru od 1. 10. 2010.).

Znanstveno usavršavanje i studijski boravci:

 • 1970.- 2010.   Posjetio je 31 sveučilište na 6 kontinenata;
 • 1970.              Jednotjedni studijski boravak u Istituto Odontoiatrico Romano, Rim, Italija;
 • 1973.              Kraći studijski boravak u Zahnärtzliches Institut der Universität Zürich, Zürich, Švicarska;
 • 1981.- 1990.   Gostujući znanstvenik u School of Dentistry, Cardiff University, Cardiff, Velika Britanija, kao stipendist British Council-a (više boravaka: ukupno 1,5 godinu);
 • 1990.-1994.    Gostujući profesor u School of Dentistry, Cardiff University, Cardiff, Velika Britanija;
 • 1991. i 1992.  Gostujući znanstvenik (kraći istraživački boravci) u Dental School, University of Bristol, Bristol, Velika Britanija;
 • 1995.              Gostujući predavač u School of Dentistry, The Oregon   Health Sciences University, Portland, Oregon, SAD;
 • 2002.              Kraći studijski boravak u Dental School, Trinity College,  University of Dublin, Dublin, Irska;
 • 2006.              Kraći studijski boravak u University of Western Sidney, Sidney, Australija.

Stručni boravci i praktični tečajevi:

 • 1985.              Smithers Rapra Technology Ltd. (Shawbury, V. Britanija);
 • 1992.              Siemens (Erlangen, SR Njemačka);
 • 1993.              Nobel Biocare (Göteborg, Švedska);
 • 1994.              ADEC (Portland, Oregon, SAD);
 • 1994.              Cole Polymer Technologies Inc. (Buchanan, Michigan, SAD);
 • 1996.              DeTray Dentsplay (Dreieich, SR Njemačka);
 • 1996.              Ögussa Dental (Beč, Austrija);
 • 1996. i 2000.  Ivoclar (Schaan, Lihtenštajn);
 • 1997. i 1998.  KaVo (Biberach, SR Njemačka);
 • 2000.              3M ESPE (Neuss, SR Njemačka);
 • 2001.              Steiner Weber (Bologna, Italija);
 • 2008.              Miele & Cie (Gütersloh, SR Njemačka);
 • 2009.              Planmeca Oy (Helsinki, Finska).

Značajnije funkcije:

 • 1981.-1984., 1993.-1995., 1999.-2001.  Prodekan za nastavu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1981.-1984.  Predstojnik Zavoda za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1982.-1986.  Član Predsjedništva Društva za stomatološku protetiku Jugoslavije;
 • 1991.-1993.  Pomoćnik dekana za poslijediplomski studij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1992.-1995., 2000.- 2009. Član Savjeta European Prosthodontic Association;
 • 1992.-1998., 2007.-  Predsjednik Hrvatskog stomatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora;
 • 1992.  Učlanjuje Hrvatsko stomatološko društvo u World Dental Federation (FDI) i u European Regional Organisation - World Dental Federation (FDI);
 • 1993.-2001., 2007.-  Član Skupštine  World Dental Federation (FDI);
 • 1993.-2002., 2007.-  Član Skupštine European Regional Organisation – World Dental Federation (FDI);
 • 1995.   Predsjednik Odbora za osnivanje Hrvatske stomatološke komore;
 • 1995.-1997.   Osnivač i predstojnik Kliničkog zavoda za stomatološku protetiku Kliničke bolnice „Dubrava“;
 • 1995.-1999.   Dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1995.-2000.   Savjetnik u World Dental Federation (FDI);
 • 1995.-2002.   Član Odbora za ekvivalenciju diploma European Regional Organisation - World Dental Federation (FDI);
 • 1995.-   Predstavnik Hrvatske u European Prosthodontic Association;
 • 1997.- 2004.  Osnivač i predstojnik Kliničkog zavoda za stomatološku protetiku Kliničkog bolničkog centra Zagreb;
 • 1999.-2001.   Osnivač i predstojnik Zavoda za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • 2000.-2001.   Dopredsjednik European Prosthodontic Association;
 • 2001.-2002.   Prodekan za međunarodnu suradnju Stomatološkog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • 2001.-2002.   Predsjednik European Prosthodontic Association;
 • 2002.-2006.   Prorektor za nastavu i studente Sveučilišta u Zagrebu;
 • 2003.-2006.   Dopredsjednik sportskog društva HAŠK „Mladosti“ Sveučilišta u Zagrebu;
 • 2004.-  Član Odbora za specijalizaciju stomatološke protetike u European Prosthodontic Association;
 • 2006.-2010.   Član Uprave European Prosthodontic Association;
 • 2007.-   Član Izvršnog odbora, Glavnog odbora i Stručnog savjeta Hrvatskog liječničkog zbora;
 • 2007.-   Član Upravnog vijeća Hrvatske stomatološke komore;
 • 2007.-   Član Nacionalnog odbora za stomatologiju;
 • 2008.-   Glavni tajnik Odbora za diplomsku i poslijediplomsku edukaciju European  Regional Organisation - World Dental Federation (FDI);
 • 2008.-   Član Glavnog odbora Akademije medicinskih znanosti Hrvatske;
 • 2010.-   Član Odbora za imenovanja Association for Dental Education in Europe;
 • 2010.-   Osoba za vezu European Regional Organisation – World Dental Federation (praktična stomatologija) s Association for Dental Education in Europe (akademska stomatologija);
 • 2010.-   Član Odbora za nagrade i odlikovanja te Nadzornog odbora Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

