Meni osobnih stranica


akademik Slobodan Vukičević

Datum rođenja:

 • 17.05.1951

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • posao: Laboratorij za mineralizirana tkiva Centar za translacijska i klinička istraživanja Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet Šalata 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • telefon: +385 01 4566 812
 • faks: +385 01 4566 822

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik
 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor - Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za medicinske znanosti (15.05.2014. - ...)

BIOGRAFIJA


Obrazovanje i napredovanja

1992 - redoviti profesor u trajnom zvanju, Zavod za anatomiju, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
1987 - redoviti profesor, Zavod za anatomiju, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
1978 – doktor znanosti, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
1975 – doktor medicine, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet

Zaposlenja

2008 – voditelj, Centar za proteomiku, Centar za translacijska i klinička istraživanja, Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
1987 - voditelj, Laboratorij za mineralizirana tkiva, Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
1986 - 1991 - predstojnik, Zavod za anatomiju, Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu

Usavršavanja

1992 - 1994 – suvoditelj, Laboratorij za biologiju koštanih stanica, Nacionalni institut za zdravstvo (NIH), Bethesda, SAD
1990 - 1991 - gostujući znanstvenik, Odjel za biologiju koštanih stanica i Laboratorij za razvojnu biologiju i  anomalije, Nacionalni institut za zdravstvo (NIH), Bethesda, SAD
1988 – 1990 – stipendist Fogarty fondacije, Nacionalni institut za zdravstvo (NIH), Bethesda, SAD
1984 - 1985 - stipendist Humboldt fondacije, Laboratorij za metabolizam i bolesti kostiju, Institut za patologiju, Heidelberg, Njemačka

Članstva u znanstvenim udruženjima i odborima

Član

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU); European Molecular Biology Organization (EMBO); World Academy of Arts and Sciences (WAAS); European Calcified Tissue Society (ECTS); American Society of Bone and Mineral Research (ASBMR); American Society for Biochemistry and Molecular Biology (ASBMB); Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie (SICOT); Urednički odbor Calcified Tissue International, te International Orthopaedics; Odbor za članstvo International Bone & Mineral Society; Center for Inquiry Croatia (CFI Croatia)

Predsjedavatelj

Europsko vijeće za znanost (ERC) predsjedavatelj panela LS7: Diagnostic tools, therapies and public health (2015, 2017)

Predsjednik

Hrvatsko društvo za kalcificirana tkiva (HDKT)

Akademski i znanstveni doprinos (navedene reference odnose na priloženu bibliografiju)

