Meni osobnih stranica


Antun Szavits-Nossan

Datum rođenja:

  • 16.11.1948

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • Posao: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fra Andrije Kačića-Miošića 26, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Posao: +385(0)14639272

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru - Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik - Razred za tehničke znanosti (28.05.1998. - ...)

 

Životopis

 

Antun SAVITZ NOSSAN [sa'vić no'san], hrvatski inženjer građevinarstva (Zagreb, 16. XI. 1948.). Diplomirao (1972.) i doktorirao (1980.) na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, gdje radi od 1972.; god. 1986. izabran je za redovitoga profesora za geotehničke predmete. Na tom je fakultetu uveo više kolegija, osnovao Geotehnički laboratorij i uveo djelatnost geotehničkih opažanja i mjerenja, bio je predstojnik Zavoda za geotehniku (1986–88., od 1998), te dekan fakulteta (1994.–98.). Bavi se geotehnikom i mehanikom tla, te je objavio više znanstvenih i stručnih radova. Nagrađen je godišnjom nagradom za znanost »Nikola Tesla« (1991.); izabran za člana suradnika HAZU (1998.).


Iz: Szavits Nossan, Antun. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. 

 


 

Bibliografija

 

Radovi po znanstveniku u bazi CROSBI