Znanstveno-stručna aktivnost:

 • Područja interesa: stomatološka mobilna protetika, stomatološki materijali, sportska stomatologija, implantologija i temporomandibularni poremećaji;
 • Sudjelovao je u 14 projekata, od kojih u 6 međunarodnih (opširnije);
 • Najveći domet u znanstvenom radu i međunarodnu prepoznatljivost ostvario je u području stomatoloških materijala, posebno polimera mobilnih zubnih proteza;
 • Objavio je 355 radova (znanstveni, nastavni, stručni i drugi radovi te kongresni sažeci). 148 mu je radova objavljeno u časopisima koji se  indeksiraju u međunarodnim indeksnim publikacijama, od kojih su 64 rada CC/SCI/SSCI vrijednosti (opširnije);
 • Radovi su mu citirani 319 puta. U Science Citation Index-u radovi su mu citirani 296 puta (do rujna 2011.). U inozemnim knjigama radovi su mu još citirani 23 puta. Citirani su u 1 enciklopediji o medicinskim i dentalnim materijalima (Velika Britanija) te u 6 inozemnih udžbenika iz stomatološke protetike, temporomandibularnih poremećaja i stomatoloških materijala (Velika Britanija, Švicarska, Srbija, Bosna i Hercegovina), (opširnije);
 • Ima 4 autorska udžbenika, koautor je 7 knjiga (18 poglavlja) i urednik 3 udžbenika iz studijskih predmeta: Stomatološki  materijali, Forenzička stomatologija, Osnove implantologije, Gnatologija, Sportska medicina i Neurologija;
 • Recenzent je 8 udžbenika i 1 nastavnog priručnika (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija);
 • Aktivno je sudjelovao u mnogim znanstvenim i stručnim skupovima kao pozvani predavač, predavač, voditelj znanstvenih te stručnih sjednica i ocjenjivač, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu (opširnije);
 • Ocjenjivač je znanstvenih projekata u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa (2000.-2004.);
 • Ocjenjivač je projekata Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i  tehnologijski razvoj Republike Hrvatske (2005.);
 • Organizirao je mnoge znanstveno-stručne skupove te bio član ili predsjednik znanstvenih i organizacijskih odbora (opširnije);
 • Tijekom dosadašnje profesionalne karijere popularizirao je znanost i struku mnogobrojnim napisima i intervjuima u tisku (Vjesnik, Večernji list, Slobodna Dalmacija, Narodni list, Acta Stomatologica Croatica, Sonda, Medix, itd.), zatim u emisijama na radiju (BBC London: Radio-program na hrvatskom, Radio Sljeme, Treći program Radio Zagreba, Radio Krapina, Studentski radio) kao i u TV- emisijama HTV-a, OTV-a i Z1 (npr. Znanstvene vijesti, Znanstvena petica, Govorimo o zdravlju, Ekspertiza i dr.).