     Akademik Vukičević je objavio više od 170 znanstvenih radova i poglavlja u knjigama u znanstvenim časopisima visokog faktora odjeka (vidi Bibliografiju) koji su citirani više od 5700 puta, h-indeks 40 (Web of Knowledge), odnosno 7000 puta, h-indeks 43 (Google Scholar).
     Vukičević je prepoznat kao jedan od vodećih stručnjaka u području regeneracija tkiva putem koštanih morfogenetskih proteina (BMP, eng. bone morphogenetic protein), osobito kosti, hrskavice i bubrega. Od otkrića BMPa kasnih 80tih Vukičević je značajno doprinjeo bazičnim otkrićima i kliničkoj primjeni BMPa koji su danas u komercijalnoj uporabi kao prvi humani rekombinantni proteini za ubrzavanje i poticanje stvaranja kosti u pacijenata s koštanim poremećajima. Više od 1.650.000 pacijenata diljem svijeta je liječeno koštanim morfogenetskim proteinima zbog koštanog defekta (124,140). Uspješne kliničke studije dovele su do prve globalne primjene BMPa u djece s nasljednim poremećajem srastanja tibije i u odraslih pacijenata s nesrastanjem dugih kostiju i kompliciranim prijelomom skafoidne kosti (ručni zglob) koji uzrokuje nemogućnost korištenja šake (118). Vukičević je sa svojim timom istražio ulogu BMPa u regeneraciji bubrega i postavio temelje za uporabu BMP u pacijenata s akutnim i kroničnim zatajenjem bubrega (89,117). Predočio je prve dokaze o prisutnosti BMPa tijekom embrionalnog razvoja i u postnatalnom životu (70). Također je prvi prikazao potencijal BMPa da diferenciraju prekursore osteoblasta u potpuno diferencirane funkcionalne osteoblaste koji stvaraju kost te neutraliziraju inhibicijski učinak TGFβ na diferencijaciju stanica (45). Otkriće njegovog tima da BMP7 potiče nastanak bubrežnog tkiva tijekom razvoja fetusa (82) i sprječava ishemičnu i nefrotoksičnu ozljedu bubrega (89), te kroničnu bubrežnu bolest (140) u odraslih pomoću mehanizma koji uključuje sprječavanje fibroze uzrokovane TGFβ, dovelo je do otkrića uloge BMPa u regeneraciji bubrega u raznim modelima akutnog i kroničnog zatajenja bubrega (2). U suradnji s više istaknutih međunarodnih grupa doprinjeo je otkriću hrskavičnih morfogenetskih proteina CDMP (eng. cartilage-derived morphogenetic proteins )-1, -2 i -3 (koji se još zovu GDF-5, -6 i -7 ili BMP14, -13 i -12), prostatičnih faktora rasta (PDF, eng. prostate-derived factor; koji se još zove BMP11) (73,88) i novog proteina sličnog Drosophila frizzled (83) za kojeg je potom utvrđeno da je ključan u posredovanju Wnt signalnog puta i ima važnu ulogu u ranom razvoju i stvaranju kosti i zglobova. Vukičevićeva je grupa prva otkrila da lokalna primjena BMP u koljeno ovce dovodi do potpune regeneracije ozljeda zglobne hrskavice (95) i potiče ugradnju rekonstruiranih ligamenata koljena u kost, s mogućnošću primjene u ljudi. Ovo kompleksno polje istraživanja je postalo vodeća znanstvena i klinička tema u područjima kao što su razvojna biologija, molekularna biologija faktora rasta, endokrinologija, stomatologija, nefrologija, traumatologija i ortopedija, te je prikazano u tri knjige koje su uredili Vukičević i Sampath u izdanju Birkhauser Verlag (Springer) 2002., 2004. i 2008. godine.
     Kao gostujući znanstvenik u Nacionalnom institutu za zdravstvo (NIH, National Institutes of Health, SAD, 1988-1994) Vukičević je otkrio da stanice kosti prepoznaju diskretne domene laminina i kolagena tipa IV koje utječu na njihovu diferencijaciju i proliferaciju, što ukazuje da in vivo najmanje krvne žile koje se sastoje samo od bazalne membrane reguliraju rast i cijeljenje kosti putem poticanja staničnih receptora i snabdijevanja stanica faktorima rasta vezanih za kolagen tipa IV (50), osobito TGFβ1, EGF i PDGF (58).
     U suradnji s biotehnološkim (Genzyme Corp, Creative Biomolecules, Stryker Biotech) i farmaceutskim (Pfizer Inc., Wyeth Pharmaceuticals) kompanijama Vukičević je doprinjeo otkriću novih molekula te pripremi i provedbi kliničkih istraživanja (104,149,143). Tako je otkriveno da stimulirajući hormon štitnjače (TSH, eng. thyroid stimulating hormone), kojeg izlučuje hipofiza, izravno regulira volumen kosti bez utjecaja na rad štitnjače (123). Konačno, u suradnji s Harvard Medical School Vukičevićeva je grupa otkrila u pokusima na Bmp6-/- miševima i uporabom rekombinantnog BMP6, proizvedenog za potrebe projekta OSTEOGROW, da endogeni BMP6 regulira metabolizam željeza, hemokromatozu i anemiju kroničnih bolesti (145,151).


Voditelj i koordinator projekata

 1. "OSTEOGROW - Novel Bone Morphogenetic Protein 6 Biocompatible Carrier Device for Bone Regeneration" 2012 - 2016 (Europska komisija, FP7 HEALTH program)
 2. “ Novi intervencijski postupak uvođenjem tehnologije poboljšanja srčane funkcije nakon preboljenog infarkta miokarda” 2012 -2013 (BICRO PoC 4 projekt)
 3. "Nova ciljana anabolička terapija za liječenje osteoporoze: BONE6-BIS konzorcij" 2012 - (Hrvatska zaklada za znanost)
 4. UKF program znanstvene suradnje – „preko granice“ „Bone morphogenetic protein 1 isoforms in bone regeneration“ 2010-2012 (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i UKF)
 5. “Uloga TSH u modelu osteoporoze i u bolesnica sa smanjenom koštanom masom“ 2007 (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa)
 6. TEST projekt “Osteoinduktivna molekula” 2004-2006 (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Institut za tehnologiju),
 7. “Učinkovitost i mehanizmi djelovanja BMP-6 u liječenju osteoporoze ” 2002-2006 (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa)
 8. “BMP-7 (OP-1) u zaštiti i liječenju bolesti bubrega” 1996-2002 (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa)
 9. “Uloga izvanstaničnog matriksa u morfogenezi hrskavice i kosti“ 1990-1995 (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa)
 10. “Oralna primjena BMP za sistemsko povećanje kosti” 1999-2003 (PLIVA-Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 11. NIH grant: "BMP u razvoju bubrega" (zajednički američko-hrvatski znanstveni odbor)
 12. “Uloga TSH u regeneraciji kosti” 2005 (Genzyme Corp., SAD - Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 13. “Mehanizmi djelovanja prostaglandina u stvaranju kosti” 2002-2004 (Pfizer Inc., SAD - Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 14. “Regeneracija hrskavice uporabom BMP-7” 1997-2000 (Stryker Biotech, SAD - Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)


