Knjige:

 • Vodič kroz glazbene knjižnice i zbirke Zagreba = Guide through music libraries and collections in Zagreb / vodič sastavila i uredila Vedrana Juričić. - Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1997. - 127 str.
 • Glazbene zbirke u narodnim knjižnicama [Music collections in public libraries] / Vedrana Juričić, Sanja Vukasović-Rogač. - Rijeka : Benja, 1998. - 159 str.
 • Katalog muzikalija Benediktinskog samostana sv. Petra u Cresu = Catalogue of music manuscripts and prints in the Benedictine Convent of St. Peter in Cres / Vedrana Juričić. - Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo, 2000. - 349 str.

Članci:

 • Hrvatsko operno stvaralaštvo i njegovi književni izvori i predlošci. // Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, 4, 8 (1978), str. 17-40
 • Josip Andreis - bibliografija (suautor S. Miklaušić-Ćeran). // Arti musices, 13, 1 (1982), str. 69-92
 • Jedinstveni stvarni naslov za glazbene publikacije. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 32, 1-4(1989), str.1-30
 • O fonoteci u narodnoj knjižnici - njezinom značenju, organizaciji fonda i koncepciji rada. // Nekonvencionalna građa u bibliotekama. - Zagreb : Kulturno prosvjetni sabor Hrvatske, 1991, 19-22
 • Biblioteka akademika Josipa Andreisa u Zavodu za povijest hrvatske glazbe HAZU. // Arti musices, 24/2 (1993), 249-256
 • Ostavština Ladislava Šabana u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe HAZU. // Kaj, 29/1-2 (1996), 43-49
 • Conversion of Musical Data Sources from ISIS to PIKaDo (suautor dipl. ing. Sand Bakija). // INFO RISM, 8 (1997), 34-42; obj. i u Arti musices, 29/1 (1998), 91-99
 • Krsto Odak - stanje ostavštine / suautor Tatjana Čunko. // Krsto Odak : život i djelo. - Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo : Hrvatski glazbeni zavod : Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU, 1997, 175-266
 • Testiranje sintaktičkoga sustava za označivanje predmeta na primjerima iz glazbene literature. // Predmetna obradba : ishodišta i sljednice : zbornik radova. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 1998, 411-425
 • Dostupnost glazbenih baza podataka korisnicima u Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 41/1-2 (1998), 127-137