Meni osobnih stranica


akademik Stjepan Gamulin

Datum rođenja:

 • 1934

Mjesto rođenja:

 • Šibenik

Telefoni:

 • Telefon: +385(0)16588094

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik
 • professor emeritus

Institucije:

 • professor emeritus - Sveučilište u Zagrebu
 • redoviti profesor u miru - Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik Odbora - Odbor za primijenjenu genomiku

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za prirodne znanosti (16.05.2002. - ...)

Rođen 1934. godine u Šibeniku

Obrazovanje

 • 1959. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Dr. med.
 • 1967. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Postdiplomski studij iz organske kemije i biokemije, Mr.sc.
 • 1970. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Dr. sc.
 • 1972. Faculty of Science University of London, Ph. D. Biochemistry,
 • 1979 Specijalizacija iz interne medicine,
 • 1999 uža specijalost internistička onkologija.

Zaposlenja

 • 1959 - 1963. godine - vojni rok, pripravnički staž i dvije godine rada u DNZ Maksimir (ambulanta opće prakse)
 • 1963 - 1975. godine Zavod za opću patološku fiziologiju, službenik Kliničkog bolničkog centra u Zagrebu.
 • 1975. godine do danas Zavod za opću patološku fiziologiju, kumulativni rad Medicinski fakultet i KBC u Zagrebu.
 • 1963 - 1974. godine - odjelni liječnik
 • 1974 - 1977. godine - voditelj Laboratorija za molekularnu patofiziologiju
 • 1977. godine do umirovljenja predstojnik Klinike KBC Zagreb i pročelnik Katedre za patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
 • 1999. mirovina.

Znanstveno-nastavna zvanja

 • 1974. godine habilitacija iz opće patološke fiziologije, naslovni docent
 • 1975. godine docent
 • 1977. godine izvanredni profesor
 • 1982. godine redoviti profesor
 • 2000. godine professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu.

Članstvo u znanstvenim i stručnim udruženjima

 • Hrvatsko društvo fiziologa
 • Hrvatsko društvo biokemičara
 • Hrvatsko biološko društvo
 • International Society for Breast cancer Research
 • Hrvatski liječnički zbor
 • Medicinska akademija Hrvatske (redovni član).

Nagrade

 • 1975. Orden rada sa srebrnim vijencem
 • 1996. Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića
 • 1999. nagrada Josip Juraj Strossmayer (dijeli s M. Marušićem) za znanstveno djelo Patofiziologija IV. izdanje.

Znanstveni projekti- voditelj

Nacionalni

 • 1974- 1976. Mogućnosti egzaktnog usmjeravanja hormonalne terapije hiperplastičkij i neoplastičkih procesa dojke.
 • 1977- 1980. Odnos steroidnih hormonam, tumora i poliribosoma.
 • 1980-1990. Steroidni receptori te biosinteza RNA i bjelančevina u tumorima i patološkim stanjiama
 • 1991-1996. Molekulska karakterizacija tumora - temeljni i klinički vidovi.
 • 2000-2001. Molekulski mehanizmi oštećenja stanica slobodnim radikalima kisika.
 • 2002- Molekulski mehanizmi oštećenja stanica energijskim manjkom.

Međunarodni

 • Molecular mechanism of steroid hormone action in tumors and alteration of polyribosome structure and function, 1974-1980. (The Wellcome Trust, London)

Nastavna djelatnost

Dodiplomska nastava

 • od 1975 (docent) do 1999 (mirovina) kolegij Patofiziologija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Neobvezatni kolegij: Osnovi molekularne patofiziologije, 1974- 1980.
 • Izborni kolegij: Rak dojke, 1978-1999.

Poslijediplomska nastava:

 • Centar za poslijediplomski studij Sveučilišta u Zagrebu, Struka Biologija: (1974- 1977)
  1. Struktura ribosoma i biosinteza proteina (12+8)
  2. Uvod u molekularnu patologiju (10+4)
 • Prirodoslovno-matematički fakultet, Studij prirodnih znanosti, Biologija (1977 do danas)
  1. Molekularna patologija (10p+6s+4v)
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  1. Onkologija: Molekulska biologija tumora 1980-1999
  2. Klinička laboratorijska dijagnostika: Izabrana poglavlja patofiziologije 1980-1999.
  3. Biokemijske metode u biomedicinski istraživanjima, suradnik 1998-;
  4. Patofiziologija genskog izražaja, suvoditelj;1998-
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu (1999-)
  1. Temelji molekularne patofiziologije (8p+12s)

Rekreacija

 • Jedrenje, planinarstvo, fotografija.