Bibliografija

 
Autorske znanstvene knjige:
 1) Hrvatsko kazalište u Zadru. Prilozi za kazališnu povijest Zadra. Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa. Teatrologijska biblioteka, knjiga 11., urednik Nikola Batušić, recenzenti: Marijan Matković i Nikola Batušić; Zagreb, 1985., br. str.: 243

2) Drama i kazalište hrvatske moderne u Zadru. Nakladni zavod Matice hrvatske. Knjižnica Studije, monografije, kritike. Urednik: Branimir Donat. Zagreb, 1990., br. str.: 402      

3)  Der kroatische Essay der achtziger Jahre.  Ausgewählt und eingeleitet von Tihomil Maštrović. Editor in chief Slobodan P. Novak. Most / The Bridge, Croatian Literature Series, vol. 9., Zagreb, 1991., br. str.: 372

4) General Nikola Maštrović. Život i djelo jednog hrvatskog časnika. Priredio Tihomil Maštrović. Biblioteka Perom i mačem, knj. I. Recezenti: prof. dr. sc. Stijepo Obad i dr. sc. Ante Gulin. Erasmus naklada; Zagreb, 1966., br. str.: 184

5) Pedeset godina Hrvatske kazališne kuće 1945. – 1995. Kazalištarije jednog repertoara.Uredio: Antun Travirka, recenzenti: prof. dr. sc. Ante Stamać i doc. dr. sc. Darko Gašparović. Hrvatska kazališna kuća Zadar/GAFF Zadar; Zadar, 1996., br. str.: 96 sa 170 sl.

6) Nad jabukama vile Hrvatice. Kroatističke studije. Biblioteka Croaticum, sv. 3., urednik akademik Radoslav Katičić, recenzenti: prof. dr. sc. Nikica Kolumbić i akademik Miroslav Šicel. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2001., br. str.: 372
 
7) Neukrotivo svoji. Kroatističke rasprave i članci, Manualia universitatis , sv. XIV., urednik akademik Radoslav Katičić, recenzenti dr. sc. Hrvojka Mihanović-Salopek, dr. sc. Robert Bacalja, Erasmus naklada d.o.o., Zagreb, 2011., br. str.: 335 

8) Međunarodno priznanje hrvatskoga jezika. Postignuće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Priredili Tihomil Maštrović i Lobel Machala, Zagreb, veljača 2011., br. str.: 288

9) Knjiga o Kraljskom Dalmatinu. Priredio Tihomil Maštrović. Peti svezak pretiska novina Kraljski Dalmatin / Il Regio Dalmata (1806. – 1810.), Urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović. Erasmus naklada d.o.o. / Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu / Sveučilište u Zadru, Zagreb, 2011., br. str.: 485

10) Croatica Mechitaristica. Tihomil Maštrović / Slavko Harni, Croatica Mechitaristica. Bibliografija hrvatskih knjiga objavljenih u Mehitarističkoj tiskari u Beču. Recenzenti dr. sc. Ivan Kosić i dr. sc. Maja Jokić, Erasmus naklada d.o.o., Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb, 2011., br. str.: 312 

11)  Kroatološki ogledi. Urednica Eugenija Ehgartner, recenzenti dr. sc. Hrvojka Mihanović-Salopek, dr. sc. Robert Bacalja, Leycam international, Zagreb 2017., br. str.  299

Priređene knjige:
1) Društvo hrvatskih književnika. Leksikon. Priredio Tihomil Maštrović. Most / The Bridge, Posebno izdanje. Glavni urednik: Slobodan P. Novak. Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 1991., br. str.: 486

2) Paula von Preradović: Pave e Piero. Traduzione dal tedesco: Anita Rho.Traduzione dal croato: Silvio Ferrari. Hefti edizioni; Milano, 1994., br. str.: 300

3) Ivo Vojnović: Izbor iz djela. Lapadski soneti; Geranium; Ekvinocijo; Dubrovačka trilogija. Priredio Tihomil Maštrović. Mosta. Hrvatski klasici, knj. 3. Urednik: Josip Laća. Zagreb, 1995., br. str.: 332

4) Milan Begović: Pustolov pred vratima. Predgovor Tihomil Maštrović. SysPrint. Lektira dostupna svima, kolo III, knj. 28. Urednik: Davor Uskoković. Zagreb, 1996., br. str.: 89

5) Ivo Andrić: Izabrana djela. Priredio Tihomil Maštrović. Riječ. Croatica. Hrvatska književnost u sto knjiga, II. kolo, knj. 34; Vinkovci, 1998., br. str.: 136 

6) Ivo Vojnović: Odabrana djela. Priredio Tihomil Maštrović. Riječ. Croatica. Hrvatska književnost u sto knjiga, III. kolo, knj. 37; Vinkovci, 1998., br. str.: 200

7) Milan Begović: Izbor iz djela. Priredio Tihomil Maštrović. Riječ. Croatica. Hrvatska književnost u sto knjiga, III. kolo, knj. 65. Glavni i odgovorni urednik: Josip Bratulić. Vinkovci, 1999., br. str.: 288

8) Milan Begović: Hrvatski Diogenes. Sabrana djela Milana Begovića, sv. VIII., uredio Tihomil Maštrović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti / Naklada Ljevak, Zagreb, 2003., br.str.: 238

9) Milan Begović: Studije i kritike. Vojislav Ilijić (1904.), Kritike i prikazi (1943.). Sabrana djela Milana Begovića, sv. XVII., uredio Tihomil Maštrović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti / Naklada Ljevak, Zagreb, 2003., br. str.:  598

10)    Ante Kovačić: Pripovijesti. Pripovjedački i dramski fragmenti. Izabrana djela Ante Kovačića. Knjiga prva. Priredio Tihomil Maštrović. Urednik Miroslav Šicel. Biblioteka Sabrana / Izabrana djela, Dom i svijet, Zagreb, 2004., br. str.: 336.

