Meni osobnih stranica


akademik Eugen Topolnik

Datum rođenja:

  • 09.01.1912

Mjesto rođenja:

  • Tuzla

Datum smrti:

  • 15.09.2014

Mjesto smrti:

  • Zagreb

Akademske titule:

  • akademik
  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru - Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član - Razred za medicinske znanosti (15.11.1979. - 15.09.2014)
  • izvanredni član - Razred za medicinske znanosti (17.06.1963. - 15.11.1979.)

 

Biografija

Rođen 09.01.1912. u Tuzli. Osnovnu i srednju školu pohađao u Zagrebu i maturirao 1930. Iste godine upisao sam Veterinarski fakultet u Zagrebu na kome sam i diplomirao 1935. Kao volonter radio sam na Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti Veterinarskog fakulteta te izradio doktorsku disertaciju i promovirao 1937. g. Od 1937. do 1941. radio sam kao sreski veterinar u Kosjeriću, Trebinju, Perušiću i Vrbovskom. Krajem 1941. postavljen sam za asistenta na Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. God. 1944. odlazim na oslobođeni teritorij u Mostavini gdje ostajem do oslobođenja. Nakon toga radim na organizaciji proizvodnje bioloških preparata, a zatim u Serum zavodu u Vrbovcu i Kalinovici. Godine 1947. Izabran sam za asistenta u Zavodu za mikrobiologiju i imunologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Osnutkom Zavoda za veterinarska medicinska istraživanja u Zagrebu dodijeljen mi je rad na tom Institutu. Istovremeno sam izabran za znanstvenog suradnika. God. 1949. I 1950. bio sam 12 mjeseci na usavršavanju iz virusologije na Medicinskim fakultetima u Zürichu I Bernu. Nakon povratka na Veterinarski fakultet habilitirao sam i bio izabran za docenta na predmetu Mikrobiologija i imunologija. I dalje surađujem s Veterinarskim institutom gdje sam izabran za savjetnika. Od 1954. do 1977. predstojnik sam Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti Veterinarskog fakultetu u Zagrebu. Savjet za naučni rad SRH izabrao me je za naučnog suradnika.

Na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu vršim nastavu na redovnom I postdiplomskom studiju. Vodio sam 41 kandidata u izradi doktorske disertacije I nekoliko specijalizacija iz mikrobiologije i imunologije. Objavio sam 78 znanstvenih I 55 stručnih radova stručnih radova. Napisao sam udžbenik iz Mikrobiologije I imunologije te nekoliko skripata I priručnika.

Za dekana na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu izabran sam za šk. god. 1956/57 te 1957/58, 1964/65 i 1966/67. Četiri puta biran sam za prodekana. Više godina bio sam član Sveučilišnog savjeta i Sveučilištu vijeća.

Nekoliko godina bio sam potpredsjednik Društva nastavnika, kao i tajnik, a zatim i predsjednik Društva veterinara SRH. Uređivao sam znansteni časopis Vet. fakulteta “Veterinarski arhiv “ od 1953. do 1975. Uređivao sam više izdanja Poljopr. nakladnog zavoda, a bio sam i glavni urednik “Veterinarskog priručnika” u tri izdanja (1953., 1961., i 1967.) . Uređivao sam nekoliko izdanja Jug. akademije znan. i umj. u Zagrebu. God. 1963. izabran sam za izvanrednog, a 1979. za redovnog člana Jug. akademije znan. i umjetnosti u Zagrebu..

Sudjelovao sam na više kongresa i simpozija s referatom u našoj zemlji i inozemstvu. God. 1987. dobio sam nagradu za životno djelo za područje medicine koju dodjeljuje Sabor SRH.

Umirovljen sam 1981.

 


9. siječnja 2012.
Akademik Eugen Topolnik povodom 100. rođendana primio odlikovanje predsjednika Republike Hrvatske - Obavijest za medije uz Životopis akademika Topolnika


 


postavljeno: 06. lipanja 2001.
novelirano: 10. siječnja 2012.
urednica: D. Torbica