Nastavna aktivnost:

 • Redoviti profesor u trajnom zvanju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • Voditelj i predavač  kolegija Mobilna protetika i Stomatološki materijali te predavač u kolegijima Osnove  implantologije i Oralna higijena na diplomskom studiju matičnog fakulteta;
 • Voditelj i predavač kolegija Mobilna protetika i Stomatološki  materijali na diplomskoj razini Stomatološkog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1998.-2002.);
 • Obogatio je diplomski studij stomatologije u Hrvatskoj predmetom  Stomatološki materijali. Uredio je i sa suradnicima napisao prvi udžbenik iz tog područja struke, koji se, osim u Hrvatskoj, koristi kao nastavna literatura još i u nekim susjednim zemljama;
 • Na poslijediplomskoj razini predavao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,  u čiji je studij uveo nove predmete:  Sportska stomatologija, Polimeri  u  mobilnoj protetici i Patologija ležišta proteze;
 • Ispitivač je na državnim i specijalističkim ispitima te recenzent za izbor u zvanje primarijus u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske (1985.-2010.);
 • Mentor je 5 doktorskih disertacija, 17 magistarskih radova, 42 specijalizantska rada i 66 diplomskih radova (opširnije);
 • Član je mnogih povjerenstava za izbore nastavnika te ocjene magistarskih i doktorskih radova (Hrvatska, Velika Britanija, Finska, Grčka, Kosovo);
 • Član je ekspertne grupe Association for Dental Education in Europe za provođenje vizitacije i evaluacije Stomatološkog fakulteta Sveučilišta Jagielloński u Krakovu, Poljska (2001.);
 • Organizator je vizitacije i evaluacije Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2002.), provedenih od ekspertne grupe Association for Dental Education in Europe, prve takve vrste obavljene u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj;
 • U djelokrugu Association for Dental Education in Europe sudjeluje u 2 Erasmus / Socrates projekta o konvergenciji i donošenju zajedničkih osnova programa diplomskih studija stomatologije u Europi (1997.-2003.);
 • Kao član ekspertne grupe za specijalizaciju European Prosthodontic Association sudjeluje u  izradbi europskog programa specijalizacije iz stomatološke protetike te prepoznavanju prvih specijalista Europe, priznatih od European Prosthodontic  Association (2003.-);
 • U djelokrugu Association for Dental Education in Europe sudjeluje i u 1 Erasmus / Socrates projektu harmonizacije i standardizacije trajnog obrazovanja u stomatologiji Europe (2010.-).

Članstvo u znanstveno-stručnim društvima:   

 • 1970.  Hrvatski liječnički zbor (HLZ), član;
 • 1970.  Hrvatsko stomatološko društvo HLZ-a, član i predsjednik;
 • 1974.  Hrvatsko društvo za stomatološku protetiku HLZ-a, član;
 • 1976.  Hrvatsko antropološko društvo, član;
 • 1977.  European Prosthodontic Association, počasni član i bivši predsjednik;
 • 1986.  British Society for the Study of Prosthetic Dentistry, član;
 • 1990.  Academy of Dental Materials, izabrani član (FADM);
 • 1992.  World Dental Federation, član;
 • 1992.  European Regional Organisation-World Dental Federation, član;
 • 1992.  Association for Dental Education in Europe, član;
 • 1994.  Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, redoviti član;
 • 1995.  Hrvatska stomatološka komora, suosnivač i član;
 • 1995.  International College of Prosthodontists, član;
 • 1999.  Stomatološka sekcija Zdravniškega društva Slovenije, počasni član;           
 • 2005.  ITI – International Team for Implantology, član;
 • 2006.  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, član suradnik;
 • 2008.  Academy of Dentistry International, izabrani član (FADI);
 • 2008.  European Dental Students' Association, počasni član.