11) Milan Begović: Drame I. Myrrha (1902.), Gospođa Walewska (1906.), Dramski tekstovi objavljeni u periodici (1894. – 1903.) Sabrana djela Milana Begovića, sv. III., uredio Tihomil  Maštrović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti  / Naklada Ljevak, Zagreb, 2005., br. str.: 408

12)  Milan Begović: Drame II. Svadbeni let (1922.), Božji čovjek (1924.), Dramski tekstovi objavljeni u periodici (1909. – 1922.) Sabrana djela Milana Begovića, sv. IV., uredio Tihomil  Maštrović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti / Naklada Ljevak, Zagreb, 2005., br. str.: 400

13)  Milan Begović:  Eseji, kritike, polemike, miscelanea, intervjui. Sabrana djela Milana Begovića, sv. XX., knj. I., Eseji, kritike, polemike, miscelanea, uredili Andrea Sapunar i Tihomil Maštrović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti / Naklada Ljevak, Zagreb, 2005., br. str.: 452

14) Milan Begović: Eseji, kritike, polemike, miscelanea, intervjui. Sabrana djela Milana Begovića, sv. XX., knj. II., Intervjui, uredili: Andrea Sapunar i Tihomil Maštrović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti / Naklada Ljevak, Zagreb, 2006., br. str.: 550 

15)  Josip Horvat, Kultura Hrvata kroz 1000 godina. Knjiga prva. Urednik i autor predgovora Tihomil Maštrović, Naklada Fran, Zagreb, 2006., br. str.: 648

16) Pisma Iva Vojnovića. Knjiga I. (br. str.: 654); Knjiga II. (br. str.: 588); Knjiga III. (br. str.: 538). Priredio Tihomil Maštrović, urednik Luko Paljetak,  Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu / Matica hrvatska – Ogranak Dubrovnik, Zagreb – Dubrovnik, 2009., ukupno u tri knjige br. str.: 1780

17)  Milan Begović: Izabrani dramski prijevodi. Sabrana djela Milana Begovića, sv. XXII., uredio Tihomil  Maštrović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti / Naklada Ljevak, Zagreb, 2010., br. str.: 573

Priređeni pretisci novina:
1) Zora dalmatinska. Zadar, 1844. – 1849. Erasmus naklada / Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Biblioteka Rariteti – Pretisci, 2, [pretisak časopisa], priredili: Tihomil Maštrović i Milan Mirić; sv. 1-4; Zagreb, 1994. – 1998., br. str.: I. sv.: 424; II. sv.: 422; III. sv.: 416: IV. sv. 572.

2) Kraljski Dalmatin / Il Regio Dalmata. Zadar, 1806. – 1810. Priredio Tihomil Maštrović i napisao predgovor u sv. I., str. I-XXXII, uz hrvatski, prijevodi na talijanski, francuski i engleski. Erasmus naklada d. o.o. / Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu / Sveučilište u Zadru, Biblioteka Rariteti- Pretisci, 4, [pretisak časopisa], urednik Tihomil Maštrović, sv. 1-4; Zagreb - Zadar, 2006. – 2008., br. str.: I. sv.: 200+XXXII; II. sv.: 416+ IV; III. sv.: 424+IV; IV. sv. 420+IV.

Uredništva:
1)  Zbornik o Slavku Ježiću. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa povodom 100. obljetnice rođenja . Zagreb – Zadar, 19. – 22. listopada 1995. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici,  sv. 2, glavni urednik prof. dr. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.; Zagreb, 1997., br. str.: 248

2)  Zbornik o Mihovilu Kombolu. Književni povjesničar, kritičar i prevodilac. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa u povodu 25. obljetnice smrti. Zadar, 18. – 20. studenoga 1981.  Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 1, ponovljeno izdanje, urednici: prof. dr. Nevenka Košutić-Brozović i prof. dr. Tihomil Maštrović, gl. ur. knjižnog niza prof. dr. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.;  Zagreb – Zadar, 1997., br. str.: 332

3)  Zbornik o Franji Fancevu. Književni povjesničar i filolog. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa. Zagreb – Zadar, 20. – 22. ožujka 1997. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 3, glavni urednik prof. dr. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.;  Zagreb – Zadar, 1998., br. str.: 415

4)  Recepcija Milana Begovića. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 120. obljetnice rođenja Milana Begovića. Zagreb / Zadar, 5. – 8. prosinca 1996. Glavni urednik prof. dr. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu / Zavod za povijest hrvatske književnosti HAZU u Zagrebu / Hrvatsko filološko društvo Zadar; Zagreb – Zadar, 1998., br. str.: 492