Organizacija domaćih i međunarodnih kongresa

1994 Član znanstvenog odbora: 1st  International Conference on BMPs, Baltimore, SAD
1998 Predsjednik organizacijskog odbora: First European Conference on Bone Morphogenetic Proteins, Zagreb, Croatia
2000 Član znanstvenog odbora: 27th European Calcified Tissue Symposium, Tampere, Finland
2000 Član znanstvenog odbora: 3rd International Conference on BMPs, Lake Tahoe, CA, SAD
2001 Predsjednik i član znanstvenog odbora: 1. hrvatski kongres o Osteoporozi, Rovinj
2002 Predsjednik i organizator: 2nd European Conference on BMPs, Zagreb, Croatia
2002 Predsjednik organizacijskog odbora: 29th Conference of the European Calcified Tissue Society (ECTS), Zagreb, Croatia
2002 Član znanstvenog odbora: 4th International Conference on BMPs, Sacramento, CA, SAD
2003 Predsjednik i član znanstvenog odbora: 2. hrvatski kongres o Osteoporozi, Rovinj
2004 Član znanstvenog odbora: 31st European Symposium on Calcified Tissues, Nice, France
2004 Član znanstvenog odbora: 5th International Conference on BMPs, Nagoya, Japan
2005 Predsjednik i član znanstvenog odbora: 3. hrvatski kongres o Osteoporozi, Šibenik
2006 Predsjednik organizacijskog odbora: 6th International Conference on BMPs, Cavtat/Dubrovnik, Croatia
2007 Predsjednik i član znanstvenog odbora: 4. hrvatski kongres o Osteoporozi, Cavtat
2008 Član organizacijskog odbora: 7th International Conference on BMPs”, Lake Tahoe, CA, SAD
2009 Predsjednik i član znanstvenog odbora: 5. hrvatski kongres o Osteoporozi, Rovinj
2010 Član organizacijskog odbora: 8th International Conference on BMPs, Leuven, Belgium
2011 Predsjednik i član znanstvenog odbora: 6. hrvatski i 1. regionalni kongres o Osteoporozi, Rovinj
2012 Član organizacijskog odbora: 9th International Conference on BMPs, Lake Tahoe, CA, SAD
2013 Predsjednik i član znanstvenog odbora: 7. hrvatski kongres o Osteoporozi, Opatija
2014 Član organizacijskog odbora: 10th International Conference on BMPs, Berlin, Germany
2014 Predsjednik i član znanstvenog odbora: 8. hrvatski kongres o Osteoporozi, Rovinj


