Meni osobnih stranica


akademik Stjepan Damjanović

Datum rođenja:

 • 02.11.1946

Mjesto rođenja:

 • Strizivojna

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • professor emeritus (10.04.2018. - ...)
 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • redoviti profesor - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj - Zavod za znanstveni rad u Varaždinu (01.04.2012. - ...)
 • predsjednik - Odbor za utvrđivanje postojanja djela koje nije u skladu s ugledom i dostojanstvom člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (28.03.2018. - ...)
 • predsjednik Odbora - Odbor za zaštitu dobara od nacionalnog interesa (28.03.2019. - ...)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za filološke znanosti (20.05.2004. - ...)
 • član suradnik - Razred za filološke znanosti (28.05.1998. - 20.05.2004.)

Obrazovanje

 • Osnovna škola u Strizivojni (prva četiri razreda, 1953 - 1957) i Vrpolju (četiri viša razreda, 1957 -1961)
 • Gimnazija u Požegi (1961 - 1965)
 • Filozofski fakultet u Zagrebu: 1970. diplomirao jugoslavenske jezike i književnosti (A - predmet) te ruski jezik i književnost (B - predmet)
 • Filozofski fakultet u Zagrebu: 1977. obranio magistarski rad Vokalizam korizmenjaka Kolunićeva zbornika
 • Filozofski fakultet u Zagrebu: 1982. obranio doktorski rad Interferiranje hrvatskih dijalekata i općeslavenskoga književnoga jezika u hrvatskoglagoljskim tekstovima XV. stoljeća

Zvanja

 • 1971. asistent
 • 1982. docent
 • 1986. redoviti profesor
 • 1998. član suradnik HAZU
 • 2004. pravi član HAZU

Zaposlenje

 • Od 1971. do danas radi na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu:od 1992. voditelj Katedre

Dužnosti

 • 1973 - 1975. tajnik Hrvatskoga filološkoga društva
 • 1974 - 1977, 1980. tajnik Zagrebačke slavističke škole
 • 1981- 1991. pomoćnik direktora Zagrebačke slavističke škole
 • 1981 - 1983. potpredsjednik Hrvatskoga filološkoga društva
 • 1988 - 1990: pročelnik Odsjeka za jugoslavenske jezike i književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu
 • 1993 - 1997. član Matičnoga povjerenstva za područje filologije 1994 - 1995. predsjednik Komiteta hrvatskih slavista i predstavnik Republike Hrvatske u Međunarodnom slavističkom komitetu
 • 1996 - 2000. član Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu
 • 1999 - 2002. glavni tajnik Matice hrvatske

Gostovanja u inozemstvu

 • 1977 - 1979. lektor za hrvatski jezik na Ruhrskom sveučilištu u Bochumu
 • 1992- 1994. lektor za hrvatski jezik u Grazu
 • 1994/1995. gost - profesor u Grazu
 • 1996 - 2000. predaje na Sveučilištu u Mostaru
 • 1997. ciklus predavanja o hrvatskom glagoljaštvu na Karlovom sveučilištu u Pragu

Nagrade i priznanja

 • 1991. Mala plaketa Filozofskoga fakulteta u Zagrebu za rad u Zagrebačkoj slavističkoj školi
 • 1999. Velika plaketa Filozofskoga fakulteta u Zagrebu za rad na monografiji Filozofski fakultet u Zagrebu
 • 2001. Nagrada «Ivan i Josip Kozarac» za najbolje znanstveno djelo znanstvenika iz Slavonije za knjigu Filološki razgovori
 • 2004. Državna nagrada za promidžbu znanosti za knjigu Slovo iskona