5)  Zbornik o Tomi Matiću. Književni povjesničar i filolog. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa. Zagreb – Osijek – Zadar, 20. – 24. travnja 1998. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 4. Glavni urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.; Zagreb, 1998., br. str.: 432 

6) Radoslav Katičić: Na kroatističkim raskrižjima. Biblioteka “Croaticum”, sv. 1. Urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji - Studia Croatica; Zagreb, 1999., br. str.: 298

7) Mirjana Matijević Sokol – Vladimir Sokol: Hrvatska i Nin u doba kneza Branimira. Urednik Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji - Studia Croatica - Hefti; Milano, 1999., br. str.: 115

8) Vladimir Horvat: Bartol Kašić – otac hrvatskoga jezikoslovlja. Biblioteka “Croaticum”, sv. 2. Urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji – Studia Croatica; Zagreb, 1999., br. str.: 332

9) Željko Tomičić: Panonski periplus. Arheološka topografija kontinentalne Hrvatske. Biblioteka “Hrvatska arheološka baština”, sv. 1. Urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji - Studia Croatica – Institut za arheologiju Zagreb; Zagreb, 1999.

10)  Zbornik o Albertu Haleru. Književni povjesničar, teoretičar i estetičar. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa. Zagreb  –  Dubrovnik, 29. – 30. travnja 1999. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 5. Glavni urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.; Zagreb, 2000., br. str. : 365 

11)  Zbornik o Branku Vodniku književnom povjesničaru. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa. Zagreb  –  Varaždin, 13. – 15. travnja 2000. Hrvatski književni povjesničari,  Znanstveni zbornici, sv. 6. Glavni urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.; Zagreb, 2001., br. str. : 451 

12) Zbornik radova o Ivanu Milčetiću, književnom povjesničaru, filologu i etnologu. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa. Varaždin – Malinska, 19. – 20. travnja 2001., Varaždin, 16. studenoga 2001. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 7. Glavni urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.;  Zagreb, 2002., br. str. : 551

13) Sabrana djela Milana Begovića. Sv. I-XXVI. Glavni urednik izdanja: Tihomil Maštrović. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti / Naklada Ljevak, sv. I - XXVI; Zagreb, 2002. – 2011. [Dosad objavljeno 20 od predviđenih 24 svezaka.]

14)  Ivo Perić: Antun Radić 1868. - 1919. Biblioteka Povjesnica. Urednik izdanja: Dr. Tihomil Maštrović. Dom i svijet;  Zagreb, 2002.

15)  Zbornik radova o Dragutinu Prohaski, književnom povjesničaru i književnom kritičaru. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa. Osijek, 16. i 17. svibnja 2002. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici,  sv. 8., glavni urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović.  Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.; Zagreb, 2003., br. str.: 413 

16)  Zbornik radova o Milanu Rešetaru, književnom kritičaru i filologu. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa. Beč, 25. rujna 2004. / Dubrovnik, 1. – 2. listopada 2004. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 9., glavni urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.; Zagreb, 2005., br. str. : 583 

17)  Zbornik radova o Vatroslavu Jagiću, književnom povjesničaru, kritičaru i filologu. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa. Beč, 1. listopada 2005. / Varaždin, 13. – 15. listopada 2005. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 10, knj. I., glavni urednik Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.; Zagreb, 2007., br. str.: 491

18) Zbornik radova o Vatroslavu Jagiću,  književnom povjesničaru, kritičaru i filologu. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa. Beč, 1. listopada 2005. / Varaždin, 13. – 15. listopada 2005. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 10, knj. II., Bibliografija / Literatura, glavni urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.; Zagreb, 2007., br. str.: 423

19)  Bibliografija Hrvatski književni povjesničari (1983.) – 1997. – 2007. Hrvatski književni povjesničari – znanstveni zbornici, sv. 1. – 10, priredila Martina Ćavar, urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu; Zagreb, 2007., br. str.: 93

20)  Zbornik o Šimi Ljubiću. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, Zadar, 3. listopada 2007. / Stari Grad (o. Hvar), 4. – 6. listopada 2009. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 11, gl. urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.; Zagreb, 2009., br. str.: 745

21) Zbornik o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, Varaždin / Varaždinske Toplice, 15. – 17. travnja 2010. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 12, gl. urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu et al.; Zagreb, 2011., br. str.: 825

22) Andrea Sapunar Knežević: Književni prsten. Gradišćanskohrvatske i druge kroatističke teme, Biblioteka Manualia Universitatis, knj. XV, ur. akademik Radoslav Katičić, urednik knjižnog niza: Tihomil Maštrović, Erasmus naklada d.o.o., Zagreb, 2012., br. str.: 228m

23) Zbornik o Ivi Frangešu. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, Zagreb / Trst, 19. – 21. travnja 2012. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 13, gl. urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu et al.; Zagreb, 2013., br. str.: 739

24) Zbornik o Antunu Barcu, Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa, Zagreb / Crikvenica, 24. – 26. travnja 2014., Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 14, gl. ur. prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagreb, et. al.; Zagreb, 2015., br. str. 653

25) Zbornik o Đuri Šurminu. Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa, Zagreb / Varaždin  / Čazma, 21. i 22. travnja 2016., Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 15, gl. ur. prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagreb, et. al.; Zagreb, 2017., br. str. 521

26) Zbornik o Miloradu Mediniju. Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa, Zagreb – Dubrovnik, 9. – 11. studenoga 2017., Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 16, gl. ur. prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagreb, et. al.; Zagreb, 2018., br. str. 568

 

Znanstveni radovi:
1)  Milan Begović i Pirandellova drama "Šest lica traže autora" Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, II, br. 1-2 (3-4), str. 28-31; Zagreb, 1976. 
 
