Tomislav Cvitaš

Adrese:

  • Posao: PMF, Zavod za fizikalnu kemiju, Horvatovac 102A, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Posao: +385(0)14606134

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti
  • professor emeritus

Institucije:

  • redoviti profesor - Zavod za fizikalnu kemiju Sveučilišta u Zagrebu
  • professor emeritus - Sveučilište u Zagrebu (09.06.2015. - ...)

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (10.05.2012. - ...)

 

     Tomislav CVITAŠ redovni je profesor u trajnom zvanju na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je 1943. u Zagrebu, gdje se školovao i diplomirao na studiju kemije na PMF-u 1966. godine. Godine 1967. nastavlja studij na Sveučilištu u Readingu u Ujedinjenoj Kraljevini, gdje 1970. stječe doktorat znanosti (Ph. D.) u području molekularne spektroskopije visokog razlučivanja. Nakon godinu dana poslijedoktorskog istraživanja na Sveučilišnom koledžu u Londonu (University College London) vraća se na Institut Ruđer Bošković i tamo započinje istraživanja u fotoelektronskoj spektroskopiji i djeluje kao nastavnik fizikalne kemije na Kemijskom odsjeku PMF-a. Od 1975. do 1977. boravi u istraživačkom centru GfK u Karlsruheu u Njemačkoj, gdje započinje istraživački rad u području atmosferske kemije. Znanstveno-stručno djelovanje prof. Cvitaša uključuje područja molekularne spektroskopije i atmosferske kemije iz kojih je objavio stotinjak znanstvenih radova. Uz to stručno djeluje na području mjeriteljstva i kemijske izobrazbe, gdje je također objavio 50 članaka i ukupno 13 knjiga. Istaknuta je njegova uloga i u Međunarodnom savezu kemičara IUPAC, gdje je tijekom 18 godina obnašao razne vodeće funkcije i za to primio priznanje IUPAC 2003. godine. Uz to je primio Državnu nagradu RH za znanost (popularizacija i promidžba) 2001. i Nagradu Andrija Mohorovičić Sveučilišta u Zagrebu 2011.

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
IZBORNA SKUPŠTINA – 10. svibnja 2012.

 

 

 


postavljeno: 8. lipnja 2012.
urednica: D. Torbica