Meni osobnih stranica


Vlasta Ćosović

Datum rođenja:

  • 1957

Mjesto rođenja:

  • Pula

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik - Razred za prirodne znanosti (10.05.2018. - ...)

 

Životopis

Vlasta ĆOSOVIĆ, redovita je profesorica u trajnom zvanju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, rođena je 1957. U Puli. Diplomirala je 1980., magistrirala 1986. i doktorirala (na engleskom jeziku) 1996., također na PMF-u. Istražuje bentičke foraminifere, podjednako fodilne kao i recentne. Velike bentičke foraminifere nisu samo biostratigrafski markeri nego i okolišni indikatori, pa je na temelju promjene njihovih morfotipova, u naslagama jadranskog paleogena, postavljen model tranzicije iz plitkomorskog u dubokomorski okoliš, koji se mogao primijeniti u širem perimediteranskom području. U suradnji s kolegama iz Paleomagnetskog laboratorija Geofizičkog instituta Mađarske akademije objavila je kretanje i rotaciju Vanjskih Dinarida prema tektonskim cjelinama u zaleđu, čime je precizirana uloga Jadranske ploče u formiranju Alpa, Dinarida i šireg područja. Objavila je 31 rad u CC časopisima, od kojih je u 15 prvi ili drugi autor, koji su, prema bazi SCOPUS, citirani preko 420 puta, s h-indeksom 11.

Nagrada HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2027. godinu iz područja prirodnih znanosti.dodijeljena joj je za rad Development of transient carbonate ramps in an evelvong forelen basin. Basin research (DOI: 10.1111/BRE. 12274).


 

Bibliografija

Pregled radova po znanstveniku u bazi CROSBI