2)  Dva gotovo nepoznata Begovićeva dramska prijevoda. Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, III, br. 2(6), str. 148-153; Zagreb, 1977.    
 
3)  Prva hrvatska kazališna sezona u Zadru 1907. godine. (Prilog kazališnoj povijesti Zadra.) Radovi Centra JAZU u Zadru, sv. XXV, str. 379-402 + VI tab. + Summary; Zadar, 1978. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

4)  Dramski prijevodi Mihovila Kombola. Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, IV, br. 8, str. 84-88; Zagreb, 1978.

 5)  Dvije nepoznate pjesme o viškom boju. Naše more, XXV, br. 3-4-5, str. 93-97; Dubrovnik, 1978.

 6) Kazališne veze Zadra i Zagreba krajem XIX. i početkom XX. stoljeća. Radovi Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU u Zadru, sv. XXVI, str. 171-211 + III tab.+ Summary; Zadar, 1979.

7) Gostovanje profesionalnog hrvatskog kazališta iz Zagreba u Hrvatskoj XIX. stoljeća. Zbornik Dani hvarskog kazališta, XIX. stoljeće. (Eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru), sv. VI, str. 333-345 + II tab.; Split, 1979.

8) Prilozi iz književnosti u zadarskom časopisu "Lovor" (1905.) Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, V, br. 11, str. 112-119; Zagreb, 1979.

 9) Ivo Vojnović i Zadar. Anali Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU u Dubrovniku, sv. XVII, str. 661-726 + 2 sl. na I tab. + Summary; Dubrovnik, 1979. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

10) Kazališni rad u Zadru u doba hrvatske moderne. Zbornik Dani hvarskog kazališta, Hrvatska moderna. (Eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru), sv. VII, str. 107-126; Split, 1980. Isto  i u: Mogućnosti, XXVII, br. 2-3, str. 180-195; Split, veljača-ožujak 1980.

11)  Filozofija sumatraizma. (O prozi Miloša Crnjanskog.) Istra, XVIII, br. 3-4, str. 135-139; Pula, 1980.

12) Hrvatsko glumište u Zadru. (Prilog istraživanju dokumentacije o kazališnoj povijesti Zadra.) Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, VI, br. 14-15-16, str. 217-232; Zagreb, 1980.

13) Nešto građe o "Hrvatskom diletantskom pozorišnom društvu u Zadru" (1912.-1914.) Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, VI, br. 14-15-16, str. 233-236; Zagreb, 1980.

14) Dramsko prevoditeljstvo Milutina Cihlara Nehajeva. Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, VI, br. 17, str. 128-132; Zagreb, 1980.

15) Hrvatsko diletantsko kazališno društvo u Zadru (1910. – 1914.) Radovi Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU u Zadru, XXVII-XXVIII, str. 343-354 + V tab. + summary; Zadar, 1981.

16) Nepoznata korespondencija Ive Andrića. 118 pisama Zdenki Marković. Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, VII, br. 18-19, str. 13-80; Zagreb, 1981. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

17) Ulderiko Donadini kao dramatičar. Zbornik Dani hvarskog kazališta, Hrvatska dramska književnost i kazalište u međuratnim godinama, sv. IX, str. 120-126; Split, 1982. Isto i u: Mogućnosti, XXIX, br. 1-2, str. 136-141; Split, siječanj-veljača 1982.

18) Revolucionarni začeci prvog profesionalnog kazališta u povijesti Zadra. Zbornik Dani hvarskog kazališta, Hrvatska dramska književnost i kazalište od 1935. do 1955., sv. X. str. 332-354; Split, 1983. Isto i u: Mogućnosti, XXX, br. 1-2-3, str. 260-276; Split, siječanj-veljača-ožujak 1983.

19) Zadarsko Narodno kazalište (1945. – 1963.) Zbornik Dani hvarskog kazališta. Suvremena hrvatska drama i kazalište (1955. – 1975.), sv. XI, str. 346-355; Split, 1984. Isto i u: Mogućnosti, XXXI, br. 1-2-3, str. 229-236; Split, siječanj-veljača-ožujak 1984.

20)  Gostovanje zagrebačkog "Dramatičkog družtva Narodnog zemaljskog kazališta" u Splitu 1893. godine. Zbornik Hrvatski narodni preporod u Splitu, str. 357-372 + Summary; Split, 1984. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

21)   Zadarsko lutkarstvo. Umjetnost i dijete, XVII, br. 5 (100), str. 427-430; Zagreb, 1985.

22)  Pogledi na kazališni život Zadra XVII., XVIII. i XIX. stoljeća. Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, XI, br. 31, str. 90-104; Zagreb, 1985.

23)  Korespondencija Milana Begovića i Dinka Šimunovića. Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, XI, br. 32-33, str. 73-88; Zagreb, 1985.

