Meni osobnih stranica

Knjige

 

  1. Zadar u XV. stoljeću. Ekonomski razvoj i društveni odnosi. Institut za hrvatsku povijest, Zagreb 1977, 325. str.
  2. Prošlost Zadra III, Zadar pod mletačkom upravom 1409-1797, Zadar 1987. (koautor),  str. 27-123, 175-274.
  3. Hrvatsko srednjovjekovlje. Prostor, ljudi, ideje, Školska knjiga,  Zagreb1997, XVIII+620 str.+24 table u koloru; drugo izdanje, Školska knjiga, Zagreb 22007, XVIII+620 str.+24 table u koloru.
  4. Seljak i plemić hrvatskoga srednjovjekovlja, Filozofski fakultet, Zagreb 2002, str. 64.
  5. Povijest Hrvata, Srednji vijek, Školska knjiga, Zagreb 2003., (koautor), str.  185-231, 259-290, 321-370, 387-414.
  6. Srednjovjekovne ekonomije i hrvatska društva, Filozofski fakultet, Zagreb 2003, str. 73.
  7. Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku, Književni krug, Split 2007, str. 482.

 

 


novelirano: 27. rujna 2011.; 20. srpnja 2009.
urednica Duška Torbica