Aktivnost u znanstveno-stručnim časopisima:

 • 1993.-1996. Suosnivač je i glavni urednik časopisa Hrvatski stomatološki  vjesnik;
 • 1995.-1999. Predsjednik je Nakladničkog vijeća časopisa Acta Stomatologica Croatica;
 • 1997.-  Član je Uređivačkog kolegija časopisa European Journal  of Prosthodontics and Restorative Dentistry (Velika Britanija);
 • 2004.-  Član je Uređivačkog kolegija časopisa Medicinski vjesnik  (Bosna i Hercegovina);
 • 2006.-  Član je Uređivačkog kolegija časopisa Rad  Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Medicinske znanosti;
 • 2007.-  Predstavnik je jednog od dva nakladnika u Nakladničkom vijeću časopisa Acta Stomatologica Croatica;
 • 2009.-  Član je Savjeta časopisa Acta Medica Croatica Akademije medicinskih znanosti Hrvatske;
 • 2010.-  Član je Savjeta časopisa Journal of Clinical Dentistry and Research (Turska);
 • Recenzent je radova znanstvenih časopisa u Hrvatskoj (Acta Stomatologica Croatica i Acta Clinica Croatica), u Bosni i Hercegovini (Medicinski vjesnik i Bosnian Journal of Basic Medical Sciences) te u Velikoj Britaniji (European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry i Journal of Dentistry).

Aktivnost u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske:

 • 1974.-1978.  Član je Upravnog  odbora  Udruge  asistenata Društva  nastavnika i znanstvenika Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1976.  U društvu nastavnika i znanstvenika Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u uvođenju i organiziranju poslijediplomske nastave iz  pedagoške izobrazbe za sveučilišne asistente i nastavnike;
 • 1980.-1982.  Član je Skupštine Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1984.-1986.  Član je Odbora za standard djelatnika i studenata Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1994.-1996.  Član je Glavnog odbora Društva nastavnika i znanstvenika  Sveučilišta u Zagrebu (1994.-1996.);
 • 1999.-2001.  Član je Odbora za organizaciju nastave i studente Sveučilišta u Zagrebu;
 • 2002.-2006.  Kao prorektor za nastavu i studente predsjednik je Organizacijskog odbora Smotre Sveučilišta u Zagrebu;
 • 2002.-2010.  U djelokrugu Sveučilišta sudjeluje u tri Tempus projekta  (Kvaliteta visokog obrazovanja, e-obrazovanje, Kvaliteta obrazovanja studenata s posebnim potrebama);
 • 2003.-2006. Predsjednik je Upravnog vijeća Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu;
 • 2003.  Suradnik je u pripremi deklaracije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Hrvatska temeljena na znanju;
 • 2003.-2004.  Predsjednik je Koordinacijske skupine za reformu obrazovnog sustava Republike Hrvatske;
 • 2004.  Koordinator je Povjerenstva Rektorskog zbora Republike Hrvatske za učiteljske i odgojiteljske studije;
 • 2004.-2006.  Član je Vijeća za visoku naobrazbu Ministarstva obrane Republike Hrvatske;
 • 2005.  Na Sveučilištu u Zagrebu organizira javnu tribinu i raspravu  o državnoj maturi, prvu takve vrste provedenu u Republici Hrvatskoj;
 • 2005.-2006.  Član je Vijeća Republike Hrvatske za uvođenje državne mature;
 • 2005.-2006.  Član je Povjerenstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za izradbu zakona o studentima;
 • 2006.  Bio je kandidatom za rektora Sveučilišta u Zagrebu u dva izborna postupka;
 • 2006.-2010.  Član je Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za studente s posebnim potrebama;
 • 2009.-2011.  Član je Školskog odbora XII. Gimnazije u Zagrebu.

Priznanja i počasti:         

 • Dobitnik je mnogih priznanja i počasti domaćih i međunarodnih znanstvenih,  stručnih i sportskih društava (opširnije).

Obitelj:

 • Oženjen je i otac triju kćeri.

Hobiji:

 • Sport (vaterpolo) i klasična glazba.

 

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti IZBORNA SKUPŠTINA – 15. svibnja 2014.

 


novelirano: 21. svibnja 2014.
novelirano: 9., 7. prosinca 2011.
urednica: D. Torbica