24) Počeci hrvatske drame i kazališta u Zadru. Zbornik Dani hvarskog kazališta, Srednjovjekovna I folklorna drama i kazalište, sv. II, str. 161-176; Split, 1985. Isto i u: Mogućnosti, XXXII, br. 1-2-3, str. 119-131; Split, siječanj-veljača-ožujak 1985.

25)  Mladi Begović u zrcalu zadarskog izdavaštva – plodovi jedne uzajamnosti. Mogućnosti, XXXVI, br. 9-10, str. 825-850; Split, rujan-listopad 1988.

26)  Polemika Car-Kisić o poetici Milana Begovića godine 1900. Zbornik Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti, sv. 3, str. 205-210; Zagreb-Varaždin, 1988. Isto i u: Gesta, X, br. 29-30-31, str. 205-210; Varaždin, 1988.
27)  "Ivo Senjanin" - nepoznati liberto Milana Begovića. Usponi. br. 4, str. 67-70; Senj, 1988.

28)  Paginae iadertinae Ive Vojnovića. Dubrovnik, XXXII, br. 1-2, str. 52-73; Dubrovnik, 1989.

29)  Izdavački i dramski pokušaj Milutina Cihlara Nehajeva. Dometi, XXII, sv. 4, str. 277- 284; Rijeka, 1989.

30)  Dramski pokušaji Silvija Strahimira Kranjčevića. Dometi, XXIII, sv. 1. str. 85-89; Rijeka, 1990.

31)  Recepcija dramskog stvaralaštva Ante Tresića Pavičića u zadarskom izdavaštvu njegovog doba. Mogućnosti, XXXVII, br. 3-4, str. 459-466; Split, ožujak-travanj 1990.

32)  Prirodoslovac i estet. Uvodni tekst u grafičkoj mapi Brusini u počast. Prirodoslovna mapa br. 1 Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja u Zagrebu, str. 7-10, + 3 sl.; Zagreb, 1990.

33)  Natural historian and Aesthete. In Honour of Spiridion Brusina. Natural History portfolio 1, Croatian Natural History Museum, str. 7-10 + 5 sl.; Zagreb, 1990.

34)  Narodno kazalište Zadar (1945. – 1974.) Repertoar hrvatskih kazališta 1840-1860-1980. Knjiga prva, Globus / JAZU; Zagreb, 1990., str. 647-662.

35) Brusina – javni djelatnik i kulturni radnik. Zbornik Brusina, Matica hrvatska – Ogranak Zadar, gl. Urednik Josip Balabanić, str. 99-107 + Abstract; Zadar, 1991. Isto I u: Zadarska revija, XI, br. 4-5, str. 99-107; Zadar, 1991. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

36)  Talijansko kazalište u hrvatskom primorju. Važan prinos hrvatskom kazališnom repertoaru. Zbornik Krležini dani u Osijeku 1987-1990-1991., str. 203-210; Osijek- Zagreb, 1992.

37)  "Hrvatski Diogenes" – doprinos Milana Begovića hrvatskom političkom kazalištu. Zbornik Krležini dani u Osijeku 1992, str. 158-171; Osijek-Zagreb, 1993. 

38)  Kroatizam Ante Kuzmanića i "Zore dalmatinske". Zbornik radova - "Zora dalmatinska". Zbornik radova sa znanstvenog skupa 150. obljetnica "Zore dalmatinske" održanog u Zadru 13. - 15. listopada 1994; str. 59-78, Matica  hrvatska - Ogranak Zadar, gl. urednik Šime Batović; Zadar, 1995. Isto i u: Zadarska smotra, XLIV, br. 3-4; Zadar,1995. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

39) Zaboravljeni hrvatski general Nikola Maštrović. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. XXXVII, str. 685-716, s 8 sl. + Summary; Zadar, 1995. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

40)  Ideja slobode u književnom djelu Stjepana Čuića. Književni Osijek. Knjževnost u Osijeku i o Osijeku od početaka do danas. Zbornik znanstvenoga skupa. Pedagoški fakultet Osijek; str. 425-432 + Summary; Osijek, 1996. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

41)  Doprinos Slavka Ježića hrvatskom kazalištu. Zbornik o Slavku Ježiću. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa povodom 100. obljetnice rođenja, Zagreb – Zadar, 19. - 22. listopada 1995., Hrvatski književni povjesničari, sv. 2, glavni urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović;  Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, str. 175 + 2 tab. + Summary; Zagreb, 1997. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

42)  Hrvatsko kazalište u Otočcu godine 1844. Zbornik Grad Otočac 3, str. 109-120 s 6 sl.;Otočac, 1997. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

43)  Ante Starčević i krug oko "Zore dalmatinske". Zbornik Ante Starčević i njegovo djelo. Znanstveni skup o 100. obljetnici smrti Oca domovine 18. i 19. travnja 1996. u Zagrebu; str. 175-185, HAZU; Zagreb, 1997.

44) Hrvatski preporodni nagovještaji u Zadru krajem XIX. i početkom XX. stoljeća. Zbornik Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost uoči     preporoda, sv. XXIII, str. 45-60; Književni krug; Split, 1997.