Nagrade i priznanja

1972    Rektorova nagrada, Sveučilište u Zagrebu
1984    Alexander von Humboldt stipendija
1985    Nagrada za najbolju prezentaciju na: "Winter Conference on Plasma Spectroscopy", Leysin, Švicarska
1988    Fogarty International stipendija
1990    Rad Vukicevic S, Luyten FP, Kleinman HK, Reddi AH. Differentiation of canalicular cell processes in bone cells by basement membrane matrix components: Regulation by discrete domains of laminin. Cell 63:437-445, 1990. prikazan na naslovnici
1992    "Ruđer Bošković” nagrada za znanstvena postignuća u biomedicini
1994    „W.D. Wilson“ stipendija za posjetu vrsnih stručnjaka južnoafričkim sveučilištima - E. Oppenheimer Memorial Trust
1995   Rad Ripamonti U, Vukicevic S. Bone morphogenetic proteins: from developmental biology to molecular therapeutics. (Editorial) South African Journal of Science 91:277-280, 1995. prikazan na naslovnici
1996    “TOSSE” plenarno predavanje, 12. CRHUKS skup, Heidelberg, Njemačka
2000   Rad Aspenberg P, Basic N., Tagil M and Vukicevic S: “Decreased expression of BMP-3 due to mechanical loading: A link between mechanical stimuli and tissue differentiation”, ACTA ORTHOPEDICA SCANDINAVICA nagrađen kao najbolji u 2000 godini.
2000  ˝Anton Šercer˝ nagrada Akademije medicinskih znanosti Hrvatske za rad objavljen u Journal of Clinical Investigation 102:202-214, 1998.
2000    Član EMBO (European Molecular Biology Organization), Heidelberg, Njemačka
2001    Nagrada Grada Zagreba za znanost zajedno s M. Pećinom
2003    „Marshall Urist“ plenarno predavanje, 5th International Conference on BMPs, Nagoya, Japan    
2006    Član World Academy of Arts and Sciences (WASS), San Francisco, SAD
2007     Stručni recenzent za European Commission 7th Research Framework Programme (FP7)
2008    Počasni predsjedatelj 6th International Conference on BMPs, Lake Tahoe, SAD
2009    Rad Andriopoulos Jr B, Corradini E, Xia Y, Faasse SA, Chen S, Grgurevic L, Knutson MD, Pietrangelo A, Vukicevic S, Lin HY, Babitt JL. BMP-6 is a Key Regulator of Hepcidin Expression and Iron Metabolism. Nature Genetics 41:482-487, 2009. prikazan na naslovnici
2009, 2011, 2013 Član Panela ERC Advanced Grant procjene: Diagnostic tools, therapies and public health
2014    izabran za redovnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
2014    Rad Dumic-Cule I, Draca N, Tikvica Luetic A, Jezek D, Rogic D, Grgurevic L, Vukicevic S. TSH prevents bone resorption and with calcitriol synergistically stimulates bone formation in rats with low levels of calciotropic hormones. Hormone and Metabolic Research 46: 305-312, 2014. prikazan na naslovnici
2014     Stručni recenzent za EU Framework Programme for Research and Innovation “HORIZON 2020”
2014    izabran za predsjedavatelja panela LS7–Diagnostic Tools, Therapies and Public Health, ERC Advanced Grant za 2015 i 2017 godinu
2014     „Robert Frank“ nagrađeno plenarno predavanje, IADR/PER Congress 2014, Dubrovnik, Croatia


Mentorstvo

Mentor 14 magistarskih i 22 doktorske disertacije. Većina znanstvenika radi u poznatim hrvatskim i inozemnim institucijama, kao što su Cleveland Clinics, SAD (vodeći kardio kirurg T. Mihaljević), Pfizer Inc, SAD (voditelj grupe C. Bagi), Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina (dekanica Lj. Ostojić), Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (anatomi I. Marić i S. Zoričić), Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (otorinolaringolog V. Katić; plastični kirurg R. Žic; hematolog N. Lang; anatom A. Marušić; klinički biokemičar D. Rogić; nefrolog N. Bašić; neurolog V. Bašić; internist Z. Giljević; ortoped N. Čičak; forenzičar M. Kubat; genetičar F. Borovečki; predstojnica Zavoda za anatomiju L. Grgurević; ortoped M. Jelić; plastični kirurg K. Bulić; otorinolaringolog M. Grgić; onkolog M. Pastorčić, gastroenterolog I. Grgurević, i drugi).

Nastava

Dodiplomska nastava

 • Integrirani interkatedarski predmet Muskuloskeletne bolesti, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
 • Anatomija i klinička anatomija čovjeka, Zavod za anatomiju, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet

Poslijediplomska nastava

 • 2002 – 2013 (voditelj predmeta) Znanstveni poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo: Koštani morfogenetski proteini u regeneraciji kosti i hrskavica,
 • 2004 – 2009 (voditelj predmeta) Znanstveni poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo: Neki aspekti istraživanja i kliničke primjene matičnih stanica.
 • 2010 – Znanstveni poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo: Proteomika u biomedicinskim istraživanjima,
 • 2007 – Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije: Dobra klinička praksa i provođenje kliničkih ispitivanja,
 • 2005 – Znanstveni poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo: Metode molekularne biologije u medicini,
 • 2011 – Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo: Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada,
 • 2014 – Poslijediplomski specijalistički studij Temeljne i primijenjene znanosti u ortopediji

 

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti IZBORNA SKUPŠTINA – 15. svibnja 2014.

 

novelirano: 20. siječnja 2015.
postavljeno: 19. svibnja 2014.
urednica: D. Torbica