Tvrtko Korbar

Datum rođenja:

  • 17.02.1969

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik - Razred za prirodne znanosti (10.05.2018. - ...)

 

 

Tvrtko KORBAR, znanstveni savjetnik pri Hrvatskom geološkom institutu, rođen je 1969. u Zagrebu, gdje se i školovao. Diplomirao je 1956., magistrirao 1995., a doktorirao 2003. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se stratigrafijom i paleogeografijom mezozojskih i paleogenskih naslaga naših dinarskih planina, odnosno nekadašnje Jadranske karbonatne platforme, s osobitim osvrtom na rudiste, najčešće fosile u tim naslagama. Definirao je i nekoliko tektonostratigrafskih jedinica, koje su omogućile točniju rekonstrukciju geološke evolucije Vanjskih (ili Krških) Dinarida. Do sada je objavio 17 radova u CC-časopisima, koji su do sada citirani preko 300 puta, a od kojih je u 14 prvi ili drugi, odnosno korespondentni autor. Svi ti radovi proizašli su iz Korbarova rada na projektu GGK RH 1 : 50.000, na kojemu surađuje neprekidno od 1997., a od 2012. voditelj je projekta. Godine 2016. nagrađen je Nagradom HAZU iz područja prirodnih znanosti.