45) Književni opisi riba, mora i primorja u putopisu "Naravoslovne crtice sa sjevero-istočne obale Jadranskog mora" Spiridiona Brusine. Zbornik Tisuću godina prvoga spomena ribarstva u Hrvata, HAZU, gl. urednik Božidar Finka, Zagreb 1997., str. 219-230 + Zusammenfassung. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

46) Begovićev prinos hrvatskom političkom kazalištu. Recepcija Milana Begovića. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa. Hrvatski  studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za povijest hrvatske književnosti HAZU u Zagrebu, Hrvatsko filološko društvo Zadar, gl. urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Zagreb-Zadar, 1998., str. 129-152. + Summary. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

47)  Begović i Zadar. Recepcija Milana Begovića. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za povijest hrvatske književnosti HAZU u Zagrebu, Hrvatsko filološko društvo Zadar, gl. urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović,  Zagreb-Zadar, 1998., str. 257-274. + Summary. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

48) Franjo Fancev o Hrvatskom narodnom preporodu. Zbornik o Franji Fancevu. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Zagreb-Zadar, 20. – 22. ožujka 1997., Hrvatski književni povjesničari, sv. 3, gl. urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu; Zagreb, 1998., str. 35-42. + Summary.

49)  Hrvatsko kazalište u Otočcu godine 1844. Zbornik Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost u doba preporoda (ilirizam, romantizam), sv. XXIV, str. 25-42 s 6 sl.; Književni krug; Split, 1998.

50) Hrvatska svijest u starih Zadrana u interpretaciji Tome Matića. Zbornik o Tomi Matiću. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Zagreb – Osijek – Zadar, 20. – 24. travnja 1998., Hrvatski književni povjesničari, sv. 4, glavni urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu; Zagreb, 1998., str. 55-66. + Summary. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

51)  Halerova prosudba Preradovićeva pjesništva. Zbornik o Albertu Haleru. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa o Albertu Haleru, književnom povjesničaru, teoretičaru i estetičaru, Zagreb – Dubrovnik, 29. – 30. travnja 1999., Hrvatski književni povjesničari, sv. 5, glavni urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu; Zagreb, 2000., str. 71-79. + Summary.

52)  Branko Vodnik – vlasnik, urednik i suradnik Mlade Hrvatske. Zbornik o Branku Vodniku. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa o Branku Vodniku, književnom povjesničaru, Zagreb – Varaždin, 13. – 15. travnja 2000.,  Hrvatski književni povjesničari, sv. 6, glavni urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović,  Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu; Zagreb, 2001., str. 127-137. + I. tab. + Summary. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

53)  Uloga Zadra u povijesti hrvatskoga srednjovjekovnog kazališta. Muka kao nepresušno nadahnuće kulture. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija Zadar–Preko, 2000. Udruga Pasionska baština, urednik Jozo Čikeš, Zagreb, 2001.,  str. 133.–150. + Résumé.

54)  Povjesnica književnog prešućivanja. Religijske teme u književnosti. Zbornik radova međunarodnoga simpozija održanog u Zagrebu 9. prosinca 2000. Biblioteka Religijski niz, knj. 1., Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, gl. urednik Ivan Koprek, Zagreb, 2001., str. 33-38.

55)  Ivan Milčetić o Nikoli Tommaseu. Zbornik o Ivanu Milčetiću. Zbornik radova sa znanstvenog skupa o Ivanu Milčetiću, književnom povjesničaru, filologu i etnologu, Varaždin – Malinska, 19. – 20. travnja 2001., Varaždin, 16. studenoga 2001.,  Hrvatski književni povjesničari, sv. 7, gl. urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu /etc./; Zagreb, 2002., str. 81-88 + Summary. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

56)   Zaboravljeni književni kritičar Zvonimir Butković. Riječki filološki dani. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 9. do 11. studenoga 2000., knjiga IV., gl. ur. Diana Stolac, Filozofski fakultet Sveučilišta   u Rijeci, Rijeka, 2002., str. 239-250 + Summary.

57)  Počeci hrvatskoga kazališta u Otočcu u doba narodnoga preporoda. Zbornik Stjepanu Antoljaku u čast. Hrvatski državni arhiv, uredio Josip Kolanović, Zagreb, 2003., str. 253-272, s 5 sl. + Zusammenfassung. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

58)   Kontroverzni Begović. 2. Kijevski književni susreti. Zbornik radova i pjesama, urednik doc. dr. sc. Stipan Matoš, Kijevo, kolovoz 2003., str. 9-25

59)  Dragutin Prohaska i Antun Gustav Matoš. Zbornik o Dragutinu Prohaski. Zbornik radova sa znanstvenog skupa o Dragutinu Prohaski, književnom povjesničaru i književnom kritičaru, Hrvatski književni povjesničari, sv. 8, gl. urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu /etc./; Zagreb, 2003., str. 87-98 + Summary. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

60)  Antun Gustav Matoš i Zadar. 3. Kijevski književni susreti. Zbornik radova i pjesama, urednik doc. dr. sc. Stipan Matoš, Kijevo, kolovoz 2004., str. 57-68

61)  Kulturološke i političke pretpostavke diskrepancije inozemne i tuzemne recepcije književnog stvaralaštva Milana Begovića. Riječki filološki dani. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 14. do 16. studenoga 2002., knjiga V., gl. ur. Irvin Lukežić,  Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2004., str. 327-336

62)   S tuđinom u istom kavezu. Motiv tijela u poeziji Antuna Branka Šimića. 4. Kijevski             
    književni susreti. Zbornik radova i pjesama, urednik doc. dr. sc. Stipan Matoš, Kijevo, kolovoz 2005., str. 61-74

63)  Milan Rešetar i hrvatska književna historiografija. Zbornik radova o Milanu Rešetaru. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o Milanu Rešetaru, književnom kritičaru i filologu, Beč, 25. rujna 2004. – Dubrovnik, 1. - 2. listopada 2004,  Hrvatski književni povjesničari, sv. 9, gl. urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu /etc./; Zagreb, 2005., str. 31-41+ Zusammenfassung.

