Stjepan Ćosić

Datum rođenja:

  • 25.03.1964

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik - Razred za društvene znanosti (10.05.2018. - ...)

 

 

Stjepan ĆOSIĆ rođen je 1964. u Makarskoj. Studij povijesti i sociologije završio je na Filozofskome fakultetu u Zadru, a magistrirao je i doktorirao povijesne znanosti na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Radio je kao arhivist u Državnome arhivu u Dubrovniku i kao znanstveni suradnik u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. U dva mandata bio je ravnatelj Hrvatskoga državnoga arhiva u Zagrebu. Od godine 2013. bio je redoviti profesor i pročelnik Katedre za ranonovovjekovnu i suvremenu povijest na Filozofskome fakultetu u Splitu te predavač na doktorskim studijima povijesti u Splitu, Zagrebu i Dubrovniku. Od početka 2018. profesor je na studiju povijesti Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Kao autor ili koautor objavio je 7 znanstvenih knjiga i već broj znanstvenih rasprava. Njegov historiografski interes vremenski i tematski je širok, a dotiče se i drugih humanističkih i društvenih znanosti. U njegovim se knjigama i radovima tematiziraju raznoliki aspekti povijesti i baštine Dubrovnika, Dalmacije i Hrvatske 17. – 20. stoljeća. Mentor je i član komisija za obranu magistarskih radova i doktorskih disertacija na nekoliko sveučilišta u Hrvatskoj. Član je uredništva nekoliko znanstvenih časopisa i dobitnik dviju prestižnih nagrada za znanstveni rad.