Meni osobnih stranica


akademik Ivan Supičić

Datum rođenja:

 • 18.07.1928

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru - Muzička akademija u Zagrebu i Université des sciences humaines u Strasbourgu (Francuska)
 • dopisni član - Slovenska akademija znanosti i umjetnosti (24.04.1981. - ...)
 • redoviti član - Académie des sciences, des arts et des lettres u Parizu

Funkcije u Akademiji:

 • zamjenik tajnika - Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (01.01.2019. - ...)
 • predsjednik - Odbor projekta Hrvatska i Europa

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (09.06.1983. - ...)
 • izvanredni član - Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (26.01.1973. - 09.06.1983.)

 

     Ivan Supičić, rođen 18.07.1928. u Zagrebu, muzikolog i kulturolog, od 1973. izvanredni   član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,  a od 1983. redoviti (akademik); tajnik Razreda za muzičku umjetnost i muzikologiju i član predsjedništva HAZU  od 1978. do 1997. te  od 2003. do 2006. Vanjski je dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Ljubljana) i redoviti član Europske akademije znanosti, umjetnosti i književnosti (Pariz). Diplomirao je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a na Sorbonni u Parizu i na Sveučilištu humanističkih znanosti u Strasbourgu stekao  dva doktorata iz humanističkih znanosti, i to u Parizu (1962.) univerzitetski, a u Strasbourgu (1986.) državni doktorat. Bio je znanstveni istraživač pri Centre National de la Recherche Scientifique  u Parizu  od 1961. do 1964., a tako i na Harvard University u Cambridgeu (Massachusetts, USA) akademske godine 1967.–1968. kao prvi stipendist  HAZU stipendije Zlatka Balokovića.
      Djelovao je kao profesor muzikologije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu do 1988., a od 1979. do 1993. na Sveučilištu humanističkih znanosti u Strasbourgu. Od 1982. do 1987. bio je predsjednik Međunarodnog muzikološkog društva (Basel). Pokretač je i prvi dugogodišnji urednik međunarodnog trojezičnog časopisa (engleski, francuski, njemački) International Review of the Aesthetics and Sociology of Music - IRASM (Zagreb, 1970.–2000.). Bio je i član uredništva časopisa Acta musiciologica Međunarodnog muzikološkog društva (Basel) i Arti musices (Zagreb). Bio je i predsjednik Hrvatskog muzikološkog društva.
      U dva mandata (od 1994.) bio je predsjednik hrvatske Komisije za UNESCO. Jedan je od osnivača i pokretača muzikološke katedre pri Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu i dvaju muzikoloških zavoda, jednoga pri toj ustanovi i drugoga pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Inicijator je (1992.-)   velike ilustrirane komparativne povijesti  u izdanju  Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Hrvatska i Europa – kultura, znanost i umjetnost na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku  (1997.–2011.), objavljene uz suradnju  stotinjak hrvatskih znanstvenika, te glavni urednik njezinih prvih triju svezaka. Naslovi svezaka na hrvatskome su: Rano doba hrvatske kulture (1997, 22006), Srednji vijek i renesansa (2000) te Barok i prosvjetiteljstvo (2007). 
      Jedan je od pokretača   Kršćanskog akademskog kruga (Zagreb, 2002.-) i prvi glavni urednik njegova pluridisciplinarnog znanstvenog časopisa Nova prisutnost. Časopis za intelektualna i duhovna pitanja (2003. – 2006., 2011.) te potom predsjednik i  počasni predsjednik Kršćanskog akademskog kruga te počasni član Hrvatskog muzikološkog društva. Dobitnik je više nagrada, priznanja  i odlikovanja.
        Organizirao je više znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu i sudjelovao na njima.

 

 


novelirano: 14. ožujka 2013.
postavljeno: 5. ožujka 2013.
urednica: D. Torbica