64)  Pagine Iadertinae Antuna Gustava Matoša. Uz 90. obljetnicu smrti Antuna Gustava Matoša. Croatica et Slavica Iadertina. Sveučilište u Zadru. Zadar, 2005., str. 291-311 + Summary. 

65)  Vatroslav Jagić i pjesnici hrvatskoga romantizma. Zbornik o Vatroslavu Jagiću. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o Vatroslavu Jagiću, Beč 1. listopada 2005. i u Varaždinu 13. – 15. listopada 2005. Hrvatski književni povjesničari, sv. 10, gl. urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu /etc./; Zagreb, 2007., str. 69-78 + Zusammenfassung.

66)   Zdenka Marković i Ivo Andrić – jedno književno prijateljstvo. Zbornik Pismo Zdenke Marković, urednik Mirko Ćurić, DHK-Ogranak slavonskobaranjskosrijemski, Osijek – Požega, 2007., str. 13-58

67)  Zadar – metropola hrvatske moderne. Zadarski filološki dani 1. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 20. i 21. svibnja 2005., Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, ur. Vanda Babić i Zdenka Matek Šmit, Zadar, 2007., str. 209-229. + Summary.

68)  Fra Petar Krstitelj Baćić i hrvatski narodni preporod u Dalmaciji. Zbornik o Petru Krstitelju Baćiću, Zbornik radova sa znanstvenog skupa “Petar Krstitelj Baćić”, Skradin- Visovac, 27.- 28. X. 2006., Knjižnica Tihi pregaoci, knj. 5, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2007., str. 61-75 + Sažetak + Abstract 

69)  Doprinos Makaranina Nikole Maštrovića hrvatskoj duhovnoj i kulturnoj baštini. Franjevci i Makarska od 1502. do 2002. godine. Radovi znanstvenoga skupa “Franjevci i Makarska”, održanog u prigodi pet stoljeća od prvoga pisanog spomenika franjevaca u Makarskoj. Simpozij je održan u Makarskoj od 17. do 20. listopada 2002., gl. urednik fra Hrvatin Gabrijel Jurišić. Kačić, XXXVI.-XXXVIII, sv. 36-38, Split, 2004.-2006., str. 1095-1124 s 5 sl. + Summary. [Tiskano 2007.!]

70)  Najstarije novine na hrvatskom jeziku. Hrvatski iseljenički zbornik, Hrvatska matica iseljenika, Zagreb, 2007., str. 61- 66 s 1 sl + Summary + El más antiguo periódico en idioma croata.

71)  Pisma Iva Vojnovića. Dubrovnik, nova serija, godište XX, br. 4, str. 150-163; Dubrovnik, 2009.

72)  Suradnja Šime Ljubića u Zori dalmatinskoj. Zbornik o Šimi Ljubiću. Zbornik radova Međunarodnoga skupa, Zadar, 3. listopada 2007., Stari Grad (o. Hvar), 4.-6. listopada 2009. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 11, gl. urednik Tihomil Maštrović; Zagreb, 2009., str. 111-124 + Summary

73)   Projekt «Cjeloživotno učenje knjižničara: ishodi učenja i fleksibilnost». Zbornik Cjeloživotno učenje knjižničara: ishodi učenja i fleksibilnost, urednice Aleksandra Horvat i Dijana Machala, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb, listopad 2009., str. 13-19 

74)  Petar Zoranić i njegov zadarski krug. Kolo, XIX, br. 3-4, str. 99-105; Zagreb, 2009.

75)  Čudaci neukrotiva duha. Tipološka određenja književnih likova Kovačićevih pripovijesti. Croatica et Slavica Iadertina, vol. V, Zadar, 2009., str. 385-393+ Summary

76)  Ivan Kukuljević Sakcinski – začetnik hrvatske književne historiografije, Zbornik o Ivanu 
Kukuljeviću Sakcinskom, Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa, Varaždin / Varaždinske Toplice, 15.-17. travnja 2010., Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 12, gl. ur. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu et al., Zagreb, 2011., str. 17-23 + Summary

77)  Zadar : Centar hrvatskoga modernizma. / Zadar : The Capital of Croatian Modernism /  Zbornik That Other Sea / NUROPE XI Oasis / Ono drugo more; sjećanja, identitet i arhipelagos / That Other Sea; Memories, Identity and Archipelagos, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2012., str, 64-69, str. 126-129. 

78)  Zdenka Marković i Ivo Andrić – jedno književno prijateljstvo. Zbornik Dani Dobriše Cesarića. Izbor tekstova sa znanstvenih kolokvija održanih na Danima Dobriše Cesarića od 2003. do 2011. godine. Urednica Tatjana Ileš. Grad Požega / Društvo hrvatskih književnika – Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski, Osijek / Požega, 2012., str. 108-131

79)  Međunarodno priznanje hrvatskoga jezika. Kolo, XXII, br. 5-6, str. 172-181; Zagreb, 2012.

80) Croatica Mechitaristica. Republika, LXVIII, br. 10, str. 56-66; Zagreb, listopad 2012.

81) Slavko Ježić i hrvatsko kazalište /Slavko Ježić et le theatre croate. Zbornik Slavko Ježić, romanist i kroatist, prevoditelj, intendant kazališta, sveučilišni professor. Radovi sa znanstvenog skupa Hommage à Slavko Ježić / Skup Hrvatsko – francuski dodiri, Zagreb, 22. ožujka 2012., Sveučilište u Zagrebu, ur. Irena Stopfer, prof., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF – press, Zagreb, 2013., str. 77-97

82)  Frangešovo viđenje hrvatske moderne. Zbornik o Ivi Frangešu. Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa, Zagreb / Trst, 19. – 21. travnja 2012., Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 13., gl. ur. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu et al., Zagreb, 2013., str. 65-74 + Summary

83)  Begović pred vratima. Republika, LXVIII, br. 8-9, str. 92-101; Zagreb, kolovoz-rujan  2013.

84) Otpor memoricidu: Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Zbornik Vukovar ’91. – Genocid i memoricidna baština Europske unije. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, ur. D. Živić, S. Špoljar Vržina, S. Cvikić, I. Žebec Šilj, Zagreb – Vukovar, 2014., str. 87-98 + Summary

85)  Joja Ricov u svom zavičaju. Život i djelo Kaljanina Joje Ricova. Zadarska smotra, LXIII, br. 1-2, str. 16-22 s 1 sl., Zadar, 2014.

86)  Antun Barac i HAZU (JAZU). Zbornik o Antunu Barcu. Zbornik radova Znanstvenog skupa o Antunu Barcu, Zagreb / Crikvenica, 24. – 26. travnja 2014., Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 14., gl. ur. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu et al., Zagreb, 2015., str. 51-66 + Summary

87)   Međunarodno priznanje hrvatskoga jezika. Hrvatski istok u domovinskom ratu – iskustva, spoznaje i posljedice, Biblioteka Zbornici, knj. 48., gl. urednik prof. dr. sc. Miljenko Brekalo, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2015., str. 65-84 + Summary + autorov životopis, str. 386-387
                                                                                                                       
88)   Znanstveni interesi Vjekoslava Maštrovića u svjetlu njegove bibliografije. Zbornik o Vjekoslavu Maštroviću. Zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 20. obljetnice smrti, Zadar, 18. prosinca 2006., gl. ur. Miro Grubić, Znanstvena knjižnica Zadar, Zadar, 2015., str. 243-253

89)  Nikola Benčić – osnivač i promicatelj zbirki knjiga gradišćanskih Hrvata u Hrvatskoj. (Zbirke knjiga gradišćanskih Hrvata u HAZU i NSK u Zagrebu.), u: Akdemik Nikola Benčić – 75 ljet života i 50 ljet znanstvenoga djelovanja, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Akademik Nikola Benčić – 75 ljet života i 50 ljet znanstvenoga djelovanja, održanog 22. i 23. studenoga 2013. u Hrvatskom centru u Beču (pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti), Hrvatski centar, Beč, 2016, str. 171-179.; također i u: Zadarska smotra, LXV, br. 3-4, str. 198-204; Zadar, 2016.

90) Spiridion Brusina o novigradskom kraju. Novigrad nekad i sad. [Zbornik radova.] Glavni urednik Slobodan Kaštela. Sveučilište u Zadru, Zadar, 2016., str. 152-159

91)  Šurminov prinos hrvatskoj književnoj historiografiji. Zbornik o Đuri Šurminu. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa o Đuri Šurminu, Zagreb, Varaždin, Čazma, 21. i 22. travnja 2016., Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 15., gl. ur. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu et al., Zagreb, 2017., str. 9-18 + Summary 

92)  Joja Ricov, pjesnik svoga zavičaja. Kali. [Zbornik radova.] Urednik Josip Faričić, Sveučilište u Zadru / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti / Općina Kali, Zadar, 2017., str. 675-683

93) Sabrana djela Milana Begovića. U: Milan Begović. Zbornik radova sa simpozija u 
povodu 140. obljetnice rođenja. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, ur. 
Ivica Matičević, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2017., str. 89-110 + Summary

 94) Kodifikacija hrvatskoga jezika u međunarodnome kontekstu. Tabula, br. 15, Zbornik radova s 1. Međunarodnoga znanstvenog skupa Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i  svjetskog konteksta, Pula, 15. – 17. listopada 2015., ur. B. Martinović i D. Mikulaco. (Povodom 20. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2018., str. 148-166 + Summary

95) Medinijev prinos hrvatskoj književnoj historiografiji, Zbornik o Miloradu Mediniju, Zbornik radova Znanstvenog skupa o Miloradu Mediniju, Zagreb – Dubrovnik, 9. – 11. studenoga 2017., Hrvatski književni povjesničari, sv. 16, gl. ur. T. Maštrović, Hrvatski studiji et al., Zagreb, 2018., str. 25-36 + Summary